Now Reading
Zihamba phansi okwemvukuzane iZitoyitoyi KwaZulu-Natal
Dark Light

Zihamba phansi okwemvukuzane iZitoyitoyi KwaZulu-Natal

Njengoba kwejwayelekile, amaqembu ngesikhathi sokhetho aqhamuka nezinhlelo ezahlukene zokuheha abavoti nokwakha ukuzethemba kumalungu. Amanye ngalesi sikhathi enza izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi amandla awo aqoqeleka endaweni eyodwa, nokusho ukuthi umkhankaso kawubi nhlakanhlaka uze uye ezindaweni nalapho iqembu lazi kamhlophe ukuthi kunganzima ukuthola amavoti.

Elinye lamaqembu okusobala ukuthi kukhona uhlelo neqhingasu alilandelayo uma kufikwa KwaZulu-Natal, yi-Economic Freedom Fighters (EFF). Izitoyitoyi yize kuke kwaba nokuphazamiseka cishe kwawo onke amaqembu esifundazweni emuveni kokuqhamuka koMkhonto Wesizwe zibukeka zikuqonda ubumqoka bokuba nezibalo ezingadali amahloni KwaZulu-Natal. Khona lapho ziyakuqonda ukuthi noma ngabe yini ezingayithola kuzwelonke, izibalo zaKwaZulu-Natal ziyoba nomthelela omkhulu.

Uhlelo lwaleli qembu luqale ngesikhathi lenza obekungalindelekile ngesikhathi liza emphelandaba, eMoses Mabhida lizokwethula isikhongeli salo. Lapha lashiya indawo engangabazeki ukuthi iheha abalandeli eGoli baya phakathi esizindeni samaqembu amathathu amakhulu, Inkatha, uKhongolose noMkhonto Wesizwe. Amalungu aleli qembu kawadumazanga njengoba atheleka ngobuningi. Ngokwenza njalo leli qembu lakhushukelwa wukuzethemba ukuthi lingelikazwelonke  kanjalo namalungu alo akholwa ukuthi angathola abavoti kweseNdlovukazi uMthaniya.  Ukukhuluma kukaMnu uMalema eseka iSILO kwaba yinto esobala ukuthi iqembu leli lizozethula kabusha kubantu baKwaZulu-Natal.

Emasontweni edlule leli qembu libe nesivumelwano nenhlangano enkulukazi emele abahlala emjondo Abahlali baseMjondolo nethe amavoti ayo azoyitsheleka leli qembu kulokhu. Leli yigxathu elikhulu nelingahle lizuzise iZitoyitoyi. Ephawula ngezizathu ezenze baqoma iZitoyitoyi, umholi wabahlali uMnu uZikode uthe bene-EFF bahlangana kwelomhlaba . 

“Isizathu esicacile sokuboleka i-EFF ivoti labahlali ukuthi likhombisile ukukhuluma lolulimi olubalulekile noluphuthumayo lokubuyiswa komhlaba. Futhi sibonile ukuthi ayibasabi abelungu nongxiwankulu,” kusho yena. 

See Also

Akugcinanga lapho ngoba leliqembu lenze okusobala wukuthi ohlelweni abanalo ngelokuthola amavoti azothela kuzwelonke kanye nethuba lokuba ngabanye babalingani uma kwenzeka kungekho endla umhlanganiso KwaZulu-Natal. Kulokhu kubukeka ingagxamalaza kuwo womathathu amaqembu okulindeleke ukuba abe nezinombolo ezinkulu. Ubudlelwane beZitoyitoyi nomholi woMkhonto Wesizwe, uZuma abububi. Yize yake yathi ukuklwebhana ne-IFP kepha kubukeka bengeke baqhelelane kangakho. UKhongolose wona uma uke wageja zehla izinombolo ungefe ngokumema iZitoyitoyi ekuthini uzothela kuwo.

Muva nje leli qembu liholwa nguNobhala walo kuzwelonke uDlamini lugasele esizindeni se-IFP siphethe izikhalo zomphakathi.  Baqale Olundi nayilapho umkhankaso wabo ubuqhankambisa isihlava zokubulawa kosopolitiki KwaZulu-Natal. Lokhu leli qembu belingakwenza eThekwini nokho likhethe uLundi endaweni yaseZululand ngenhloso. Inhloso wukuveza ukuthi ikhona yonke indawo ngisho ezindaweni zasemakhaya KwaZulu-Natal. Akusasele nsuku zatshwala iqhungasu leli kubonakale ukuthi lisebenzile na njengoba abavoti bezosho ngalo belu ivoti ukuthi bayayamukela yini i-EFF KwaZulu-Natal nokuthi bayafisa yini ukuba ibe semandleni.

Scroll To Top