Ezakamuva

AbeKhomishini Yokhetho bahlaba ikhwelo lokungenela ukhetho loHulumeni Bendawo

UMashinini uzwakalise ukukhathazeka ngokusatshiswa kwabasebenzi be-IEC. Unxuse amaqembu ezepolitiki ukuthi asebenzise imigudu efanele ukufaka izikhalo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usabela abatshali zimali umholi weFreedom Front Plus

UGroenewald uthi umqondo wokuqiniswa kanye nokufukulwa kwabantu abamnyama kwezomnotho amathuluzi asetshenziswa uKhongolose ukufaka ezikhundleni amaqabane abo kanye nokuzicebisa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amakhulu ayayifulathela iLibya

Amabutho ahlomile eTripoli aqale uchungechunge lokuboshwa kwabantu abaningi ngesonto eledlule, abophe abantu abangaphezu kwe-5 000 ezikhungweni ezigcwele ngokweqile njengoba amaqembu osizo namalungelo ezwakalisa ukukhathazeka kwawo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungahle kubalungele abalimi bakamoba abasafufusa

Sekuneminyaka eminingi abalimi abalima ngokuncane bezithola belahlekelwa ngoba kuze kuvalwe isizini umoba wabo ungangenanga.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphonsele iSAFA inselelo ngabalandeli uHugo Broos

IBafana ayiyazi induku kusukela uBroos ethathe izintambo zokupheka iqembu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiphinde yahlabana inkundla iMabhida

IMabhida neTheku sebezakhele igama ngokusingatha imidlalo yamanqamu ngempumelelo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyakhanya indlela yeBafana Bafana ebheke eQatar

IBafana igcine ikwazile ukubambelela kwaze kwaphela umdlalo. Njengamanje iyona esahlezi esicongweni ngemuva kwemidlalo emine.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kufezeke iphupho koweCape Town City ebizelwa kuBafana Bafana

Namuhla ngehora lesi-6 ntambama, iBafana Bafana izodudulana ne-Ethiopia emdlalweni wokuhlungela ukuzibekisela indawo eNdebeni yoMhlaba ezobe iseQatar

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sidalula izizathu zokushiya kukaShaun Bartlett kuTS Galaxy

IGalaxy isanda kukhomba indlela obengumqeqeshi u-Owen Da Gama nobecija onozinti uLucky Shibura.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKhomishini Yamalungelo Abantu ihlose ukwephula uPoqo ishoba

AbePan Africanist Congress of Azania bathi lingawa licoshwe zinkukhu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphodikhasti: Ubumqoka bokubhala nokushicilela ngesiZulu

Kulesi siqephu sokuqala uMfo waKwaNomajalimane uxoxa nongoti bolimi: uSolwazi u-Otty Nxumalo, uMnu uNhlanhla Xala (onguMhluzi Omkhulu kwelaboHlanga) neciko uMnu uMbuso Khoza mayelana nobumqoka bokubhala nokushicilela ngesiZulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufukula umnotho wamazwe ama-Arabhu kunganyefiswa i-USA

Lesi sinyathelo bekuwukufukula umnotho wamazwe odonsa kanzima nokuqinisa umfutho wezizwe zama-Arabhu zokuthi ubuyise iSyria ngemuva kokubalekelela ngesikhathi sempi yezakhamuzi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izikhulu ezixoshwe e-Ethiopia zinyakazise i-USA

Selokhu kwaqubuka le mpi ngoLwezi, sekubulewe izinkulungwane kwathi abangaphezu kwezigidi ezimbili babaleka emakhaya.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IsinoMbusi omusha iGuinea

Ukwesaba ukuthi inkinga yezepolitiki izovimbela ukukhiqizwa kweBauxite yaseGuinea, okuyiminereli esetshenziselwa ukwenza i-aluminiyamu, kuyehla.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho yaseTunisia ingaletha izinguquko kwezepolitiki

Phakathi kwabasekeli bakhe, ukungenelela kukaSaied kuthathwa kabanzi njengokusetha kabusha obekudingeka kokuzama kwentando yeningi okwasungula izintshisekelo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usegcine ethole ikhaya elisha ePoland uNdosi

Indlela adlala ngayo eTokyo yaba yinhle kakhulu, njengoba namagama amaqembu amakhulu okubalwa neFC Porto yasePortugal yayimugaqele kodwa yangamsayinisa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lingahle life ngathi: Ingozi yokuqedwa kwezihlalo zabeNguni naboHlanga jikelele

Kukhona abazongena ngesilonda okwempethu, ukungezwani kwezindlu kuzobalekelela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USuthu luyiqaphe eqolo iChiefs

UMakhaula uthi ngeke nangengozi bayeye iChiefs ebhedelwa izinto

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amafagugu esizwe: Kasikhumbuzane umlando sicabe imvomva

Ezinye izizwe kazivamisile ukuneseka noma ukunenamela uma nigubha amafagugu enu ikakhulukazi uma kade enibukela phansi noma efunde imibhalo eminingi enijivazayo. Kayikhulunywa uma kade enigqilazile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho Wesintu akumele wehlelwe isithunzi

Abaholi bomdabu bangachazwa ngokoMthetho Wesintu namasiko njengababambe izikhundla zokuphatha futhi ezibanika amandla ezizweni zabo. Lezo zizwe esifundazweni KwaZulu-Natal kungaba eziyingxenye yesizwe samaZulu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISilo uShaka nokuxhumana nesizwe sakwaMthethwa

Isizwe sakwaMthethwa saduma kakhulu ngemuva kokuba iNgonyama uSenzangakhona kaJama ifihle khona indlalifa yayo uShaka. Lokhu kufihlwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wazibukula uphahla lwezinkulungwane olwaba yiSoweto uSofasonke

I-Orlando Pirates FC, edume kangaka namuhla ngekaMpanza, isungulwe nguye. Nabaholi bepolitiki babemhlonipha uSandanezwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ElaboHlanga nenkundla yokucija abavoti ngepolitiki yezokhetho

Kuzosetshenziswa ezokuxhumana kanye namaphodikhasti ukusabalalalisa ulwazi kusuka ngesonto elizayo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihawu lokhuvethe: Abakhiqizi bathi aliwona ungunaphakade

Kukhona isiphakamiso sokuthi emuva komgomo wesibili abantu abathole isikhuthazimgomo abanye bayaphika

This content is for subscribers only.
Login Join Now