Amankomane

Usebona zimfanele ezezinga lomhlaba uNdongeni

Usomankomane wakuleli uXolisani “Nomeva” Ndongeni ufuna ukuqhathwa ezimpini zomhlaba manje. Ukusho lokho emveni kokuthi ebhaxabule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigaba sokuphepha okhuvetheni ezweni siphazamise izinhlelo zosomankomane

Ukwanda kwezibalo zabantu balapha eNingizimu Afrika abahaqwe igciwane ukhuvethe, kudale ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezamankomane sezinosihlalo omusha waseKZN ezihlalweni ezimbili

Ubuholi obusha buzimisele ukuthuthukisa isibhakela ngokuthola abaxhasi abangosomabhizinisi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthembisa isibhaxu sodwa ozobhekana no-Alvarez

USaul “Canelo” Alvarez uthi ngeke alibone elidlalayo u-Avni Yildirim uma sebetholene eriningi ngoMgqibelo kusihlwa. Le…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuqiniswe isandla ngokhuvethe emqhudelwaneni wezamankomane

Angenile izolo kubio-bubble amabhokisa azoba yingxenye yomqhudelwano ohlelwe iStarline Boxing Promotions.  Ibio-bubble, okuwuhlelo lokugwema ukutheleleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihambile iNkunzi, akube khona othatha umkhonto kumankomane

Ukuhamba kukaMagudulela kuvule isikhala esikhulu emdlalweni wezamankomane okuyothatha isikhathi eside ukusivala  Kukhalwa kwaXhosa naKwaZulu.  Lawa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Seluze lwafika olungaliwa ngempelasonto kosomankomane

Asebala izinsuku abuyele emakhaya amabhokisa ayingxenye yomqhudelwano ohlelwe nguphromotha uMnu uThulani “Sir” Magudulela. Laba somankomane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abaphathelene nezosomankomane abahlale beqaphe eqolo njengonwabu

Ingcabha isele nakumabhokisa ukuzinakekela ukuze angaphunyukwa ileli thuba osekunesikhathi eside elilangazelele IMeneja Jikelele yezamankomane KwaZulu-Natal,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zibuyela eringini zimabokoboko wukhuvethe ezamankomane kuleli

Liphume nobomvu ezinhlakeni zesibhakela uHulumeni wakuleli ezinika igunya lokubuyela eringini. Ezamankomane nazo kazisalanga ngaphandle ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyaka ayimnqindi, iqindi ekhuluma eringini

Inkakha yase-USA u-Oscar “Golden Boy” De La Hoya isiveze ukuthi ifuna ukukhuza ibuya esibhakeleni. UDe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asimesabi siyamfuna – umqeqeshi kaMthalane

Umqeqeshi kaMoruti “Babyface” Mthalane umpetha we-International Boxing Federation (IBF) Flyweight, uphika eyokwesaba ukubhekana nengqwele yeWorld…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungani bengaqhakanjiswa laba baqeqeshi?

Kuvamisile ukutuswa kwamaqhinga omqeqeshi uma usomankomane enqobe isicoco. Okuhlalukayo nokho ukuthi umqeqeshi usuke engawenzanga yedwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Owesibhuda ufisa ukudedela abanye ngendondo yokugcina

Useyibambe isikhathi eside engunompempe nejaji esibhakeleni osekwenze kwakhona abambiza ngevulandlela labesifazane abanye bathi ngushampeni kwazise…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basigcinile isethembiso sokunqoba eDundee

UGcina Makhoba noSithembiso Maduna bangamathemba eKwaZulu-Natal ukubuyisa isithunzi esenza isifundazwe sahlonishwa ngokukhiqiza ompetha eminyakeni edlule.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwesomakhonya uNdongeni kwezamankomane

INingizimu Afrika izobe imelwe uXolisani “Nomeva” Ndongeni emqhudelwaneni oconsisa amathe iWorld Boxing Super Series (WBSS)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubani ikhehla? Ubeyimpumelelo owokubungaza uTap Tap

Uma ehleli phansi esihlalweni kulula ukuzibonela ikhehla. Izinwele nentshebe empunga zisidweba zisiqede isithombe sokuthi isiphelile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UBerman uzoqhatha ezolekelela kuMnguni

Kuhlelwa umqhudelwano wokuqongelela imali ezoxoshisa ikati eziko kuMzimasi Mnguni osephile isikhathi eside exinwa ukugula. Ingwevu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyibekile induku ebandla uMathebula

Bambalwa abantu ababenentshisekelo ngempi yaphesheya emqoka kaPeter “Terror” Mathebula, eyagcina isimenze undabamlonyeni kwazise waba usomankomane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlansi iyalokoza kwezamankomane kuleli

Unyaka odlule awubanga muhle esibhakeleni saseNingizimu Afrika. Lokhu kufakazelwa ngukuthi izwe liqede unyaka odlule seligabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Emdlalweni wamankomane uMthalane uzibonakalisile

Abanye bangathi uJacob “Babyjake” Matlala ofanelwe ukuba yinkunzi kuFlyweight ekhiqizwe iNingizimu Afrika kuleli shuminyaka esiphuma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usazimisele ngolwazi angaluzuza kuLebedev u‘The Rock’ Mchunu

Useqalile ukuzilungiselela impi yakhe nomshayisibhakela waseRussia uThabiso “The Rock” Mchunu (osesithombeni) athi uzimisele ngokufunda lukhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgiba uthi akumthenanga amandla ukungabuyi negolide

“UKUNGABUYI kwami nendondo yegolide akungithenanga neze amandla. Kunalokho kuyangigqugquzela ukuthi ngisebenze kakhulu ukuze ngifeze amaphupho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UBerman nemizamo yokubuyisa uNoni Tenge eringini

UMPETHA wokuqala womhlaba kwabesifazane uNoni Tenge uzowudla kabuhlungu uKhisimusi njengoba ezobe ezilungiselela impi yokuqala azoyilwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USimpiwe Vetyeka kulezi zinsuku uzalelwe yinja endlini

KUBUKEKA simlandela isibhaxu uSimpiwe “V12” Vetyeka njengoba elokhu eqhathwe njalo nosomankomane abashaya kwasani oluphambi kwabo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now