EzoHulumeni Bendawo

Bathi uNtuli uginge indlovu eMtubatuba

Amazondo eNkatha, ukusetshenziswa kwabezindaba nokudlaliswa kwenkece kuthiwa yikho okuthathe iNkatha emsamo kwayibeka emnyango, kwathatha i-ANC…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho iveza obala inkohlakalo kuMasipala Ingquza

Yenekwe obala inkohlakalo eMkhandlwini Ingquza esifundazweni i-Eastern Cape ngesikhathi izakhamuzi ebezibhikisha zibambisene kanye nosomabhizinisi bendawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsunduzi uqikelela imigomo nemiyalelo

UMasipala yiwo oba semehlweni abantu kuHulumeni njengoba kuwuHulumeni wasekhaya. Njengoba kuqale ukhuvethe eNingizimu Afrika, owokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlilo wemfucuza ubafice bemi ngankomo aboMsunduzi kulokhu

Mhla lulunye kuNhlolanja kophezulu kuqubuke umlilo entathakusa eLandfill Site ekuNew England Road, eMgungundlovu. UMnu uSipho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ITheku: Ikhiwane elihle ligcwala izibungu

UKhongolose nesinqumo esinqala sokubangula iva okungathi uma wenze kabi buchitheke bugayiwe UBUHLE bedolobha iTheku bubatshazwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USALGA usenobudlelwano nabezemfundo ephakeme

UKUZE kwenziwe ngcono isimo sokuphatha kohulumeni bendawo eNingizimu Afrika, iSouth African Local Government Association (SALGA)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubukeka zisobishini izikhulu eMkhanyakude

KUNGAKAPHOLI maseko kuputshuke umbiko woMcwaningimabhuku oqukethe okushaqisayo ngokusetshenziswa budlabha kwezigidi zemali eMkhandlwini waseMkhanyakude leli phephandaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umcwaningimabhuku uvumbulule okushaqisayo eMkhanyakude

Umbiko obulindwe ngabomvu uvumbulule umsanka othinta izikhulu nowe-IEC   UMBIKO kaMcwaningima-bhuku Omkhulu usuphinde wavumbulula enye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now