Izinkantolo ziyalubhekisisa udaba lwemibhikisho eba nodlame

Ziningi izigameko zodlame emphakathini ezibikwayo nezibonakala nsukuzaphuma eNingizimu Afrika lapho amalungu omphakathi esuke ebhikisha kukhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi uNtuli uginge indlovu eMtubatuba

Amazondo eNkatha, ukusetshenziswa kwabezindaba nokudlaliswa kwenkece kuthiwa yikho okuthathe iNkatha emsamo kwayibeka emnyango, kwathatha i-ANC…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho iveza obala inkohlakalo kuMasipala Ingquza

Yenekwe obala inkohlakalo eMkhandlwini Ingquza esifundazweni i-Eastern Cape ngesikhathi izakhamuzi ebezibhikisha zibambisene kanye nosomabhizinisi bendawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuzoqala isigaba sokuthungatha uMehluleli Omkhulu

Njengoba ihlandla likaMehluleli Omkhulu kuleli, uMogoeng Mogoeng, lifika emaphethelweni ngonyaka ozayo wezi-2021, usuzoqala umshikashika wokufuna…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu inqume ukuba iqembu i-ANC likhokhele inkampani izigidi

INkantolo Enkulu iSouth Gauteng isiyalele iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) ukuba ikhokhele inkampani yezokumaketha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzitapela kuma-akhawunti kwanqindwa yiNkantolo Enkulu

Ngesonto eledlule kube nokwethuka kubantu abasebenzisa ibhange iCapitec kulandela ukuthi bevuke ngoLwesihlanu kubanjwe imali kuma-akhawunti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umyalezo oqinile oya kwabesifazane ngezinsana

Nakuba zisekhona izikhalo ngezinye zezinqumo ezithathwa yizinkantolo emacaleni athinta izingane kodwa muva nje iNkantolo yeMantshi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zibhekelela ukuphepha kwengane oqhekekweni lomndeni

Ezimweni lapho kuthinteka khona ilungelo lokugcina ingane, miningi imibuzo evelayo. Umuntu osuke esezinhlelweni zesahlukaniso somshado…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuningi bamaqembu bunikeza amandla uKhongolose onenkohlakalo

Ngibhala lo mbono ngenxa yesililo senkohlakalo esisabalele nezwe lonke iNingizimu Afrika. Le nkohlakalo egilwa iqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi uKhongolose uhloba ngehlazo okwembuzi

Ubukeka usuthathe elinye igxathu umlabalala wobuholi beqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo yamanani amancane ingakulamulela ugweme ulaka

Sekukaningi kubikwa emithonjeni yabezindaba ngezigameko zokulimazana nokubulalana kwabantu kubangwa imali noma impahla okuze kufike kulesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMama uKhawula: Ugedegede lwezitoyitoyi ezibovu

Uthi abantu abangakhathazeki ukhona usenhlabathini futhi usacija nabanye abaholi abasebasha Kupolitiki bahlale bekhona abantu abayisithako…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lusengcupheni ukhetho lwamakhansela

Ngenxa yokhuvethe nezinkantolo. Emhlabeni ukhetho luhlehle emazweni angaphezu kwama-47 Ukhetho ngenye yezindlela zokubona ukuthi ngabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akukubi konke ngokhuvethe – iSishayamthetho

USomlomo namalungu baphansi phezulu enkonzweni yesizwe yize kunokhuvethe IsiZulu sinenkulumo ethi ukuwa kwenye indlu ngukuvuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo ichithe isicelo senhlangano efuna kuphafuzwe ezweni

INkantolo Enkulu iNorth Gauteng mhla zingama-26 kuNhlangulana wezi-2020 ichithe isicelo senhlangano iFair-Trade Independent Tobacco Association…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsunduzi uqikelela imigomo nemiyalelo

UMasipala yiwo oba semehlweni abantu kuHulumeni njengoba kuwuHulumeni wasekhaya. Njengoba kuqale ukhuvethe eNingizimu Afrika, owokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Didiza: Amaphaphu phansi, izwe linakho ukudla okwanele

Besekuqubuke ukukhathazeka kwabaningi kulandela isimemezelo sangoMsombuluko sikaMengameli uRamaphosa sokumiswa ukusebenza kwezinto eziningi izinsuku ezingama-21 kusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyango izihlela ngesimwe ukubhekana necoronavirus

Iminyango kaHulumeni waseNingizimu Afrika eyahlukene ithi isikulungele ukulwa nokubhebhetheka kweCoronavirus.Lokhu kulandela isimemezelo sikaMengameli uRamaphosa ngeSonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhetho lweMikhandlu YoBukhosi nezigidi

Esimweni esejwayelekile uma abantu beya enkantolo basuke bengayi ngoba bethi banecala, kepha basuke beyofuna ubulungiswa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yazi kabanzi ngesabelomali seNingizimu Afrika

Isabelomali sezwe sidingidwa futhi sigunyazwe yiPhalamende. Minyaka yonke ophathiswe uMnyango Wezezimali wethula isabelomali ePhalamende bese…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyanqaphaza iDA ngemali yomcimbi oKhahlamba

Uzalelwe yinja endlini uMasipala uKhahlamba (eBergville), ngaphansi kwesifunda uThukela, enyakatho ntshonalanga yeKwaZulu-Natal. IDemocratic Alliance (DA)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC kumele izivume izinkinga ezidalile

Ngasekupheleni konyaka owedlule, amalungu eSishayamthetho saKwaZulu- Natal, kanye nethimba elivela kuNational Council of Province (NCOP),…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichashazi elingahle lilulaze idemokhrasi ezwenikazi

“Idemokhrasi nguHulumeni wabantu, owenzelwe abantu” lawa ngamagama kaMnu u-Abraham Lincoln owayenguMengameli wase-USA. Lokhu kukhuluma kubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlilo wemfucuza ubafice bemi ngankomo aboMsunduzi kulokhu

Mhla lulunye kuNhlolanja kophezulu kuqubuke umlilo entathakusa eLandfill Site ekuNew England Road, eMgungundlovu. UMnu uSipho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now