IZINKETHWA KWABAKHOKHELAYO

Thola ingqikithi ngaso sonke isikhathi noma yikuphi.

Ezweni lapho ubuqiniso bodaba sekwaba yindlala, lapho abezindaba sebelingeka ukubhala udaba mbumbulu nokubika ngehaba, siyazibophezela ekubekeni amaqiniso anhlangothi zonke ukuze kube nguwe mfundi othatha isinqumo. Izintatheli zethu eziphenyayo ziyiso nendlebe kuwe, zikwethulela ulwazi olwethembekile nokuqonda okunzulu. Ukhukhokhela kwakho kwenza kwenzeke.

IMVUME YONYAKA

R600.00

Thola Unyaka Wonke

Thola imvume yonyaka yedijithali


Zonke izindaba zabakhokhelayo kuphela


Ukuphawula ngezindaba


Umbhalwa we-imeyili wansuku zonke


Isimemo emicimbini yabakhethekile


Izaphulelo emikhiqizweni yeBayede-Iphepha laboHlanga

BHALISA MANJE

OKWEDIJITHALI NOKUGAYIWE

R50.00

Thola Ngokungenamkhawulo

Thola ngokungenamkhawulo zonke izindaba zabakhokhelayo kuphela


Ukuphawula ngezindaba ezishicilelewe


Umbhalwa we-imeyili wansuku zonke


I-Ephu yeBayede -Iphepha laboHlanga


Isimemo emicimbini yabakhethekile


Izaphulelo emkhiqizweni yeBayede -Iphepha laboHlanga

BHALISA MANJE

OKWEDIJITHALI

R30.00

Ngenyanga

Thola imvume yenyanga yonke yedijithali


Ukuphawula ngezindaba


Umbhalwa we- imeyili wansuku zonke


Isimemo emicimbini yabakhethekile


Izaphulelo emkhiqizweni yeBayede -Iphepha laboHlanga

BHALISA MANJE