Imibiko ekhethekile

Kusenzima ukubuyela emsebenzini eChina ngenxa yeCoronavirus

EBeijing: Yize abantu eChina bebuyele emsebenzini ekuqaleni kwaleli sonto emveni kokuphela kwamaholidi andisiwe onyaka omusha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ishayelwe ihlombe iChina ngokuphuthuma yakhe izibhedlela

IWorld Health Organization (WHO) isikhiphe umyalelo wesimo esiphuthumayo sezempilo ezingeni lomhlaba ngenxa yesifo esisha iCoronavirus…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Silokhu siqaqadwa yinundu isiphuku kuleli

Izwe nezwe linesiphuku salo. Lesi siphuku okuwumnotho yilo izwe elikwazi ukwenza izinto ngaso zenzeke. Kayigcini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umhlaba ulwa nesitha esidla fumuka sidle silaza

Ngempelasonto esiphuma kuyo umhlaba wonke ubusesiweni sokujula ngesitha esinganqobeki. Lesi sitha sesigadle kakhulu nokuthi ngisho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichilo lentuthu kagwayi ngokusetshenziswa kwezingane

Umbiko okhuluma ngokuxhashazwa kwezingane zisetshenziswa emapulazini okutshalwa kuwo ugwayi emazweni angaphansi kweSouthern African Development Community…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ububha buthwelwe kakhulu ngaboHlanga besifazane

Ubuphofu buyinselelo enkulu yentuthuko kwezenhlalo, ezomnotho kanye nakwezepolitiki, hhayi ezweni laseNingizimu Afrika kuphela kepha emhlabeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu abafundi babhala bengaphelele

Ngaphandle kokuthi kubhalisa abafundi abacela esigidini onyakeni wokuqala wokufunda ezikoleni zakuleli kodwa kwamatikuletsheni kugcina sekubhala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abacwaningi bashaya amakhala ngombiko ngeHIV

  Umlando uveza ukuthi elakuleli linezinhlelo ezihamba phambili ekulweni nalolu bhubhane   ININGIZIMU Afrika ibalwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luseyinkinga olokungeneli kwemishanguzo

  YIZE ngokwemibiko yocwaningo lwenhlangano i-Avert  efundisa abantu ngesifo sengculaza nesandulela sayo iNingizimu Afrika ihamba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siseyisilonda esibhibhayo isibhicongo saseRwanda

NGENYANGA edlule bekuphela iminyaka engama-24 kwenzeka isibhicongo eRwanda lapho kwabulawa khona abantu abalinganiselwa esigidini bezizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbikosimo ngabesifazane ubonisa lukhulu

Ububha, ukuswelakala kwemisebenzi kanye nokungalingani kuseyiva elihlabe lephukela kwabesifazane kulel NGENYANGA edlule iNingizimu Afrika ibungaze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now