Igalofu

Lubunjwa luseva futhi ukhamba lufuze imbiza kuLuyanda noPhila

UGumede waseSavanna Park eNtshonalanga YeTheku, ukhombise ikhono nokuzimisela ngalo mdlalo ngesikhathi elala isithathu emncintiswaneni weSA Kids.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UThimba uvule unyaka ngegiya eliphezulu enqoba i-Altron Big Easy

Umdlali wegalofu elikhokhelwayo uToto Thimba Jnr uqede isomiso seminyaka emihlanu ngokudla umhlanganiso emncintiswaneni we-Altron Big…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Yize kuwumqansa uMajola akalilahli ithemba ngegalofu

Insizwa yasePhoenix iqwala idwala lomdlalo wegalofu ezingeni labakhokhelwayo. USabela Majola ofunde igalofu enkundleni yaseRoyal Durban…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uyisibani nenhlansi yethemba kwabesimame emdlalweni wegalofu uZethu

Umdlalo wegalofu uthi uyinqabakutholwa kwaboHlanga ngenxa yomlando wobandlululo ube njalo nakakhulu kwisibhuda boHlanga. Umlando wabesibhuda…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
AboHlanga egalofini bazoncintisana eGoli

Abadlali begalofu elikhokhelayo boHlanga  abali-14 bahlasele eGlendower eGoli kuleliviki. Zizobe zitholene phezulu emncintiswaneni iFortress Invitational…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Yize kusamfimfa ngaboHlanga egalofini elikhokhelwayo likhona ithemba

AboHlanga basesiFundazweni saKwaZulu-Natal babhukulile bangena ezingeni elikhokhelwayo emdlalweni wegalofu. Yize sebebaningi abohlanga abadlala umdlalo wegalofu,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Igalofu akuselona elabesilisa kuphela nembokodo isiyazenzela

Isibhuda sengabadi sesiqala ukungenisa  emdlalweni wegalofu onamukhulunyaka uthathwa ngokuthi ungowabesilisa kuphela. Ngokwamarekhodi asemthethweni eNingizimu Afrika…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uchungechunge ngegalofu: Imisebenzi etholakala egalofini

Lo mdlalo awuthandwa ngabathile ngenxa yezizathu ezahlukene, ezinye zazo okungaba ukuthi umdlalo wabantu abanemali abangazi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ungalidlala igalofu ngokulingene iphakethe

Kuvamisile ukuthi umuntu odlala igalofu abizwe ngenjinga. Lokhu kungoba abaningi bathatha lo mdlalo njengodla kakhulu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uchungechunge lwegalofu: Imithetho yegalofu

Kunemithetho eyahlukene kulo mdlalo wegalofu. Kunemithetho yokugqoka, eyokulidlala, eyokubala amagalelo, eyokuziphatha kubalwa neyo“kwedelela” ikilabhu. Eyokugqoka…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uchungechunge: Izindlela zokuncitisana kulomdlalo

Umdlalo wegalofu njengazo zonke izinhlobo zemidlalo unezindlela ezahlukene zokuncintisana. Umdlali wegalofu angazidlalela yedwa engancintisani namuntu.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umlando wegalofu naboHlanga eNingizimu Afrika

Kulolu chungechunge lokuchazela abafundi malungana nomdlalo wegalofu, oshicilelweni olwedlule ngilobe ngomsuka walo mdlalo nokuthi uyini.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
IGALOFU: Liyini futhi lasunguleka kanjani

Igalofu lingomunye wemidlalo enesasasa emhlabeni jikelele. Lo mdlalo othandwa ngabantu abaningi emhlabeni wonke, awandile kwabengabadi.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Elomhlaba nele-US e-Australia kulo nyaka

Umuntu ongumlandeli wegalofu kukancane ukuthi engakhohlwa ngokwenzeka emqhudelwaneni obizwa ngokuthi iPresident Cup owawubanjelwa eFancourt Hotel…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Azilibonanga ezasekhaya kuNedbank Golf Challenge

Umncintiswano wegalofu onedumela elikhulu kunayo yonke e-Afrika, iNedbank Golf Challenge (NGC) edlalelwa eGary Player Country…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Awukangeni ngokwanele owegalofu

NJENGOBA iNingizimu Afrika isihlanganise iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yakhululeka, bekulindeleke ukuthi kubonakale amagxathu amakhulu athathwe…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umfundisi uzale umfundisi egalofini lakuleli

Isimanga sentokazi edla imihlanganiso egalofini INTOKAZI yakwaDlamini sengathi iphume inqina lokuphikisa labo abakholelwa wukuthi umfundisi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uyangenisa kwaboHlanga umdlalo wegalofu 

ABENGABADI bahlasele njengoZulu eSandlwana emdlalweni odume ngokuthi ungowezimpunyela. Lo mdlalo, owaqalwa abelusi base-Scottland ababeshaya amagenqele…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here