Amankomane

Amankomane abe yikhaya lakhe lesibili ngemuva kokulimala

Ukulimala edolweni yize kwaba into ebuhlungu, kodwa kwamholela ekutheni ajoyine umdlalo asewuthanda ukudlula yonke into.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzibona esezintini kuBanyana Banyana langalimbe “uDatata”

UKhanyisile “Datata” Sokhela ongunozinti weSunflower WFC uphupha ngokudlala eqenjini lesizwe iBanyana Banyana kanye naphesheya kwezilwandle.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abavumi ukuphosa ithawula abaqhathi besifazane yize kunzima

Ngenxa yothando abanalo ngesibhakela ophromotha ababili besifazane bazoqhubeka nokuqhatha, yize bebhekene nezinqinamba zokuhlela umqhudelwano wabo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Balifulathele leli osomankomane beyozicijela izimpi ezizoba e-India

UMengameli weSouth African National Boxing Organisation (Sanabo) kazwelonke uSiyabulela Mkwalo uthi ukuhamba ngaphambi kwesikhathi kwezintokazi ezizomela iNingizimu Afrika kowe-IBA Women’s Boxing Championships, kubukeka kuyikho okuzoletha umthelela omuhle.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uvele kwezwakala uNomvelo emkhakheni obukhonywa abesilisa

Uma ukhuluma ngophromotha besifazane abaphakamise isibhakela njengoba kade kubukeka sesifadalele, ngeke lasala ngaphandle igama likaNomvelo-Magcaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bazobhema bakholwe ngamankomane anenkosi phakathi eMnambithi

Okuzodonsa kakhulu abangabathandi balo mdlalo ukuthi kuzobe kungenwa bhusende futhi nezimpi ziningi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U‘Sugar Boy’ uzohlonishwa indodakazi ngesibhakela esinenkosi phakathi

Kujwayelekile ukuthi uma umuntu engasekho emhlabeni kube ukuthi useyaqala uyahlonishwa ngokuthi kwenziwe imiqhudelwano kusetshenziswe igama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izimpi zokuhlonipha “uGandaganda” Buthelezi zihlehlile

Zibhuntshe ekugcineni izimpi eziqhathwe iStarline Boxing Promotions kaZandile Malinga, obekulindeleke ukuthi zibe ngeSonto eCecil Emmett Hall, eVryheid ngaphansi kwaMasipala Abaqulusi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UBathabile ufuna ukubuyisa izinduku kuThema

Ufuna ukuwuvala ngenothi eliphezulu unyaka uBathabile “Fill It” Ziqubu, ngokuthi anqobe ibhande le-SA Junior Bantamweight.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bazowukhunga ngamankomane uZibandlela eDundee

Kubhekwe lukhulu kuphromotha omusha wesifazane ozobe eqhatha okokuqala impi yesicoco somhlaba eMajuba College, eDundee kusasa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bazobhema bakholwe eMpofana ngamankomane

Zizobe zibulalana kumqhudelwano iKwaZulu-Natal Olympic Style Junior Championships ehlelwe ukuba ibe seMooi River kusasa ngoMgqibelo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bazozitika ngesibhakela esiqhwiza umentshisi

Emasontweni amathathu ezayo abathandi besibhakela KwaZulu-Natal bazozitika ngesibhakela esizobe sihlabahlosile. NgoMgqibelo ozayo kuzokuba nezimbi ezihlelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyise kaMchunu uthi kuyamkhathaza ukuthi indodana isikaza ukuthi khumu

Empeleni isinqumo sokuthi isibhakela ngiyosiyeka sengineminyaka engama-35.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kugcine kulungile kumfo kaMhayise obentula imali ukuze ayomela izwe kwezosozinyama eSpain

Leli bhungu elingusozinyama nelidabuka eSikhawini lenza umdlalo ongajwayelekile obizwa nge-International Federation Body Building & Fitness (IFBB), lo mdlalo ngowokubukisa ngezicubu zomzimba.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubonga abamesekile ecishe ephangalala eziqeqesha usomankomane

Noma engasakhumbuli lutho olutheni ngokwenzeka kodwa akakhohlwa abamsiza ebhekene nobunzima.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubonga abamesekile edlala izidakamizwa usomankomane osafufusa

USamkelo Mhlengi Mhlongo akawuvali umlomo ngabasindise impilo yakhe, ekade esengene shi kwizidakamizwa. Ubonge ugogo wakhe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubonga abamesekile edlala izidakamizwa usomankomane osafufusa

USamkelo Mhlengi Mhlongo akawuvali umlomo ngabasindise impilo yakhe, ekade esengene  shi kwizidakamizwa. Ubonge ugogo wakhe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
“UBabyface” ubonga uyanconcoza kwabamesekile

Kuphume nomndeni wakhe wonke empini yakhe yokugcina njengoba esethi khumu kwezamankomane emuva kokuyibamba iminyaka engama-22 eseringini

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UJoko ufuna ukungawulahli umgqigqo

Kuningi akubhekile uma enqoba empini yangempelasonto okukhona nokulwa kuWBF World ngonyaka ozayo UGcina “Double G”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzibekele isikhathi sokungena ohlwini lwalabo abenza kahle

Uthando lokushaya isibhakela lwamngena esemncane futhi usazi kahle ngoba wangena eringini esakhula Ufisa kuphele iminyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzovala umgidi uMthalane osethi khumu kwezamankomane

Impilo yakhe eringini kusukela aqala ukulwa izoqoshwa ukunika ithuba labo abangazange bambone equmba phansi amadoda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntungwa uthi usekulungele ukubuyela eringini

Ubhoboka ngobuhlungu nobunzima adlule kube emuva kokushona kukazakwabo empini yokugcina Ezinyangeni ezintathu ezedlule isibhakela saseNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudonsa ejele kwamcijela ukuba ngusomankomane uChili

Uthi wahlangana nabangani abangalungile wagcina esegqekeza imizi waphenduka neginsa wajeziswa  Ukugwetshwa iminyaka eyishumi ejele ngamacala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunezikhalo ngesibalo sabesifazane kwezamankomane

Bafisa ukuthi bangagcini ngokwandisa isibalo kepha bancintisana nasemiqhudelwaneni emikhulu UMengameli kazwelonke weSouth African National Boxing…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now