Ipolitiki Yamaqembu

Ngubani iqhikiza lezintokazi kuKhongolose muva nje

“WATHINTA abafazi, wathinta imbokodo’. Lesi yisiqubulo esaqhuma phezulu kwazamazama izinhlaka zombuso wamadlagusha ngezikhathi zombangazwe. Nanamuhla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bayanda abaxwayisa amalungu ngomswane wembabala

Kwehlukene imibono abanye bathi kuhle ukuxwayisa kanti abanye bathi kutshalwa imbewu yongabazane UKUKHULUMA okwejwayelekile kuKhongolose…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha olandela iziMeya ze-IFP: Lingase lilelese naseMzinyathi

Emva kokuxoshwa kweziMeya ezine izinsolo ezishaqisayo zingase zinezele eyesihlanu ENINGIZIMU AFRIKA NAMUHLA iqembu Inkatha Freedom…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uqinisa umkhankaso KwaZulu-Natal uMaSisulu

NGESIKHATHI lapho i-ANCWL KwaZulu-Natal ingeneme ngemikhankaso kaNgqongqoshe uLindiwe Sisulu yokuba uMengameli olandelayo kaKhongolose yena ubukeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bezwa amanzi ngobhoko ngokuphuma inxiwa

UKUHILIZISANA okulokhu kuqhubeka phakathi kweSouth African Communist Party (SACP) noKhongolose, kubukeka sekungene kwesinye isigaba njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UShenge akeneme ngohlobo lwabaholi ku-IFP, kepha…

Akuyona imfihlo ukuthi uMntwana wakwaPhindangene akeneme ngolunye lohlobo lwabaholi abeseqenjini lakhe lokhu akakuvezanga kuphela kubaholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphupho loMntwana ngeMeya entsha yoMkhandlu iZululand

Ijoka elibekwe koqokelwe kwesobuMeya ngelokwenza uphenyo olunzulu ngomsanka wenkohlakalo obikwayo   UMHOLI we-Inkatha Freedom Party…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UShenge akeneme ngohlobo lwabaholi ku-IFP, kepha…

AKUYONA imfihlo ukuthi uMntwana wakwaPhindangene akeneme ngolunye lohlobo lwabaholi abeseqenjini lakhe lokhu akakuvezanga kuphela kubaholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMkhize uthi kawabhekwe namandla ombuso okwenza 

UKhabazela uphakamisa ukuhlomisa izisebenzi zikaHulumeni njengento emqoka ekuphumeleleni kwezwe Ngalesi sikhathi iningi labantu eNingizimu Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lesi yisikhathi sokukhumbula ekhaya kwabe-ANC

Ukusondela kukamhla zingamashumi amabili kuZibandlela kwenza wonke umuntu aphumputhe ubulungu negatsha lapho ebhaliswe khona NJALO…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukundonda ukuthatha izinqumo kungahle kufake i-IFP engcindezini

Kuvela ukuthi izinsuku zeMeya sezibaliwe kanti kuthiwa isiphenduke inhlwa nenolaka   OSHICILELWENI lwangoMasingana elaboHlanga liveze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa kubukeka egeje umgodi ngoMkhize

Iqhingasu lokuheha abeseka owesifazane kwesobumengameli lingahle likhubaze umkhankaso kaRamaphosa ONGOTI bezombusazwe nosopolitiki bayavumelana ngobumqoka kwesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo seziyikhaya lesibili ku-ANC

Ubuholi obuphezulu beqembu buphuma bungena bubhula umlilo ezinhlakeni ISIYAQALA ukubonakala ingcindezi ebhekene nenhlangano ebusayo i-African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa kubukeka egeje umgodi ngoMkhize

Iqhingasu lokuheha abeseka owesifazane kwesobumengameli lingahle likhubaze umkhankaso kaRamaphosa ONGOTI bezombusazwe nosopolitiki bayavumelana ngobumqoka kwesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthi uselibangulile iva okaMsuthu

Ugcine eliphimisile elesehlukaniso nezizathu ezenze ukuthi ashiye esathanda   UGCINE elibangulile iva ebelimhlupha uDkt uMakhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uvuma utwayi lokucwasana oweDA

Umholi weDemocratic Alliance KwaZulu-Natal uthi ufike kunamabibi amaningi kuleli qembu asazama ukuwashanela   UTWAYI lokucwasa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izimisele ukufukula abasemakhaya i-ANCWL

UPHIKO lwabesifazane bakaKhongolose i-African National Congress Women’s League (ANCWL) lusematheni kulezi zinsuku. Kubantu abaningi yilo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhingasu ukuveza umholi wezinhlanga zonke

Njengengxenye yomkhankaso ufolosa ngabaholi abavela kuzo zonke izifundazwe kanye nezinhlanga kanti futhi uzogqamisa ukuba yithwasa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela yokhetho olwedlule ngabe isho ukuphela ngoKhongolose?

Okwenzeke ku-ANC kunomlando omude emaqenjini noHulumeni abaholwa ngamaqembu ombangazwe e-Afrika nasemhlabeni kuhlaziya   ‘I-ANC ayilalanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC ayinaso isizathu sokumvikela uDkt uKhoza

UDkt uMakhosi Khoza oyilungu le-ANC ePhalamende likazwelonke usephumele obala ngemizwa yakhe ngobuholi bukaMengameli uZuma. Leli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayihlabi ngakumisa i-EFF KwaZulu-Natal

Igama i-Economic Freedom Fighters (EFF) lilunjaniswa nesishingishane sepolitiki esiguqule okuningi eNingizimu Afrika ikakhulukazi indlela okustshenzwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlomela ehlathini ekamfo kaNyawozekewu

Ukwenza kwakhe kwakamuva kuthumele umlayezo wokuthi iKwaZulu-Natal akuseyona eyeminyaka eyedlule kepha isimagwala mabili   Emveni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nelengqwele liyopha ku-EFF

Isinqumo sokumisa amakhansela angenzanga kahle ngokhetho singase senze lisheshe licace ikusasa leqembu kanjalosivuse nemibuzo ngalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sebeqalile ukuqhubulukushana ku-Inkatha Freedom Party

NGESIKHATHI abantu bebheke ingqungquthela kaKhongolose ezoba ngoZibandlela nayilapho sekuqale umdonsiswano wokuhola le nhlangano, kubonakala neqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now