Ipolitiki Yamaqembu

Ezamaqembu: Inselelo kuMaimane neDA zibekwa amadaka

  Emuva kokuhlehlelwa zikhuni ngokhetho lukazwelonke abe-Economic Freedom Fighters bacijisa imikhonto   Abaholi abathathu beDemocratic…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iviki elizayo uKhongolose angawa noma avuke ngalo

  UMengameli kumele akhethe phakathi kweKhabhinethi labavoti noma elabatshalizimali kanti KwaZulu-Natal uKhuzeni ugajwe abantu isithebe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaKhomanisi awotha ubovu ngezikhundla

  Ukuphakanyiswa kukaMnu uJames Nxumalo kukhishwe elikaMthembu kwenze awusola umgqakazo   Esikhathini esingangesonto esedlule uNdunankulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abenkomo kahaga babuyele ezinqoleni

NGEZIKHATHI zempi lapho babedudulana khona naboHlanga kanye namaNgisi, abenkomo kaHaga (amaBhunu) babeneqhingasu elabe libasiza futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMaDlamini angaba yihawu nogange lukaRamaphosa

S ELIDUME ledlula lazithatha izihlangu zamadoda. Njengoba izinkomba zithi i-African National Congress (ANC) izodla umhlanganiso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abe-ANC bajijimezana ngamagama asohlwini

ABAHOLI abadala beqembu elibusayo sebethembele kwiKhomishini Ebhekele ukuziphatha kwamalungu ngokuthi izowaphendulela ngokuthi kukhishwe abantu abathile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyaqhubeka nokujula umgodi woqhekeko kuKhongolose KwaZulu-Natal

ISELULEKO esijwayele ukunikwa abantu sithi ukuze ukwazi ukuphuma emgodini kumele uyeke ukumba, kodwa iqembu elibusayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kazi yiliphi elingazihlobanisa noDkt uKhoza?

USEPHINDE walaxaza elinye ikhaya uDkt uMakhosi Khoza ebekuyikhaya lakhe lesithathu kwezombusazwe eminyakeni emibili. Zili-15 kule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IRPM ithi ayigudluki nhlobo kwekholelwa kukho

UKUSONDELA kwesikhathi sokhetho kuhambisana nokuqubuka kwamaqembu amasha ezepolitiki nokuvuselelwa kwamadala agqama kuphela ngalesi sikhathi okuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ifuna ukugxilisa izimpande KwaZulu-Natal i-UDM

NGOKWEJWAYELEKILE kupolitiki yaseNingizimu Afrika uma sekusondele izinsuku zokhetho, amaqembu amakhulu asebenza ngokuzikhandla ukuzuza isifundazwe iGauteng.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ababuyayo, abangabuyi namafumuka

AKUSEKHO ukujikela emuva kwendlu. Kungensuku zingaki lizoguqa iPhalamende kanjalo neZishayamthetho eziyi-9 kuzwelonke. Esinye seZishayamthetho esibhekwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha ilokhu yabahlonipha njalo abezindaba

NGIKUBONE kungifanele ukuthi ngiphendule udaba oluphume kwelakho mhla ziyi 01-07 kuNhlolanja 2019 ngaphansi kwesihloko esithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uyisebenzele i-IFP ayimphumuze manje

KUFIKISELA ngamahloni okwehlela iqembu Inkatha Freedom Party (IFP) elike laba yiqembu elikhulu eNingizimu Afrika laphatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inqaba kutholwa: I-EFF ethubeni

KULE minyaka emine eyedlule bekukhona okungajwayelekile kupolitiki yaseNingizimu Afrika. Iqembu elinamaphesenti amancane kanye nelimelwe ngabantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izigaba ze-ANCYL zehlukene ngokwenza nangemibono

KULO nyaka uVukayibambe, okuwuphiko lwentsha kaKhongolose, uzobe uhlanganisa iminyaka engama-74 wasungulwa yilabo ababenephupho lokuzabalazela iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ishoba lichinse ekhaya kuDA kwelikaMncwango

NGONYAKA owedlule udaba lwegceke eMancwangeni belusematheni. Lapha bekubhakelana amalungu omndeni asebuholini obuphezulu emaqenjini amakhulu kuleli.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
2018: Unyaka ongoweNyathi kaKhongolose

NGOZIBANDLELA ngalesi sikhathi ngonyaka owedlule kwabe kuphithizela kungekho owaziyo ukuthi kuyophetha kunjani. Kwabanye kwabe kuyinjabulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OweDA uvuma ukunethwa yizinduku kulo nyaka

UKUKHISHWA kabuhlungu kweMeya yeDemocratic Alliance uMnu u-Athol Trollip kuMasipala iNelson Mandela Bay emuva kokuphela komshado…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyahlehla inqama: Ayaphuka amakhosana ka-ANC

ESINYE sezizathu okwabunjwa ngaso uVukayibambe okuwuPhiko Lwentsha lwe-African National Congress kwaba wumbono ojulile wokwakhela le…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yokubuchitha bugayiwe ku-IFP

ISIZULU sithi okungapheli kuyahlola. Kwake kwaba nesikhathi lapho abantu ngaphandle nangaphakathi bekholwa wukuthi iqembu Inkatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDA nesizathu sokugwiqika kweleMeya uPatricia De Lille

ABAHAMBI bendlela bahlale beluleka njalo ukuthi ipolitiki lena akuwona umdlalo wezimfundamakhwela. Abanye bathi kupolitiki akekho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngomgolo uMaimane uzigwaze ngowakhe

SELOKHU kwathi nhlo ukuqonda kwabantu umholi ngumuntu owehlukile. Nguye okhomba indlela emuva kokuqhamuka nomqondo ophusile.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngomgolo uMaimane uzigwaze ngowakhe

SELOKHU kwathi nhlo ukuqonda kwabantu umholi ngumuntu owehlukile. Nguye okhomba indlela emuva kokuqhamuka nomqondo ophusile.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyaqhubeka umuga kuDemocratic Alliance

ESIGAMEKWENI esingejwayelekile ngesonto eledlule abaholi beqembu elikhulu kwaphikisayo, iDemocratic Alliance (DA) baphikisane ngesinqumo senqubomgomo esidlangalaleni.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now