Now Reading
IDA iphinde yaba idungamuzi ngesikhathi sokhetho
Dark Light

IDA iphinde yaba idungamuzi ngesikhathi sokhetho

Ngesikhathi amaqembu ezepolitiki ekhuluma ngokudala ubunye nobumbano ezweni okuyizethembiso eziqukethwe emiqulwini yawo yokhetho, iDemocratic Alliance (DA) nakulokhu yenze ekujwayele ngokuba idungamuzi.

Sisengundabamlonyeni isikhangiso sokhetho saleli qembu esikhombisa ukungqongqisa ngomlilo ifulegi lakuleli. Lapho ukungqongqa kwefulegi sekuya ngasekupheleni isikhangiso seDA sibhala sithi, “This elections is about survival. Your vote can stop a corrupt coalition between ANC, the violent EFF and the Zuma faction” Lo mbhalo uhumusheka ngokuthi, lolu khetho luzohlukanisa inhloko nesixhathi. Yivoti lakho elingamisa ukusebenzisana okunenkohlakalo phakathi kukaKhongolose, i-Economic Freedom Fighters egcwele inkohlakalo kanye netsunami kaZuma.  Kuze kube yimanje iDA nabayesekayo bathi akukho okuyiphutha abakwenzile ngesikhangiso sefulegi ngoba babeka isithombe izwe elikuso njengokuntenga komnotho, isibalo esikhulu sabantu abangasebenzi, ukunqamuka kukagesi, amanzi nobugebengu obudla lubi. IDA izithethelela ngokuthi isikhangiso sabo siveza ukuthi izwe liyasha abantu besonge izandla. 

Okhethweni lukazwelonke lowezi-2009 leli qembu ladala okunye ukukhuluma ngesikhangiso salo esasithi “Fight Back vote DA” Kulesi sikhangiso iDA yayikhuluma ngokuthi kumele kubuye inqubo endala okwabe kubuswa ngayo izwe ngaphambi kwenkululeko ngoba ngaphansi kobuholi be-ANC izwe limantwenguntwengu. Isikhangiso sakamuva saleli qembu siqubule ukukhuluma nxa zonke kukhona abayigxekayo ngokungalihloniphi izwe ekubeni iyingxenye kahulumeni ePhalamende. Yize abezepolitiki besike kwelijikayo ngalesi sikhangiso, imvunge enkulu izwakale kubantu emazingeni aphansi. UMnu uThemba Tema waseSowetho uthe, “sikuqonda kahle ukuthi sikhungethwe yizinkinga njengezwe, umnotho uwile, izinkampani ezinkulu ziyalifulathela leli kodwa lokho akufike ezingeni lokuthi kuneqembu elingaze lingqongqise ngomlilo ifulegi lezwe eliyingxenye kahulumeni walo,” Inhlangano iBlack Sash ithe isenzo seDA sikhombisa ngokusobala ukuthi isakholelwa kwinqubo endala yobandlululo ayikaxoli ngokuthi iNingizimu Afrika ibuswa yiqembu laboHlanga. 

Lomhlola ukhuzwe nayizinhlangano zentsha zamaqembu ahlukene ezepolitiki okuyi-ANC Youth League, i-EFF Student Command, iYoung Communist League ne-Azanian Youth Movement. Emyalezweni wazo lezinhlangano cishe zikhulume ulimi olulodwa ngokuthi iDA isabambelele kokudala, yize kuyiyo ehlomula kakhulu ngokuba khona kwenkululeko engacwasi ngobuhlanga ezweni. UNkk uHenrietta Frohlich uthe iDA isiphelelwe amaqhinga, indlela ehlanganise ngayo lesi sikhangiso ikhombisa ukuthi iyiqembu lamahlongandlebe angondlovukayiphikiswa namadungamuzi. OwayenguMvikelo Womphakathi uSolwazi uThuli Madonsela uthe kubuhlungu okwenziwa yileli qembu ngoba kunabantu abafa belwela lenkululeko naleli fulegi “Ukube anibakhombanga indlela abaholi boHlanga namaKhaladi kuDA bebezoneluleka ngokuthi enikwenzayo sekuphambene nokulunga,” kusho uMadonsela.

See Also

IDA ithi ngalesi sikhangiso iqonde ukuvula abantu amehlo nokudala ukukhuluma ngesimo sezwe.Leli qembu lizithethelela ngokuthi ngasekupheleni kwesikhangiso ukwakhe kabusha kwefulegi kukhombisa ukuthi asekhona amathuba okuthi kubunjwe kabusha iNingizimu Afrika ngokuvotela iDA

Scroll To Top