Ozul’azayithole

Amavenge oMasipala uMngeni achitha iMeneja, aqhatha noKhongolose

Izulelwa amanqe imeneja kaMasipala uMngeni KwaZulu-Natal, uNks uThembeka Cibane emveni kokuthi uMkhandlu uthathe isinqumo sokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe le bekuyimizamo yokuvukela umbuso?

UHulumeni kaKhongolose uyavuma ukuthi kungenzeka ukuthi ushaywe zinduku zakhe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkani zababili: IZitoyitoyi zicijisa imikhonto zibhekise kumfo kaSamuel

Iqhingasu lokwehlukanisa i-ANC nezwe ngoMengameli

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umabhajwa azikhiphe: Akucaci ukuthi yena uMengameli ubesopheni kolukaMkhize

Kungakapheli nesonto elaboHlanga lishicilele udaba ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Izihlabathi ziyagqibana: Utavatava lukaMkhize nomthelela kupolitiki yaKwaZulu-Natal’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izihlabathi ziyagqibana: Utavatava lukaMkhize nomthelela kupolitiki yaKwaZulu-Natal

Ngabe izinkinga zikaKhabazela noZuma zingabumba uKhongolose KwaZulu-Natal?

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphenyo: Sidalula ubufakazi bezinhloli uZuma agabe ngabo

Isexwayiso ngembodla wukuthi ungalokothi uyivalele ekhoneni ngoba yilapho iba yingozi kakhulu. Kuthiwa ilwa ngakho konke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlomela ehlathini: Iyalolwa ezobhekiswa kubehluleli

Umkhankaso ‘wokwembula izinqe’ abehluleli uyavuthwa. OlukaZuma noZondo luzoba semqoka kuwo Kwake kwakhona inkolelo yokuthi izinkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izakhiwomahhovisi KwaZulu-Natal: Insengwakazi yamaNdiya nabelungu

Ngisho uHulumeni wesifundazwe uyisiqashi. Amabhizinisi aboHlanga athola izimvuthu Kulabo ababelwela inkululeko okwabe kumqoka wukuthola amandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izophulwa ishoba: Isiqalile imizamo yokuqeda nge-Ithala

Ikusasa layo lifana nele-Ingonyama Trust, limnyama. Itulo labangaphakathi nabangaphandle Ngalesi sikhathi uHulumeni oholwa yi-African National…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bayanda abafakaza ngobumbulu bukaMncwango weDA

UMchunu uthi uMncwango yisakabuli. Imizamo yokuthuntubeza udaba ngomholi weDA “UZwakele Mncwango akakaze abe ngumholi futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo esinqala: Ingcindezi yokuxosha uMphathiswa

Amaqembu nabahlaziyi bathi akagadle. Amathamelangozi ne-ANCWL balinde agadle bese bemsukela Kubukeka uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa  uSihle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbhobe usuzalwe ngumlaza: Impi yabaHlonishwa isikubakhulumeli

Kuthiwa uKhuzeni usehlehlelwa zikhuni. Umdonsiswano onzima usukwezokuxhumana Uya ngokwenaba umfantu kubaholi bakaHulumeni waKwaZulu-Natal kanti lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yize kunjalo uKhuzeni uyayeseka iMeya

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uSihle Zikalala, uncome ubuholi beMeya yeTheku, uKhansela uMxolisi Kaunda, ngesikhathi ethula inkulumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsolo zomsanka: Laguqa iTheku lansondo

Laziwa njengesizinda sentuthuko nomlomo wokungena komnotho kweleNdlovukazi uMthaniya. Inqgalasizinda yalo efana nenkundla iMoses Mabhida ne-Inkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asengene amanzi endlini: ICoronavirus isisemagcekeni

Kulabo abangongoti bekuvele kukhona ukuvumelana ekutheni umkhuhlane osubatshazwa emazweni angaphezu kwamashumi amahlanu, iCoronavirus uzofi ka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ongoti bakhomba inxeba elingajuqa elakuleli

Kufanele ukuthi ngemuva kokuzwa inkulumo yesabelomali sanonyaka eyethulwe nguNgqongqoshe Wezezimali kuleli, uMnu uTito Mboweni, kuleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izolo lifuna ukudunga amanzi oMhlathuze

Ezinkundleni zokuxhumana sekukhona igama elisha. Leli gama nguMhlathuze Water nokuyinkampani ehlinzekela ngamanzi ezinze KwaZulu-Natal. Liba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubekelwe umgoga owoMnyango onolimi olumbaxambili

Lingakapheli nesonto uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu KwaZulu-Natal uphikele isikhulu sawo ukuthi sithe abeKhomishini ebiphenya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlangabezane nembibizane ngesicelo sokugudluza icala

Usefisa kungenelele uNgqongqoshe Wezokuhlunyeleliswa Kwezimilo kanye noWamaphoyisa owesifazane waKwaDukuza owashiswa wagaxwa nethayi ngowezi-2018 ngabathi babethunywe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDA ixakwe wutwayi oluhlasele aphikisayo kwamanye amazwe

Kukhona okwenzakalayo emaqenjini epolitiki kuwo wonke amagumbi amane omhlaba futhi akukuhle. Kulabo abaqaphela nabalandela ipolitiki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkampani zikaHulumeni: Izintwala ezidla ihlathi lazo

Umlando wamazwe ase-Afrika uyakhombisa ukuthi emuva kokuba ethole inkululeko emazweni abamhlophe, ayenentshisekelo yokhulisa izinga lomnotho.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isishiphi sowayewusihlalo sisulelwa kubafokazane

Ungomunye wabagqigqa izinkantolo ngenhloso yokuhlanza igama lakhe. Ngakolunye uhlangothi igama lakhe lindiza kumaKhomishini ophenyo kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuqolwa izindodla eziduve emahhovisi

Ukugasela kophiko lwamaphoyisa oluphenya ngamacala akhethekile nabucayi ezweni, iSpecial Investigation Unit (SIU), emahhovisini ali-15 eMaster…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibazi zisobala, ubulungiswa busacashile

Likhala ngokwenzelwa phansi ngabezobulungiswa iKhansela le-Inkatha Freedom Party (IFP) kuMasipala waKwaDukuza elahlaselwa umphakathi waseNtshawini walishisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now