Ezingena manje

Akusiso esevoti iSihlalo soBukhosi – iKumkani uDalindyebo

IKumkani yaBaThembu esifundazweni sase-Eastern Cape ngaphansi koBukhosi bendlu yaseBumbane eMthatha ikubeke kwacaca ukuthi iSihlalo sayo…

Sibungaza ifagugu lesizwe: ISILO neminyaka engama-72

Njengoba iSILO sesifinyelela eminyakeni angamashumi ayisikhombisa sesibe seSihlalweni isikhathi eside futhi esidala emlandweni kaZulu ngisho…

Ukuzalwa kweSILO: UMagasela nezindaba ezimnandi eNdlunkulu kaZulu

Kuleli binzana ababhali balanda ngezigigaba ezandulela ukufika kweSILO uZwelithini kaBhekuzulu emhlabeni UMagasela, owayewugalagala lomthandazi, wathi…

Ngiyaziqhenya ngengane yakwethu: UMntwana uThembi

Singomunye wabaholi abaqavile nababeke induku ebandla e-Afrika kuleli khulunyaka, kodwa ekukhuleni kwaso ISILO akukaze kube…

Khula Mnguni Omnyama! Ukubaluleka kweSILO

Esikhathini samanje akuseyona into engejwayelekile ukuzwa abahlaziyi nezifundiswa ziphikisana ngeqhaza lobukhosi bomdabu ngaphansi kwenqubo yombuso…

Umyalelo wokondla ngokushesha izingane ezikoleni

Isimo sobubha esidlangile eNingizimu Afrika saphoqelela uMnyango Wemfundo Eyisisekelo ukuba uqhamuke nohlelo lokuba uhlinzeke abafundi…

Isibekelwe ifu lentuthu iNhlokodolobha

Ngalesi sikhathi kunengcindezi yokhuvethe kubantu baseMsunduzi phezu kwalokho sekuvele enye edalwa intuthu engabekezeleleki edalwe umlilo…

Wajabulisa okwengane eqopha noSalif Keita uSimphiwe Dana

I-albhamu kaSimphiwe Dana esihloko sithi, Bamako, ingeyesihlanu kwasewakhiphile kule minyaka eli-16 esemculweni. Igama lesihloko salo…

Isinqumo esinqala: Ingcindezi yokuxosha uMphathiswa

Amaqembu nabahlaziyi bathi akagadle. Amathamelangozi ne-ANCWL balinde agadle bese bemsukela Kubukeka uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa  uSihle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lubonakala seluthinta ezomoya nezengqondo ukhuvethe

Abantu abaningi baseNiningizimu Afrika bafelwe ngabathandiweyo babo. Sibone yanda imingcwabo kula masonto edlule. Lesi sifo…

Ingumthombo wempilo inkampani uMhlathuze

Phezu kwezingqinamba uMhlathuze Water uzimisele ukuqhubeka nokuhlinzeka amanzi emakhaya Amanzi akhona ngokwemvelo kanti ayisidingo sokuphila…

Sisuka kude noLindisa sibambene kuze kube manje

Sengigabavule ngamehlo engqondo ngicabanga ngobunzima esihlangabezane nabo ngokulahlekelwa ngenye yamadodana ezwenikazi i-Afrika uDkt uJohn Thulani…

Lindisa ndoda yamadoda ndlelanhle

Ngabe kungcono ukuba kukhona amagama akhiyelwayo kuthiwe ayosetshenziswa kuphela uma sekukhulunywa ngobani nobani. Kwakuyoshiwo lokho…

Unina kaMagaqa usalila ngendodana

Sisabhibha isilonda sikanina walowo owayenguNobhala Jikelele we-African National Congress Youth League (ANCYL), uMnu uSindiso Magaqa,…

Izihlabathi ziyagqibana: Liyaphakama igagasi lomholi wesifazane ku-ANC

Umsindo ungahle undondise ubunye beqembu. Amagama  abesifazane azophakanyiswa ukudunga amanzi ULwesihlanu olwedlule luphele kunokuswebezela kulandela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abafundi abenze ucwaningo ngokhuvethe – Nzimande

Abafundi abafunda emazingeni aphakeme kufuze ingabe bamuzwe kahle uNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme Nezobuchwepheshe, uDkt uBonginkosi ‘Blade’…

Ngabe uhambo lomphefumulo luphelelaphi?

Indlela yomphefumulo ingenye yezinto eziyimfihlakalo emqondweni womuntu. Empeleni ulwazi oluphelele lucashela ngisho okuthiwa nabakholwa wukuthi…

Ugingqigongqo wedemokhrasi ubuyise ezindala eMalawi

Labo asebethakasele imiphumela yokhetho lwaseMalawi ngokuthi ngekhombisa izinguquko ezizayo bazoke balinde ngoba umlando weqembu elidle…

Inkukhu nempaka: Kuminyene utshumo ebuholini bukaHulumeni

Kuvuka upelepele ogqokweni ngesobuNdunankulu. Lokhu sekufenyisa izinhlelo zikaHulumeni  Kukekwanethemba lokuthi imizamo yokubuyisana enhlanganweni ebusayo i-African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udlame lobulili: Isibuyele ingulube odakeni kodwa…

Kuke kwanesikhathi lapho cishe wonke amakhasi amqoka emaphephandabeni ekhuluma into eyodwa, ukhuvethe. Muva nje bonke…

Amaholo ezisebenzi zikaHulumeni ayisilonda ekwabeni izimali

Yonke iminyaka ongqongqoshe bezimali bamazwe ngamazwe bachitha isikhathi esiningi baba imali ezinhlakeni ezahlukene zikaHulumeni. Lokhu…

U-Omar al-Bashir angahle akhashelwe ngabakwabo

Isiqumo sokuba aboshwe athunyelwe ngaphandle kwemigcele yezwekazi i-Afrika sadala ukukhuluma eNingizimu Afrika. Kwaze kwagcina ngisho…

Inezingxabo inkohlakalo, uZondo ufuna ukwelulelwa isikhathi

Efingqa inkulumo ende esithangamini sabezindaba emini izolo (ngoLwesine) lowo onguSihlalo weKhomishini ephenya ngokugwamandwa kwamandla ombuso…

“Ukudunguzela” kukaMsholozi kuzothikameza nezinkantolo

Njengoba sekuvele ukuthi akaphathekile owayenguMengameli wezwe ne-African National Congress (ANC), uMnu uJacob Zuma, lokhu kungaphazamisa…