IZINKETHWA KWABAKHOKHELAYO

Thola ingqikithi ngaso sonke isikhathi noma yikuphi.

Ezweni lapho ubuqiniso bodaba sekwaba yindlala, lapho abezindaba sebelingeka ukubhala udaba mbumbulu nokubika ngehaba, siyazibophezela ekubekeni amaqiniso anhlangothi zonke ukuze kube nguwe mfundi othatha isinqumo. Izintatheli zethu eziphenyayo ziyiso nendlebe kuwe, zikwethulela ulwazi olwethembekile nokuqonda okunzulu. Ukhukhokhela kwakho kwenza kwenzeke.

IMVUME YOSUKU

R15.00

Thola Usuku Lonke

Zonke izindaba zabakhokhelayo kuphela


Ukuphawula ngezindaba


Umbhalwa we-imeyli wansuku zonke


ElaboHlanga i-aphu ekhethekile

BHALISA MANJE

OKWEDIJITHALI NOKUGAYIWE

R30.00

Thola Ngokungenamkhawulo

Zonke izindaba zabakhokhelayo kuphela


Ukuphawula ngezindaba


Umbhalwa we-imeyli wansuku zonke


I-aphu ElaboHlanga


Ushicilelonyazi iBayede News (inyela eliyidijithali lephephandaba)


Ukuhanjiswa kwephephandaba iBayede News

BHALISA MANJE

OKWEDIJITHALI

R20.00

Ngenyanga

Zonke izindaba zabakhokhelayo kuphela


Ukuphawula ngezindaba


Umbhalwa we-imeyli wansuku zonke


I-aphu ElaboHlanga


Ushicilelonyazi iBayede News (inyela eliyidijithali lephephandaba)

BHALISA MANJE