Ezingena manje

U-Ace Magashule: Iqola noma umzondwa ezimpini ze-ANC

KWABA yinzondo ngosuku lokuqala. Lobu wubudlelwano obuphakathi kwaloyo owabe eqokwe njengoNobhala Jikelele we- African National…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nangale kukaMugabe kusasinda kwehlela kwelikaMzilikazi

Ngesikhathi engena esikhundleni emveni kokuqunjwa kombuso kaMengameli uRobert Mugabe baningi ababecabanga ukuthi u-Emmerson Mnangagwa uzofika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKaunda washiya umlando wangunaphakade eZambia

Cishe unyaka wezi-2021 uzongena emlandweni waleli lizwe ngokuningi okwenzekile kodwa kubili okugqamile. Ukudlula emhlabeni kowaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Owomkhaya usuqala ukuphelelwa yisasasa: Ertugral

Womabili lamaqembu aselahle usiko lwawo lokudlala nokwenza izinto, phambilini ayedume ngebhola elidla utshani ebophele nezihlabani

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthi ukukhubazeka akusona isithiyo kongakwenza kusasa

Ungene emabhukwini omlando kumdlalo womphebezo uPatric Selepe kulandela ukuthi abe ngunompempe wokuqala okhubazekile walapha eNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyazika inqola? Amadede kaKhongolose asesinukela sonke

Izinkinga zobuholi zikhungethe iqembu. Lokhu kungahle kukapakele nakuHulumeni Inyanga esikuyo ingemqoka emlandweni wepolitiki yaseNingizimu Afrika.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zibhajwe kweziludlayo: Kuthiwa usehungwe yisibunge samaNdiya

Bathi noMkhize usekhalakathele njengabanye. Kwenzeka eqhakaza njengomholi ezweni  Kubantu abehlukene uyizinto ezahlukene kuye ngokuthi ukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intokazi ekhubazekile enothando lokuntweza emanzini iyikazela izindondo

UNoluthando Makalima ongumdlali weSurfing okhubazekile waseKhayelitsha esifundazweni i-Eastern Cape uthi noma ukhubazekile ungaba ngumpetha womhlaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkosi ehlasela ngothando: Iminyaka engama-49 iSILO siseSihlalweni

Lo nyaka uqopha  iminyaka engama-49 ilanga lakhanya KwaZulu, kwabekwa iSILO esibusayo nesesibuse isikhathi eside ukwedlula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imikhosi namadili aboHlanga akungagutshezelwa awezizwe

Ake singavumi kushabalale okwethu okucebe kangaka futhi okungasikhandli ephaketheni. Nina beNgwazi mangiqale ngedlulise ubuhlungu enginabo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhakaza iqhakazile inkanyezi enguKhoza

Iphupho lakhe lokuzojabulisa abakwabo seliya ngokufezeka Unamakhono amaningi. Ngaphandle kokucula iJazz, uphiwe nasekuculeni amahubo esizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ongoti bayathimula ngohlelomnotho lukaMengameli uRamaphosa

Ongoti  bezepolitiki nomnotho sebekhulume ngokungahlonizi ukuthi inkulumo kaMengameli wakuleli, uMnu uCyril Ramaphosa ifana nenganekwane ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlekelele: Ukuhoxa kukaZondo kungazikisa ezobulungiswa kuleli

Basola uMehluleli ngokwenza uZuma inkololo. Isicelo sokuhoxa sabakhona nakuMandela nakuCronje INingizimu Afrika ikuvuthondaba. Lena akuyona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuquzana kwabo kungababishisa bobabili uZuma noZondo

Impi yomkhaya phakathi kukaZuma noZondo ingahle ihlukanise izwe phakathi kube khona ophenyeka ibheshu Isimo abaningi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intokazi yaseMzimkhulu ibona isingalihola iqembu

Ukulungele ukuhola iqembu iKingdom Queens elizogijima okokuqala kuligi enkulu kuleli iTelkom Netball League (TNL). Lowo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubhoke inkemane yesicoco sePSL KwaZulu-Natal

Sekwedlule amasizini angamashumi amabili nantathu isicoco seligi singanukwa kulesi sifundazwe kwagcina ngeRangers  Nakuba kuthokozisa ukuthi kalikho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMbube ibabaza imihlola, amanyala nechilo okwenziwa abesilisa

INkulumo Yesizwe eMkhosini WoMhlanga eNyokeni kwaNongoma, mhla zi-5 kuMandulo wezi-2020 UMkhosi WoMhlanga ungumkhuleko ojulile. Ngawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abayi nganxanye bedlana imilala ngolwakwaClicks

Abavumelana noClicks  Mhleli: Ngizizwa ngibuhlungu emoyeni, inhliziyo yami iphophoza igazi ngento engiyizwile ngaphinde ngayayibona. Ngabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhethwa kwemikhakha yezemisebenzi ngemuva kokuhlasela kokhuvethe

Ukhuvethe alubulalanga abantu kuphela kodwa ludale uguquko ezintweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Ukuvalwa kwamazwe kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isizwe sihloba ngezintombi nezinsizwa zaso

Izintombi zesizwe nesizwe ziyizimbali kuso. Kulapho isizwe nesizwe esizibuka siziqhayise khona ngoba ziqhakaza zihlobe ngemibalabala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amehlo asethe njo kuMncwango weDA

Ngesikhathi injolozela ibisezinkingeni ezikhungethe iqembu elibusayo, amehlo abesukile kwamanye amaqembu kuleli. Nokho okwenzeke maphakathi nesonto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungani ezikaKhuzeni zibe mathintanyawo?

Ngokuguqula isinqumo baqinisekise ukuthi isifundazwe esinamalungu amaningi asinqindeki ukuba yingxenye yenkulumo mpikiswano   NgoLwesihlanu iphephandaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INtambanana : Ichilo elifihlelwe umhlaba

Umklamo owabiza izigidi ezicela emashumi amabili usuphenduke imigede nezakhiwo ziyabhidlika  Igama eselahlala lisemlonyeni wosopolitiki nezisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umvundla ozikhundlakhundla: UNkk uMakhosi Khoza kwelinye iqembu

Abaqonda ipolitiki bathi ikusasa alaziwa njengoba izitha namhlanje zingabangane kusasa. Lokhu kufezeke ngesikhathi owayeyilungu lePhalamende…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now