UMama uKhawula: Ugedegede lwezitoyitoyi ezibovu

Uthi abantu abangakhathazeki ukhona usenhlabathini futhi usacija nabanye abaholi abasebasha Kupolitiki bahlale bekhona abantu abayisithako…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lusengcupheni ukhetho lwamakhansela

Ngenxa yokhuvethe nezinkantolo. Emhlabeni ukhetho luhlehle emazweni angaphezu kwama-47 Ukhetho ngenye yezindlela zokubona ukuthi ngabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akukubi konke ngokhuvethe – iSishayamthetho

USomlomo namalungu baphansi phezulu enkonzweni yesizwe yize kunokhuvethe IsiZulu sinenkulumo ethi ukuwa kwenye indlu ngukuvuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo ichithe isicelo senhlangano efuna kuphafuzwe ezweni

INkantolo Enkulu iNorth Gauteng mhla zingama-26 kuNhlangulana wezi-2020 ichithe isicelo senhlangano iFair-Trade Independent Tobacco Association…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsunduzi uqikelela imigomo nemiyalelo

UMasipala yiwo oba semehlweni abantu kuHulumeni njengoba kuwuHulumeni wasekhaya. Njengoba kuqale ukhuvethe eNingizimu Afrika, owokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Didiza: Amaphaphu phansi, izwe linakho ukudla okwanele

Besekuqubuke ukukhathazeka kwabaningi kulandela isimemezelo sangoMsombuluko sikaMengameli uRamaphosa sokumiswa ukusebenza kwezinto eziningi izinsuku ezingama-21 kusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyango izihlela ngesimwe ukubhekana necoronavirus

Iminyango kaHulumeni waseNingizimu Afrika eyahlukene ithi isikulungele ukulwa nokubhebhetheka kweCoronavirus.Lokhu kulandela isimemezelo sikaMengameli uRamaphosa ngeSonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhetho lweMikhandlu YoBukhosi nezigidi

Esimweni esejwayelekile uma abantu beya enkantolo basuke bengayi ngoba bethi banecala, kepha basuke beyofuna ubulungiswa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yazi kabanzi ngesabelomali seNingizimu Afrika

Isabelomali sezwe sidingidwa futhi sigunyazwe yiPhalamende. Minyaka yonke ophathiswe uMnyango Wezezimali wethula isabelomali ePhalamende bese…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyanqaphaza iDA ngemali yomcimbi oKhahlamba

Uzalelwe yinja endlini uMasipala uKhahlamba (eBergville), ngaphansi kwesifunda uThukela, enyakatho ntshonalanga yeKwaZulu-Natal. IDemocratic Alliance (DA)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC kumele izivume izinkinga ezidalile

Ngasekupheleni konyaka owedlule, amalungu eSishayamthetho saKwaZulu- Natal, kanye nethimba elivela kuNational Council of Province (NCOP),…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ichashazi elingahle lilulaze idemokhrasi ezwenikazi

“Idemokhrasi nguHulumeni wabantu, owenzelwe abantu” lawa ngamagama kaMnu u-Abraham Lincoln owayenguMengameli wase-USA. Lokhu kukhuluma kubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlilo wemfucuza ubafice bemi ngankomo aboMsunduzi kulokhu

Mhla lulunye kuNhlolanja kophezulu kuqubuke umlilo entathakusa eLandfill Site ekuNew England Road, eMgungundlovu. UMnu uSipho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando wemfundo: Lugogodile uNgoye kwezomthetho

NguMgqibelo, emini yantambama, likhipha umkhovu etsheni ilanga. KusePinetown, entshonalanga yeTheku lapha esikhona. Sisendaweni ejwayelwe ngabathandi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-2020 unyaka wokuqomisa owandulela owokuklonyeliswa

Unyaka esikuwo ungomqoka kupolitiki yaseNingizimu Afrika. Wonke amaqembu kanye nosopolitiki cishe banezinyanga ezili-12 ukuba baqomise…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo namandla okuthatha izinqumo

Ecaleni elingunombolo ZACC 22 nonyaka elalalelwa zili-12 kuNdasa wezi-2019 isinqumo sakhishwa ngoNhlangulana wezi-2019 phakathi kukaNgqongqoshe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuvele ukuthi usifumbu ubebona uqhaqhazela

Itshe ligaye ngomunye umhlathi kulokhu ngesikhathi uhlaka olumele omasipala kuleli iSouth African Local Government Association…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INHI nezinselelo kuHulumeni

Kusuka uMengameli uCyril Ramaphosa amemezela uhlelo lwezempilo okuthenjwa ukuthi luzotakula bonke abadonsa kanzima kwezokwelashwa eNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zivamisile ukuvuna abathengi uma kuqubuka izinkinga

Njengoba amaholidi kaKhisimusi esengqongqoza emnyango nabantu sebeqalile ukugcwala ezitolo bekhithiza. Kuvamisile ukuthi ngalesi sikhathi kube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo Yokwedlulisela Amacala ibheka nxa zonke

Inkantolo Yokwedlulisela Amacala isanda kukhipha isinqumo ngecala ebeliphakathi kukaNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal noMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuzocacisa ukhetho eBritain ngekusasa leBrexit noNdunankulu

Uma engakhala ngaphansi okhethweni olukhethekile oluzobanjwa ngoZibandlela uNdunankulu waseBritain uMnu uBoris Johson angangena emlandweni kwezepolitiki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bahlela ukuphazamisa ohulumeni babo

Nakuba ukhetho selufike lwedlula eBotswana naseMozambique kwaze kwamenyezelwa nemiphumela esemthethweni, kodwa kubukeka kusazoba nzima kuHulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqembu amancane awaneme ngokhetho eBotswana

Amavoti asabaliwe okhethweni lwangoLwesithathu lukaMengameli eBotswana akhombisa ukuthi iqembu elibusayo iBotswana Democratic Party (BDP) linamathuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isicelo sokwedluliswa kwecala singachithwa uma singenamthelela

INkantolo Yokwedlulisela Amacala kuthe zingama-21 kuNhlolanja nonyaka yalalela icala ebeliphakathi kukaMnu uTimothy Fanfani Mabaso noKhomishana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now