Now Reading
IMbube ithi enethunga ayingasengeli phansi
Dark Light

IMbube ithi enethunga ayingasengeli phansi

Enkulumweni yaSo yokuqala eSishayamthetho saKwaZulu-Natal, ISILO sithe sesifikile isikhathi sokuba aboHlanga bazuze ngefagugu labo. Lokhu sikukhuluma nje ISILO kasiqali njengoba nangesikhathi sikhuluma eMabhida sabuye sakusho futhi eSandlwana muva nje. Simemezele ngohlelo lweNdlunkulu ngeRoyal Tourism Destination Initiative.

“Enye yezinhloso zalolu hlelo wukuqinisekisa ukuthi uZulu uyazuza ngalokho okuyifagugu lakhe. Siphelile isikhathi sokuba sibe yizibukeli lapho abanye benotha ngomlando namasiko ethu. Nalapha akumele sishiye ngaphandle imiphakathi ngoba konke esikwenzayo kumele kuhlomulise yona,” kusho Omnyama.

KwaZulu-Natal ziningi izindawo eziqukethe umlando kaZulu okubalwa ngisho izinkundla zempi njengaseSandlwana, naseNcome. Kulezi zindawo kuvame ukuhlomula izinkampani ezizimele neziholwa ngabezizwe kuthi aboHlanga baqashwe njengalabo abanandisayo noma abaphekela izivakashi.

See Also

ISILO sithe loluhlelo luzoholwa yiso sibambisene naMakhosi ezizwe nemiphakathi eyakhele lezi zindawo zomlando.

Scroll To Top