Usuku Lokhetho

OweRise Mzansi akaziboni bebambisana ne-ANC

Umholi weRise Mzansi uMnu uSongezo Zibi uthi kuseva ukuthi sebengaqala ngokukhuluma ngokuthi yiliphi uqembu abazobambisana nalo emuva kokhetho.

Iyagoqwa imikhankaso yamaqembu ngempelasonto

Abaholi bamaqembu ezepolitiki kule mpelasonto bazothola ithuba lokugcina lokukhankasa ngenhloso yokunxenxa amavoti njengoba ukhetho lukazwelonke selusemome. 

I-IEC ithi isibheke uLwesithathu lokhetho olungayilo

IKhomishini Ezimele Yokhetho isinike isiqiniseko sokuthi ukhetho lwangesonto oluzayo luzoba ngolukhululekile futhi olungachemile.

Emasontweni amabili izakhamuzi ziyokwahlulela ngevoti

Zili-14 izinsuku ezisele ngaphambi “kosuku olukhulu”, okungusuku lapho abantu balapha eNingizimu Afrika beyobe begcwele zonke izikhungo zokuvota beyovota.