Ividiyo

Abahlomulile bazisholo bona

...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uTyla ubethumela umyalezo kuHulumeni

Ngabe isenzo somculi uTyla siwukukhombisa ukungeneliseki kwamaciko akuleli ngeqhaza likaHulumeni ekuwasizeni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgqongqoshe uDuma ebambisene neThala kwaMashu

Bahlose ukuqale kabusha izinhlelo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa izitolo zasemakhaya nasemalokishini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNkwe luthi akakabi bikho uNdunankulu laqhubeka nezinsolo

...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ohulumeni bafike uBukhosi bukhona – INkosi uChiliza, iSekela Ndunankulu

INkosi uChiliza, iSekela Ndunankulu ekhuluma esitangamini sabezindaba.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugogo uMatshiqi uthi impendulo isemlotheni kweloBukhosi

Zizwele uNgoti uMatshiqi exoxa noMfowakwaNomajalimane ngeZihlalo zabeNguni ezizulelwa ngamanqe ngenxa yokungaqondi imfihlakalo yalokho okwabe kufungelwe ngokhokho endulo nalokho okuyintando yeZinyandezulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now