Now Reading
Umlando ikolishi lamaphoyisa omgwaqo liphathwa owesifazane
Dark Light

Umlando ikolishi lamaphoyisa omgwaqo liphathwa owesifazane

KUQOPHEKE umlando eMnyangweni wezokuThutha KwaZulu-Natal ngenkathi kuqokwa owesifazane wokuqala ukuba umphathi wekolishi lamaphoyisa omgwaqo iRoad Traffic Inspectore Traffic Training College eliseMgungundlovu.
UNonceba Mazibuko osenguControl Provincial Inspector, umenyezelwe njengomunye wabangaphezulu kuka-400 abanikezwe izincwadi zokuqashwa
nguNgqongqoshe wezokuThutha, uku-Phepha nokuXhumanisa uMphakathi
uMnu Sipho Hlomuka njengengxenye yohlelo lokudala amathuba emisebenzi esifundazweni uSthesha Waya Waya.
UMazibuko ukhushulelwe esikhundleni sokuba nguControl Provincial Inspector kanti uzobhekana nokuphatha ikolishi okuyimanje libhekele ukuqeqeshwa
kwabafundi abangaphezulu kuka-200 abaqeqeshelwa ukuba amaphoyisa omgwaqo. Ikolishi liphinde liqeqeshe amaphoyisa omgwaqo athunyelwa
komasipala abehlukene.
Kusukela lasungulwa leli kolishi beliholwa ngabantu besilisa, kanti ukuqokwa kukaMazibuko kuthathwa njengegxathu elibalulekile ekufukuleni abesifazane. Emukela ukuqokwa kwakhe, uMazibuko ubonge uhulumeni ngokufukula abesifazane wathembisa ukuthi bazosebenza kanzima ukuze kulethwe izinguquko ezizoyisa ikolishi phambili.

Scroll To Top