Ngabe uTyla ubethumela umyalezo kuHulumeni

Ngabe isenzo somculi uTyla siwukukhombisa ukungeneliseki kwamaciko akuleli ngeqhaza likaHulumeni ekuwasizeni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgqongqoshe uDuma ebambisene neThala kwaMashu

Bahlose ukuqale kabusha izinhlelo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa izitolo zasemakhaya nasemalokishini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNkwe luthi akakabi bikho uNdunankulu laqhubeka nezinsolo

...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ohulumeni bafike uBukhosi bukhona – INkosi uChiliza, iSekela Ndunankulu

INkosi uChiliza, iSekela Ndunankulu ekhuluma esitangamini sabezindaba.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathwele ngeqoma uBawumia

Iqembu elibusayo eGhana iNew Patriotic Party (NPP) liqoke iPhini likaMengameli uMahamudu Bawumia njengelungu elingenele ukhetho lukamengameli lwangoZibandlela wezi-2024, lahlanganisa umqhudelwano nowayengumongameli uJohn Mahama.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHlomuka uhambisa uhlelo lokutshala eMzimkhulu

Ukulima kuyingxenye ebalulekile yomphakathi ophumelelayo UMPHAKATHI waseMzimkhulu uthole ukukhuthazeka kwezolimo ngenkathiuMphathiswa wezokuThutha, uku- Phepha nokuXhumanisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando ikolishi lamaphoyisa omgwaqo liphathwa owesifazane

KUQOPHEKE umlando eMnyangweni wezokuThutha KwaZulu-Natal ngenkathi kuqokwa owesifazane wokuqala ukuba umphathi wekolishi lamaphoyisa omgwaqo iRoad…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlomuka wethule uhlelo lokusiza abangasebenzi ngezincwadi zokushayela

NGENHLOSO yokulekelela izakhamizi zaKwaZulu-Natal ukuba zithole amathuba emisebenzi kancono, uMpha- thiswa wezokuThutha, ukuPheph nokuXhumanisa uMphakathi,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuqiniswa impi yokulwa nama-pothole emigwaqeni yaKwaZulu- Natal

NJENGENGXENYE yokuqinisa um- khankaso we-Operation Valazonke, uNdunankulu waKwaZulu-Natal uNks Nomusa Dube-Ncube wethule ngokusemthethweni amaloli angu-55…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isasasa lemisebenzi kugujwa iNyanga yezokuthutha

UMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natal wethule okungabe baqhubekile bancishwa agelezisa umnotho wesifundazwe, ngokomthetho amaloli angu-55 azosabalaliswa amathuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigwebo esosheni laseGambia

Inkantolo eNkulu yaseGambia igwebe isosha iminyaka eli-12 ejele ngokuhola ukuketulwa kombuso okwabhuntsha kwahulumeni ngonyaka odlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igxathu lokuqinisa uzinzo embonini yokuthutha umphakathi

Imboni yokuthutha umphakathi ngaphansi kweSouth African National Taxi Council (Santaco) isimemezele ubudlelwane bokusebenzisana namaphoyisa iSAPS…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Injabulo bethola ukuqashwa ngokugcwele eMnyangweni

Bahluleke nokuzibamba yinjabulo asebeqashwe uMnyango wezokuThutha ngokugcwele ngenkathi uMphathiswa uMnu Sipho Hlomuka enikezela ngezincwadi zokuqashwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlulwe izinombolo wahoxa

Obethathwa njengembangi enkulu kaMengameli waseGibhithe u-Adel Fattah al-Sisi okhethweni oluhlelelwe uZibandlela umemezele  ukuthi ngeke asalungenela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumenele owayenguMbusi eFinland

Owaklonyeliswa nge-Nobel Peace Award  uMartti Ahtisaari, obenguMengameli weshumi waseFinland phakathi kowe-1994 nowezi-2000, ushone ngoMsombuluko eneminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ulimale ziya khona uRavalomanana

Owayengumengameli waseMadagascar uMarc Ravalomanana uthe ulimale emlenzeni ngesikhathi amaphoyisa namasosha edubula ngesisi esikhalisa unyembezi ehlakaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyaqhubeka nokuyiphaka bukhoma

UMengameli waseRussia u-Vladimir Putin ngoLwesihlanu uvele ehlangana nomunye wabaphathi abakhulu beqembu le-Wagner  futhi bedingida ngendlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usabheke elinye ihlandla

UMengameli waseRwanda uPaul Kagame uthe uzongenela ukhetho kabusha ngonyaka ozayo, ngethemba lokuthi uzokwengeza ihlandla lakhe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umafavuke njengedangabae

OwayenguMengameli waseMelika uDonald Trump uthe wayichitha imibono yabameli bakhe ngokuqhubeka nokuphikisa ukwehlulwa kwakhe okhethweni langowezi-2020…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URajoelina usafuna ibuya

UMengameli waseMadagascar u-Andry Rajoelina wesulile esikhundleni sakhe ngemuva kokuqinisekiswa ngokusemthethweni njengomuntu ozongenela ukhetho lobumengameli wezwe,oluhlelelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzibophezele isibili esizweni

UMengameli u-Emmerson Mnangagwa usethembiseukuthi uzosebenzela izakhamuzi zaseZimbabwe zonke ukuze aqhubekisele phambili intuthuko kuleliyalizwe. Wethule inkulumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibuyile “Ingwenya”

IKhomishini Yokhetho eZimbabwe iqede ukuqagula ngempelasonto edlule imemezela uMengameli u-Emmerson Mnangagwa njengonqobile kukhetho lukamengameli ngamavoti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umgawuli wemithi emikhulu emincane iyaziwela

Bayede News 25-31 August 2023.indd Amagama akhe aphelele nguVladimir Vladimirovich Putin. Sekuvele imibiko yokuthi umholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izwi elankeneneza ngezikhathi zobunzima

UMama uZenzile Miriam Makeba wazalwa zi-4 kuNdasa zingama-1932, wabizwa ngokuthi uMama Afrika, wayengumculi waseNingizimu Afrika,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now