Ezokhetho

Hleze lube yisiqalo sokusha ukhetho lowezi-2004: Mamabolo

Isikhulu seKhomishana yoKhetho uMnu uSy Mamabolo sithi noma ngabe yisiphi isinqumo sephalamende mayelana noMthethosivivinywa wokugcina…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Aphikisayo aphumelele ukuyiphula ishoba i-ANC komasipala

Abe-ActionSA ngomlomo kaMashaba abakufihlanga ukuthi impela bangabaqoma bonke kepha hhayi uKhongolose.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC ilahlwe yicala: Bajeziselwe ukushinga nokudakwawumbuso

URamaphosa noZikalala bangahle babhekane nolaka lwamalungu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nelengqwele liyopha: Abe IEC bawavumile amabatha

Ubufakazi bokungahleleki kuyiphoxile lenhlangano njengoba igcine isishwabana ulimi ngesikhathi izama ukuziphungela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa noZikalala engcindezini ngenxa yemiphumela

Izinombolo zakamuva zikhomba ukuthi uRamaphosa kenzanga kuyaphi njengoba usazika umkhumbi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbeNFP bahloniphe umholi okaMagwaza Msibi ngeDumbe

Ukubuyela kweNFP eDumbe kungasho ithuba lokukwazi ukuba nesizinda sokuzibonakalisa njengeqembu elisemandleni njengoba kwenza iDemocratic Alliance ( DA) kuMasipala iKapa

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ActionSA isithembe iNkantolo Yezokhetho

Ukuqonga kwezinkinga ezimayelana nokhetho sekuphoqe ukuthi inhlangano iyokhuleka ukuthi inkantolo ibe ngumalamulela

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izitoyitoyi: Okwamanje ayingangamlomo komasipala

Leli qembu lisethubeni lokuba landise ukumeleleka koHulumeni Bendawo inqobo nje uma abantu bengagcini
ngokubashayela ihlombe kepha bangabavoteli

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyobe lisombuluka mhla uvota

Kuleli sonto uNgqongqoshe obhekele ezithinta ohulumeni bendawo uDkt uMaDlamini Zuma umemezele usuku lokuthi kuyiwa nini esigcawini nayilapho abavoti beyokwenza khona isinqumo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo Ngokhetho: Ngabe lona ngunoxhaka noma ukwenzangakhona

Usuku lwangoMsombuluko belumqoka kusimiso sedemokhrasi yakuleli. Lolu bekuwusuku lapho inhlangano elisu ukhetho kuleli i–Independent Electoral…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathembisa lukhulu omakoti kwezepolitiki

Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDkt Ralph Mathekga uthe amaqembu amasha analo ithuba lokuziveza okhethweni lohulumeni bezindawo oluzayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMaimane uthi inhlangano yokhetho yehlulekile ukuhlinzeka ukhetho oluphephile

Uphenyo lweKhomishini eholwa nguMehluleli uMoseneke luzwile ukuthi ukuhlehliswa kokhetho loHulumeni Bezindawo lwangoMfumfu zingama-27 kuzoba nomthelela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuningi bamaqembu bunikeza amandla uKhongolose onenkohlakalo

Ngibhala lo mbono ngenxa yesililo senkohlakalo esisabalele nezwe lonke iNingizimu Afrika. Le nkohlakalo egilwa iqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lusengcupheni ukhetho lwamakhansela

Ngenxa yokhuvethe nezinkantolo. Emhlabeni ukhetho luhlehle emazweni angaphezu kwama-47 Ukhetho ngenye yezindlela zokubona ukuthi ngabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhetho lweMikhandlu YoBukhosi nezigidi

Esimweni esejwayelekile uma abantu beya enkantolo basuke bengayi ngoba bethi banecala, kepha basuke beyofuna ubulungiswa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichashazi elingahle lilulaze idemokhrasi ezwenikazi

“Idemokhrasi nguHulumeni wabantu, owenzelwe abantu” lawa ngamagama kaMnu u-Abraham Lincoln owayenguMengameli wase-USA. Lokhu kukhuluma kubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-2020 unyaka wokuqomisa owandulela owokuklonyeliswa

Unyaka esikuwo ungomqoka kupolitiki yaseNingizimu Afrika. Wonke amaqembu kanye nosopolitiki cishe banezinyanga ezili-12 ukuba baqomise…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuzocacisa ukhetho eBritain ngekusasa leBrexit noNdunankulu

Uma engakhala ngaphansi okhethweni olukhethekile oluzobanjwa ngoZibandlela uNdunankulu waseBritain uMnu uBoris Johson angangena emlandweni kwezepolitiki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bahlela ukuphazamisa ohulumeni babo

Nakuba ukhetho selufike lwedlula eBotswana naseMozambique kwaze kwamenyezelwa nemiphumela esemthethweni, kodwa kubukeka kusazoba nzima kuHulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqembu amancane awaneme ngokhetho eBotswana

Amavoti asabaliwe okhethweni lwangoLwesithathu lukaMengameli eBotswana akhombisa ukuthi iqembu elibusayo iBotswana Democratic Party (BDP) linamathuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhama uthi iqembu likayise lifile

Ukhetho lukaMengameli oluzobanjwa zingama-23 kuMfumfu eBotswana kubukeka luzovivinya iqembu elibusayo iBotswana Democratic Party (BDP) phambili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzonqoba kukhalwa

Nakuba amavoti asebaliwe kuze kube yimanje okhethweni lwaseMozambique ekhombisa ukuthi umholi weFrelimo uMnu uFelipe Nyusi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyolala ibonene, kungacashi muntu, kungahluthukwa!

NGOLWESITHATHU ngihambe izindawo ezahlukene kandukuba ngifi ke lapho elami igama likhona. Indawo kuseMaromeni eChesterville eduze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqembu amancane abezibambe zaqina

I NKULUMO yokuthi kukhona amaqembu amancane namakhulu ayamukeleki kwabanye ikakhulu labo okusuke kuthiwa mancane. Kubo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now