Inkundla Yabantu

Ukushiswa kwezwe bekuyinto ehlelwe ngabathize

Uma kuwukuthi lokhu esikwenzayo wukududana asingadudani ngamanga, asingakhohlisani, asingadukisani. Lokhu esikubona kwenzeka lapha eMgungundllovu, esifundazweni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdunankulu kaZulu uMntwana wakwaPhindangene uphendula incwadi ebhalwe nguMntwana uThokozani Msweli

Ngifisa ukucacisela izwe ngezinto ezibhalwe nguMntwana uThokozani kaPenuel Cabangubuhle kaSolomon kaDinuzulu. UMntwana uPenuel osewadlula emhlabeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi obuqotho ngesikhathi esifanele eNingizimu Afrika

Izikhathi eziguquguqukayo. Isimo esishintsha ibhulakufesi libe yidina kuthi idina libe yibhulakufesi. Amantwenguntwengu angumphumela wethumba ebelivuthwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INingizimu Afrika inazo zonke izimpawu zezwe elidunguzelayo

Ekhuluma namalungu e-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal ngowezi-2016, uMnu uJacob Zuma waluleka wathi zintathu izinsika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuholi obuqotho ngesikhathi esifanele

Izikhathi eziguquguqukayo. Isimo esishintsha ibhulakufesi libe yidina kuthi idina libe yibhulakufesi. Amantwenguntwengu angumphumela wethumba ebelivuthwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona ukugejana phakathi kweSADC neMozambique ngeyaseCabo Delgado

Mhla zili-10 kwephezulu uHulumeni waseRwanda ukuqinisekisile ukuthi usuthumele amasotsha namaphoyisa abalelwa e-1000 eCabo Delgado, nazoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indawo yakwaMaphumulo ayisalanga ekuzakheleni izikole

Uma sibukisisa kahle futhi sijule ngengqondo, kuyahlaluka ukuthi  aboHlanga esibelamayo babezakhela, babezibambela mathupha izinto. Babengenaso isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuwe isibonelo emphakathini ngoMbovu

Kunabantu uma besaphila akucabangeki ukuthi ngolunye usuku bayodlula emhlabeni. Uma ubuka ukwenza kwabo okuhle, ubuchule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo ngoMsholozi siphumile kepha kusemnyama ngokuqhwagwa kombuso

OwayenguMongameli wezwe, uMnu uZuma, ugwetshwe iNkantolo YoMthethosisikelo, izinyanga ezili-15 phakathi ejele. Isinqumo lesi siphume ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INjeje igxeka ukuhlaselwa kukaMgiliji eyoseka uMsholozi eNkandla

Siyakugxeka kakhulu ukuhlaselwa koMdidiyeli uMgiliji Nhleko okwenziwe nguMntwana waKwaPhindangene. UNdunankulu kaZulu usevivinya ukubekezela kwethu njengeNjeje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inqokotho yesibongo: UGedleyihlekisa noMangosuthu abafakwe ezithakazelweni zabakwabo

Izibongo eziningi KwaZulu zakhiwe ngobuqhawe bezingqalabubutho zabantu bakulezo zibongo. Kanjalo nezithakazelo iningi lazo lisuselwa ebuqhaweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uphawula ngesigameko esenzeke eNkandla

Ngiyazi ukuthi lolu daba lwalowo owayenguMengameli wethu luyudaba olubucayi noma ngabe umuntu ulubuka ngakuluphi uhlangothi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sithini ngeNkandla? Ingwenya idla uhlobo eyake yaludla

Lesi saga siyazichaza. Sisho ukuthi ingwenya eyake yadla umuntu ibe isizingela abantu ngoba isuke seyake…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kufanele ngabe kudala kwaqala ukushushiswa kwabaholi kuleli

INgizimu Afrika kubukeka sizwakala isikhalo sayo seminyaka engamashumi amabili okusempeleni ukushushiswa kwabaholi baleli lizwe kufanele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UbuDlamini obakha amaSwati buhle kepha abuhambisane nesikhathi

Ngingusomlando nosolimi esizweni samaSwati ozinze eMpumalanga. Ngithi ake ngisike elijikayo ngengicabanga ukuthi kwenzeka kwelakwaNgwane nasesizweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sibhekene nokhuvethe oluyisifo nolunguHulumeni kaKhongolose kuleli

Ukhuvethe luyinto embi kakhulu ngoba lufike lwasemuka abathandiweyo bethu. Cishe sonke siyavumelana ngalokho. Kodwa-ke iqiniso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigwebo sikaZuma singaguqula ipolitiki yeqembu i-ANC

NgoLwesibili, iNkantolo YoMthethosisekelo yaseNingizimu Afrika igwebe owayenguMengameli wezwe uMnu uJacob Gedleyihlekisa Zuma izinyanga ezili-15 ejele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga bebefundile futhi bekhaliphile

AboHlanga bayaziwa ngokuba nomlando onothile ngendlela eyisimanga. Owethu umlando sasingawubhali ezincwadini kwazise obabamkhulu babengayanga ezikoleni.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sebenzisa okuningi ngakini ukuze uzuze ngokomnotho

Izibalo zakamuva eziveza isibalo sabantu abantula imisebenzi ezweni lethu ziyashaqisa. Amashumi amathathu nantathu ekhulwini alingana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Masingabulalani siqedane sodwa ngenxa yoguquko olungemukeleki kalula

Kujwayelekile ukuthi uma umuntu esakhula hhayi nje ngokomzimba neminyaka kuphela kodwa nangokolwazi ukuthi atshelwe ngokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingane encane ibona ogombelakwesakhe emva kukaRamaphosa – umbhali

Umuntu uma enza into kungekho abameqelayo noma ephambuka ugcina ezitshela ukuthi usemgqeni konke kuhamba ngohlelo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wehlelwa ukwethenjwa uHulumeni ngenxa yenkohlakalo

Lesi senzo sosopolitiki sokwenza izethembiso ezingafezwa akulimazi bona kodwa iqembu elilahlekelwa ukwethenjwa

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impendulo isekuqondeni ukuthi yini inkinga

Umbhali uthi uHulumeni uyikake lapho ingalele khona odabeni lwentsha kuleli

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Ingonyama Trust iwuhlaka olungaletha umnotho kubantu

Inqubo yedemokhrasi akuyona into efika sekwaziwa ngokuphelele ukuthi izosebenza kanjani. Yinto evela kahle ukuthi iluhlobo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now