Izitatimende zabezindaba

UMkhandlu uPhongolo uzoklomelisa abamabhizinisi

USUKU okade lwalumenyezelwa selufikile. Lolu wusuku lokuklomelisa osomabhizinisi bendawo yasoPhongolo abenze kahle kwiminxa eyehlukene. Umcimbi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now