Ezisematheni

Uphenyo ludalula ukuthi uMayosi wagojelwa

Kuyenzeka ukuthi isehlakalo esisodwa sigcine sembule ezinye izinkinga ezinkulu. Kube njalo nangesikhathi kuphuma umbiko ngokuzibulala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu bekugiya omengameli, ondunankulu nababusi

Ngenxa yokuswela izindaba izintatheli ziphoselwe umgqakazo kwenzeka nobekungalindelekile kubo nguMfo wakwaNomajalimane

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isifo sigadla ekhaleni lempi yokulwawubusaphasapha

Isintu siphansi kwengcindezi, kunqamuka izihlangu kuse kulele umuntu phansi. Isibalo sabasale enkundleni siyenyuka nsukuzaphuma  kuwo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inzukazikeyi yamatekisi

Ukuthinteka komnotho wale mboni kuthinta neminye iminotho emphakathini nasezweni

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe, uthaqa nosizi lwabasemaphandleni eSwatini

Sekuyinto eyaziwayo ukuthi umkhuhlane omkhulu ukhuvethe (Covid-19) uhlasela wonke muntu emhlabeni futhi usukhombisile ukuthi awukhethi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMeya uKaunda iqinisa isifociya ukunakekela izakhamuzi

Isifo esiwundabamlonyeni kulezi zinsuku iCoronavirus sesiphendule idolobha iTheku indawo engajwayelekile kwabalaziyo. Kuyona yonke imizila nezitaladi ohamba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sezijika kuMaliyethe kwaSouth African Airways

Ezinye zezisho esezijwayelekile kwaboHlanga ungaze uhleke wedwa uma sewuzihlaziya. Uma ngicabanga kwakuyiphanta leli elalibuka izinjomane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBayede izomela awaboHlanga kowezindondo

IThe Nat Nakasa Award for Media Integrity ingumklomelo onikezwa labo baseNingizimu Afrika abasemkhakheni wamaphendaba, amaphephabhuku,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufunga uyagomela uMkhwebane uthi uyofa nabaningi

Uyafunga uyagomela uMvikeli woMphakathi, u-Advocate uBusisiwe Mkhwebane, uthi angeke aye phansi kungendlelwe. Muva nje usejikelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMboweni uphumele obala ngomnotho

Nyakenye ngelanga uMengameli uCyril Ramaphosa amemezela ngalo ukuthi uMnu uTito Mboweni nguyena uNgqongqoshe wezeziMali omusha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhala ngokugilwa ngunkosikazi

  IKHALA ngokuhlinzelwa ezibini ngezobulungiswa indoda yaseBhanganomo KwaNongoma eyabulawa iphila ngowayengunkosikazi wayo ngoba egaqele izimali…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uguqe wathelwa ngodaka ufakazi enkantolo

  Isitatimende soMlawuli nomlayezo weSMS kugubuzele isethulo sikaNtanzi EMuva kwesiphithiphithi icala lingahlali kugcine kwenzekile lokho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubufakazi baleli sonto bumbule izinqe uKoloane

Ufisa ngisho nokubhala incwadi yokuxolisa kulabo ayesebenzisa budedengu amagama abo njengoMnu uZuma ISIZULU sithi alikho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlekelele yakamuva ingaba yimvulamehlo yengomuso

KULELI sonto isifundazwe iKwaZulu-Natal sihlaselwe izikhukhula ezishiye abantu abangaphezulu kwama-60 bephangalele kwabikwa nokudlula kwabathathu e-Eastern…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa unqumele ugwayi katiki uMashaba

NGAPHAMBI kokuthi atheleke elokishini e-Alexander izolo uMengameli uCyril Ramaphosa, bese zivele ziqalile izinkulumo zokuthi ukuhambela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhalwa ngodlame nesihluku sabafundi ezikoleni

ISIGAMEKO sokubulawa kowesilisa oneminyaka yobudala engama-27 isidumbu sakhe esatholwa ngeledlule sidindilizile endaweni yokuphola ePolokwane okusolwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basola ukungathembeki kwesikhwama iNFSAS

SEYIVAMILE imibhikisho emanyuvesi cishe njalo uma kuqala unyaka noma sekuzohlolelwa ukuphela konyaka. Kujwayele ukubhikishelwa isikhwama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abezindaba bayisa uZondo enkantolo

UMA umbuka kude ungumuntu ozothile. Kanjalo nezwi lakhe ngelomuntu ophansi. Abanye bathi wumthetho wakhe kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zizoqiniswa ngokwedlulele ezokuphepha ezikoleni

ABOMNYANGO Wezemfundo Eyisisekelo bathi udaba lokuphepha kwabafundi nothisha ezikoleni luzoba seqhulwini kulo nyaka njengoba sekuthe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baphakamisa ukucijwa kwemikhandlu yezikole ukulwa nobubhoklolo

INHLANGANO yomphakathi eyaziwa ngeForum 4 Service Delivery KwaZulu-Natal ithi kuningi okonakele ezikoleni zakuleli. Le nhlangano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ICosas inesandla odlameni ezikoleni: NFP

IKOMIDI loMnyango Wezemfundo Eyisisekelo lithi kunesidingo sokuba kuqiniswe ezokuphepha ezikoleni ngasohlangothini lwabafundi ukwenza isiqiniseko sokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDRC ichithe ukungenelela kukaMbeki ezinkingeni zayo

NAKUBA laziwa iqhaza leNingizimu Afrika ekuxazululeni izinkinga nemibango emazweni ase Afrika kodwa iDemocratic Republic of…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo kazibulungisi ubudlelwano

Okwenzeka koyiMeya yaseKapa kuqhuba ulungelunge lomdonsiswano wamalungu neqembu nokugcina ngendlela efanayo   NgoLwesibili iqembu iDemocratic…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Besabela ukuphepha kwezingane eComTech kwelukagesi

ABENEME abazali bezingane ezifunda esikoleni Umlazi Comprehensive Technical High School esidume ngeComTech njengoba kuthiwa sekuphele izinsuku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now