Ezakamuva

U-Akpeyi usethole ikhaya elisha

KwelaboHlanga ngeledlule kubikwe ukuthi uDaniel Akpeyi, kusele kancane athole ikhaya elisha nebala lithe lishona elayizolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKhokhasi: Zibandakanye Ngale Kokhetho

INKONYANE: Sikwethulela inkonyane i-KHOKHASI elikufundisa ngokusebenza kwePhalamende nesiShayamthetho.

Khona lapho sichazelana nangokushaywa nokweluswa kwemthetho ngale kokhetho. Konke ngolimi lwakho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu kungenzeka yini kuvulwe ngeziteleka emanyuvesi?

Seziqalile ukuzwakala izikhalo zaminyaka yonke kubafundi abaphase umatikuletsheni ngokungalazi ikusasa labo ngenxa yengcindezi abayithola esikhwameni sokubasiza ukuqhubeka nezifundo zabo ezikhungweni zemfundo ephakeme iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Naphezu kwezidumbu phansi azipheli mandla izinyokanyoka

Kusuka inkampani ephakela ugesi i-Eskom iqale uhlelo lokunqamula ugesi ngenhloso yokuwonga, ziyanda izigameko zokufa kwabantu ngenxa kagesi oxhunywe ngokungemthetho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMeya inesifiso sokufeza iphupho likaMdlokombane ngeSandlwana

IMeya kaMasipala wesiFunda uMzinyathi uMnuz uPetros Ngubane, uthi banesifiso sokufeza iphupho leSILO esabuza uMdlokombane.  Ngaphambi kokuthi sikhothame iSILO sabe sinesifiso sokuthi kwakhiwe umgwaqo ozosuka eShiyane/Rorke Drift uyophela entabeni yaseSandlwana (Intaba engcwele).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ababhikishi basaqhubeka nokumhlalisa ngesinqe esisodwa uSaied

Ababhikishi badlule kwimigoqo yamaphoyisa ngesikhathi bebhikisha bephikisana nokuqhwagwa kukaMengameli waseTunisia uKais Saied amandla ezwe enkabeni yeTunis ngoMgqibelo, okuwusuku olubalulekile loguquko lowezi-2011 olwaletha intando yeningi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EzikaMuseveni zidube iChina ngokungagcini isivumelwano

I-Uganda isinqamule inkontileka yayo nenkampani yaseChina okuyiChina Harbour and Engineering Company Ltd (CHEC) yokwakha ujantshi oya emngceleni waseKenya futhi manje isicubungula isivumelwano nenkampani yaseTurkey, isikhulu esiphezulu sitshele abeReuters ngoLwesihlanu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithala nosizo kwaboHlanga abasacindezelekile

Ithala liyaqhubeka ukuba ngumalamulela kwaboHlanga abasazithola becindezelekile ngakwezomnotho. Isikhathi esiningi aboHlanga bathi noma bethole amathuba ebhizinisi kwale emandleni okugcina izivumelwano.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imiphumela kamatikuletsheni iza nokuningi empilweni yomfundi

Empilweni yengane efundayo izivivinyo zikamatikuletsheni ziwuvuthondaba noma ziwupholavuthondaba. Imiphumela iba yibhuloho lokuwelela esigabeni esilandelayo ekungaba yikolishi noma yinyuvesi noma umsebenzi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibe impumelelo eyeTable Tennis eThekwini 

Kukhonye iChina emidlalweni yokuhlunga abazokuba yingxenye ye-International Table Tennis Federation (ITTF) World Championship, ezoqala mhla zingama-20 isongwe mhla zingama-28 kuNhlaba e-International Convention Centre (ICC), eThekwini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abanayo ingcindezi yokunqoba eyoMhlaba

USihle Ngubane ongowomunye wabadlali abazomela iNingizimu Afrika kumqhudelwano weHockey iMen's FIH Hockey World Cup, uthi abanayo ingcindezi engako yokuthi banqobe lo mqhudelwano.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubashele abagebhule umhlaba kamasipala

Kubonakala lizogaya ngomunye umhlathi kubantu abazakhela imijondolo ezindaweni zikaMasipala weTheku njengoba kuleli sonto abebezama ukudla umhlaba kamasipala ngejozi eSiphingo behlangabezane nezimbila zithutha.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuyikwa jombigazi eNyuvesi enedumela

Njengoba izikhungo zemfundo ephakeme zilungiselela ukuvula ngasekuqaleni kukaNhlolanja, kubonakala kusazothatha isikhathi ukuthi kuqalwe ukufunda eNyuvesi iFort Hare e-Alice e-Eastern Cape kulandela izigameko zokusatshiswa kweziphathimandla nabafundisayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuna ukubonga uFohloza ngokwenza kahle enkundleni

Umdlali wasesiswini waMaZulu FC uHendrick Ekstein, ufunge wagomela ukuthi ngeke amphoxe umqeqeshi uRomain  "Fohloza" Folz ngemuva kokumnikeza ithuba lesibili lokugijima kuleli qembu. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwehlukene okwenzeke kwezemidlalo nonyaka

Unyaka wezi-2022 kube unyaka obe nezigameko eziningi ezibe zinhle. Kwenzeka lokho nje abantu bebebuya eminyakeni emibili ebe nzima, njengoba bekumiswe izinto eziningi ngenhla yokhuvethe olwasabalala kakhulu ngonyaka wezi-2020. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhola selingakuye uRamaphosa inselelo sekuwulibamba lingaphunyuki

Uma uMengameli uRamaphosa nesigungu sakhe esisha esimenyezelwe namuhla benetshisekelo nomfutho wokubuyisa udumo lwe-ANC kuzomele imibhiyozo yabo bayenze babuye nganeno ngoba ubonakala umkhulu umqansa abazowuqwala ekubuyiseni uzinzo enhlanganweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo engahle icacise ngokuzokwenzeka kuHulumeni naku-ANC

Emuva kokumenyezelwa njengoMengameli ozophatha ihlandla lesibili osekubhekiwe kuMnu uRamaphosa inkulumo azoyethula mhla zi-8 kuMasingana wezi-2023.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Seledume ledlula lazithatha izihlangu ze-KZN

Usuku lwangesonto mhla zili-18 kuZibandlela luzongena emlandweni njengalelo olumqoka. Lolu kube wusuku lwesinqumo emqhudelwaneni emibili; owokuqala ube yilowo kanobhutshuzwayo weNdebe Yomhlaba lapho bekugadulisana khona iFrance kanye ne-Argentina.  Njengoba bekulindelekile kulo mdlalo bekuqhansa izinhlansi, kungongaphansi nongaphezulu.  Sekungumlando ukuthi lugobile uphondo kwi-France yedlula i-Argentina.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu zonke izifundazwe zifuna ivenge

Namuhla wusuku lokugcina lwengqungquthela kaKhongolose ebiqale ngoLwesihlanu olwedlule.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungubani uMnu uCyril Ramaphosa?

Ukunyamalala kwakhe isikhashana kwezepolitiki wangena shi emabhizinisini akuzange kuwucime umlando namagalelo aziwa ngawo ekubeni ungqondongqondo ekubhalweni koMthethosisekelo wakuleli ohlonishwa umhlaba wonke.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungubani uDkt uMkhize?

UDkt uZwelini Lawrence Mkhize yinsizwa yaseMgungundlovu ezalelwe eWillowfountain. Ucijeke kakhulu kwezepolitiki ngesikhathi efundela ubudokotela e-University of KwaZulu-Natal (University of Natal).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amasosha azoqapha iziphehli zakwa Eskom

Uma kuya ngokuthi iyakhula ingcindezi ngezinsolo zokusabisa ngokucekela phansi iziphehli zikagesi ezithile ezweni, iningi lazo lingagcina seliqashwa ngokugcwele aboMbutho Wezokuvikela, iSouth African Defence Force.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abayizwisisi kahle ekaMabuyane esifundazweni sakhe

Ezifundazweni eziyisishiyalolunye eNingizimu Afrika, i-Eastern Cape ibalwa nezinye ezisasilele emuva kakhulu kwezentuthuko. Kulokhu iminwe ikhomba kakhulu ondunankulu asebeke baphatha phambilini bonke abaphuma kuKhongolose kusuka kwingwevu uMnu uRaymond Mhlaba.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuye ngamagama enkehli kowamanqamu eQatar

Ngaphambi komdlalo wamanqamu wayizolo weNdebe YoMhlaba, elaboHlanga lithe kulo kuzogqama abadlali ababili abagqoka onombolo-10 kumazwe amabili okuyi-Argentina neFrance.

This content is for subscribers only.
Login Join Now