Umthetho usuzovumela ukuba indeni esencane ingcwatshwe

Kuye kube buhlungu lapho abazali sebezitshelile ukuthi bazoba nomntwana kepha ekugcineni kungenzeki ngenxa yezimo ezithile.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano ikhala ngezikhala ezingavaliwe kuze kube manje

Sekuhlangene unyaka umhlaba wonke wahlaselwa ubhubhane ukhuvethe ukugadla kwalo okusazwela namanje. Izazi zithi isimo sisazoqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zibhekelela ingane uma umzali efudukela emazweni

Kuliqiniso ukuthi abaningi ikakhulukazi aboHlanga abanalo ulwazi lokuthi ukuhamba nengane encane uye ezweni elingaphandle kwelakho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo yezomndeni yethulwe ngokusemthethweni eThekwini

Njengoba zanda izigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kuleli, baningi abakuthola kunzima ukuthi amacala abawafake ezinkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthetho wezingane uvikela ingane nombheki

Udaba oluhamba phambili kule ngosi yanamuhla yilolu lo mbango wefa lengane obuphakathi kukayise, ugogo wayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu iphinde yahlukanisa phakathi komzali nobuhlobo begazi

Uphinde wakhala ngaphansi omunye umzamo kababa wengane obefuna ukuhlomula efeni layo lezigidi ezili-R15 okwakuyisinxephezelo eyasinikwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhungo sezomthetho esibhekela abesifazane sinezinhloso ezinhle

Nakuba iNingizimu Afrika inoMthethosisekelo onconywa umhlaba wonke kodwa iningi labesifazane boHlanga bakuleli alikabuboni ubungcono empilweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abesifazane bazithola bebhekene nokuningi okubacindezelayo

Njengoba bekubungazwa usuku lwabesifazane emhlabeni muva nje, lube sematheni udaba lowesifazane waKwaZulu-Natal, uNkk uFikile MaSibisi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufuna isinxephezelo eHhovisi likaNdunankulu eMpumalanga

INkantolo Yokwedlulswa Kwamacala yamukele isicelo sokuphonsela inselelo isinqumo senkantolo esithinta uNdunankulu wasesifundazweni iMpumalanga esimayelana nokukhokhelwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungadlulwa yisikhathi sesicelo esibekwe ngokomthetho kwezokwelashwa

Kubalulekile ukukuqonda ukuthi kunezikhathi ezibekiwe ukufaka isicelo sokukhokhelwa ngokulimala ngenxa yobudedengu bezisebenzi zezempilo. Uma ungalufaki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMeya yaseNewcastle izokwethula inkulumo yesimo sedolobha

UMasipala iNewcastle uke waba sematheni ngesikweletu esiphezulu senkampani ehlinzeka ngogesi kuleli u-Eskom.  Emasontweni amathathu edlule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokoza inhlansi yethemba kuleli ngeNkantolo Yezomhlaba ehlongozwayo

Ingase iphenduleke imithandazo yeminyaka yaboHlanga eNingizimu Afrika njengoba uNgqongqoshe Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo uRonald Lamola eveze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yamaqembu: UMfundisi, ziyamthimula ezakwabo

Siveza incwadi ethunyelwe nguMntwana imxusa ukuba angenelele Ngesikhathi sekusele izinyanga ezimbalwa kube khona ukhetho loHulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Angaqhamuka kwabengamele izinkantolo uMehluleli Omkhulu?

Kulezi zinyanga ezedlule le ngosi ishicilele imibhalo ebihlaziya ukuqokwa kukaMehluleli Omkhulu nokuthi njengoba kulo nyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsunduzi ucela usizo enkampanini ehlinzeka ngogesi kuleli

UMasipala uMsunduzi usalokhu ulusebenze njalo udaba lokulungisa ingqalasizinda yawo esihanjelwe isikhathi. Ezinye zezinkinga ezihlasele uMsunduzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udlala ngomlilo umqashi oweqa imithetho yesikhwama somhlalaphansi

Sekukaningi kuzwakala izisebenzi zikhala ngokuthi njalo kubanjwa imali yempesheni emiholweni yazo kepha ekugcineni kutholakale ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphikelele echithwa nxazonke uMkhwebane

Mhla zili-15 kuZibandlela wezi-2020 iNkantolo YoMthethosisekelo eNingizimu Afrika ecaleni eliwunombolo: CCT63/20 [2020] ZACC 28, yakhipha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayivumi ukucima imililo komasipala nakulokhu

Ukungaphathi kahle nokungathembeki kwezinye izisebenzi zomasipala kuholele ekutheni baqashwe ngolokhozi   Kubo bonke ohulumeni abakhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ngokhuvethe nangohlonze lwamacala

Ziningi izigameko ezenzekile nezinqumo ezikhishwe yizinkantolo zakuleli kulo nyaka ezinye zazo ezibe yingqophamlando. Ukhuvethe lubangele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Namanje uHulumeni usaphoselwa inselelo ngeyokhuvethe

Izinhlangano ezingenzi inzuzo ziyalisebenzisa ilungelo lazo lokuphosela inselelo izinqumo zikaHulumeni ngokuwufaka enkantolo uma zinganelisiwe ngazo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho ye-ANCYL isiqubule inkombankombane eMkhandlwini

Sekuwongaphansi nongaphezulu kubaholi be-African National Congress (ANC) ngenxa yenkombankombane yenkohlakalo eyenzeka kuMasipala wesifunda uMkhanyakude nokudalwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango uyaziphungela

Siyabonga ngokunikezwa ithuba lokuthi uMnyango uphendule kulolu daba ukuze kuqondiswe izinto ezimbalwa ezibekeka sengathi ziyisiminya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imizamo ephunzile ebaQulusini ngeMeneja yoMkhandlu

USomlomo kaMasipala AbaQulusi usola inhlese yezepolitiki ngemizamo youchitha iMeneja ekhona njengamanje okunguMnu uBonga Evert Ntanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kugqama amazondo kolukaNtanzi wasebaQulusini

Imibiko emithathu yakamuva imkhipha phambili kepha umnyango ungahle uphikelele Cishe uma kukhona izindondo zemeneja engadla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now