Ipolitiki Yamaqembu

Kazi yiliphi elingazihlobanisa noDkt uKhoza?

USEPHINDE walaxaza elinye ikhaya uDkt uMakhosi Khoza ebekuyikhaya lakhe lesithathu kwezombusazwe eminyakeni emibili. Zili-15 kule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IRPM ithi ayigudluki nhlobo kwekholelwa kukho

UKUSONDELA kwesikhathi sokhetho kuhambisana nokuqubuka kwamaqembu amasha ezepolitiki nokuvuselelwa kwamadala agqama kuphela ngalesi sikhathi okuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ifuna ukugxilisa izimpande KwaZulu-Natal i-UDM

NGOKWEJWAYELEKILE kupolitiki yaseNingizimu Afrika uma sekusondele izinsuku zokhetho, amaqembu amakhulu asebenza ngokuzikhandla ukuzuza isifundazwe iGauteng.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ababuyayo, abangabuyi namafumuka

AKUSEKHO ukujikela emuva kwendlu. Kungensuku zingaki lizoguqa iPhalamende kanjalo neZishayamthetho eziyi-9 kuzwelonke. Esinye seZishayamthetho esibhekwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha ilokhu yabahlonipha njalo abezindaba

NGIKUBONE kungifanele ukuthi ngiphendule udaba oluphume kwelakho mhla ziyi 01-07 kuNhlolanja 2019 ngaphansi kwesihloko esithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uyisebenzele i-IFP ayimphumuze manje

KUFIKISELA ngamahloni okwehlela iqembu Inkatha Freedom Party (IFP) elike laba yiqembu elikhulu eNingizimu Afrika laphatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inqaba kutholwa: I-EFF ethubeni

KULE minyaka emine eyedlule bekukhona okungajwayelekile kupolitiki yaseNingizimu Afrika. Iqembu elinamaphesenti amancane kanye nelimelwe ngabantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izigaba ze-ANCYL zehlukene ngokwenza nangemibono

KULO nyaka uVukayibambe, okuwuphiko lwentsha kaKhongolose, uzobe uhlanganisa iminyaka engama-74 wasungulwa yilabo ababenephupho lokuzabalazela iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ishoba lichinse ekhaya kuDA kwelikaMncwango

NGONYAKA owedlule udaba lwegceke eMancwangeni belusematheni. Lapha bekubhakelana amalungu omndeni asebuholini obuphezulu emaqenjini amakhulu kuleli.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
2018: Unyaka ongoweNyathi kaKhongolose

NGOZIBANDLELA ngalesi sikhathi ngonyaka owedlule kwabe kuphithizela kungekho owaziyo ukuthi kuyophetha kunjani. Kwabanye kwabe kuyinjabulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OweDA uvuma ukunethwa yizinduku kulo nyaka

UKUKHISHWA kabuhlungu kweMeya yeDemocratic Alliance uMnu u-Athol Trollip kuMasipala iNelson Mandela Bay emuva kokuphela komshado…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyahlehla inqama: Ayaphuka amakhosana ka-ANC

ESINYE sezizathu okwabunjwa ngaso uVukayibambe okuwuPhiko Lwentsha lwe-African National Congress kwaba wumbono ojulile wokwakhela le…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo yokubuchitha bugayiwe ku-IFP

ISIZULU sithi okungapheli kuyahlola. Kwake kwaba nesikhathi lapho abantu ngaphandle nangaphakathi bekholwa wukuthi iqembu Inkatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDA nesizathu sokugwiqika kweleMeya uPatricia De Lille

ABAHAMBI bendlela bahlale beluleka njalo ukuthi ipolitiki lena akuwona umdlalo wezimfundamakhwela. Abanye bathi kupolitiki akekho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngomgolo uMaimane uzigwaze ngowakhe

SELOKHU kwathi nhlo ukuqonda kwabantu umholi ngumuntu owehlukile. Nguye okhomba indlela emuva kokuqhamuka nomqondo ophusile.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngomgolo uMaimane uzigwaze ngowakhe

SELOKHU kwathi nhlo ukuqonda kwabantu umholi ngumuntu owehlukile. Nguye okhomba indlela emuva kokuqhamuka nomqondo ophusile.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyaqhubeka umuga kuDemocratic Alliance

ESIGAMEKWENI esingejwayelekile ngesonto eledlule abaholi beqembu elikhulu kwaphikisayo, iDemocratic Alliance (DA) baphikisane ngesinqumo senqubomgomo esidlangalaleni.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inomfi ehlanganise iqembu noHulumeni

IMPELASONTO eyedlule isho ithuba lesiqalo esisha eqenjini elibusayo KwaZulu-Natal i-African National Congress (ANC). Leli qembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubungozi bukaKhongolose obumbene KwaZulu-Natal

Abaholi namalungu athile kabakunambithisi ukuthi uKhongolose uyeke ukuba yimpi yesongo Lena yimpelasonto ephithizelayo emalungeni e-African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isengcupheni yokulahlekelwa yikho konke iDA

Izigameko zakamuva zingumvuka wendulo futhi ziqala ungabazane kumalungu aboHlanga kanti namaqhude ayeqana Emaqenjini amaningi ayesePhalamende…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lithini iqhingasu likaRamaphosa ngoMaDlamini?

Esijabaneni esakhiqizwa yimiphumela yokhetho nesaletha uMabuza noMagashule, uRamaphosa ubukeka esenalo ikhambi Kubantu abaningi isenzo sakhe sokuvuma ukusebenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungena ngenxeba okwempethu uMalema

UMLANDO nezigigaba zemihla ngemihla sezisibonise kaningi ukuthi ipolitiki iyafana nomdlalo, umehluko kuyo ngukuthi ingumdlalo wamaqili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Selivule izidladla sekusele ukuba limqhobozele uDe Lille

AKUKHO ukuphumula kuNkk uPatricia De Lille, iMeya yaseKapa, njengoba iqembu lakhe iDemocratic Alliance (DA), liqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amathe abuyele kwasifuba kuDA ngeMeya yaseKapa

ISIKHUNI sibuye nomkhwezeli kuDemocratic Alliance (DA) ngesikhathi izama ukuxosha iMeya yaseCape Town, uNkk uPatricia De…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now