Ubuciko

Ne-Afrika ayisalanga ngaphandle empilweni kaTina Turner

Entsheni yesikhathi sanamuhla igama likaTina Turner lilumbaniswa nomunye wabaculi nje abadabuka eMelika, kepha kwabadala lolu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyobongwa namaqhawe ngomculo owawuxwayisa ngengculazi

Ngesikhathi ubhubhane lwengculazi lusadla fumuka ludle silaza ezwenikazi i-Afrika ngeminyaka yowe-90, babembalwa abantu  ababenesibindi sokuphumela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yize esalandulela leli “uBra Steve” wasishiya nezimfundiso

UTebogo Steve Kekana wazalwa zi-4 kuNcwaba kowe-1958. Wayengumculi waseNingizimu Afrika kanye nomqambi wezingoma. Waqala umsebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukholwa ukuthi umculo yiwo oyobumba i-Afrika umrepha waseMaputo

Ubuhlobo beminyaka bezepolitiki nokuhwebelana phakathi kweNingizimu Afrika neMozambique buphinde baqina kakhulu kunakuqala ngokuzalwa komzwilili wakuleliya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wayegudla iguma iNingizimu Afrika ngobandlululo uMaluma waseLusaka

Kubantu baseZambia nasezwenikazi i-Afrika uLarry Maluma uyohlala njalo engomunye wabo yize sekuphele iminyaka engama-38 afudukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unesifiso sokugcina eselingisa ezingeni lomhlaba ngesiZulu

Amaciko ngokwehlukana kusuka kubaculi, abalingisi, abadwebi nabanye isifiso sabo esikhulu kusuke kuwukusabalala beqe imingcele yamazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yize engasekho Uzohlonishwa kanye neqembu lesizwe emculweni u-Evora

UHulumeni waseCape Verde uzohlonipha ingwazi yomculi wakuleliya lizwe ngesikhathi esisodwa neqembu lebhola lesizwe. UCesaria Evora,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwakuyikhaya lesibili iNingizimu Afrika kuWambali Mkandawire

Ukufudukela kwakhe eNingizimu Afrika phakathi kweminyaka yama-80’s akubanga yiphutha ngoba ngaleso sikhathi base bebaningi kakhulu abantu baseMalawi abebekuleli.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuphatha umuzi eyibhobhodleyana kwenza wagcina esengupapa uwemba

Igama asedume ngalo umhlaba wonke akubanga lula ukulithola kwazise wayesedlule ezimweni ezinzima zempilo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwakuyikwadlula wafa eNingizimu Afrika ku-Okosun waseNigeria

Njengoba kulezi zinsuku iNigeria igubuzelwe yifu elimnyama lodlame, imibhikisho ehambisana nokufa kwabantu emuva kokhetho lukaMengameli, abantu bakuleli lizwe bakhumbule inkakha yomculi eseyalala uSonny Okosun.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqalabutho: UClegg waba umculi omhlophe ovelele ekulweni nobandlululo

UJonathan Paul Clegg, wazalwa ziyisi-7 kuNhlangulana kowe-1953  wayengumculi waseNingizimu Afrika, umculi-umbhali wezingoma, umdansi, isazi semvelaphi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akakufihli ukuthi ngomculo udlulisa nemiyalezo yezepolitiki

Ukucula ngezilimi ezihlukene zesintu zezwe azalelwa kulo iMozambique ngenye yezinto ezenza umculo wakhe ungene ugxile kubantu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzonandisa emcimbini wokubekwa kweNkosi yamaNgisi owakuleli

Ubalwa nemizwilili yomhlaba eqokelwe ukunandisa emcimbini omkhulu wokubekwa ngokusemthethweni kweNkosi yamaNgisi ngoMbasa uPretty Nyende

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wajika endleleni yobuthishela, wangumculi uKeita waseMali

Ekukhuleni kwakhe wayefisa ukuba nguthisha, umculo kwaba yinto angena kuyo ngoba eselahlela kanti yilapho ubizo lwakhe lukhona.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Noma esalala kepha eLusaka nasezwenikazi uyisithwalandwe

Ziyofa izinsizwa kuyosala izibongo. Lesi sisho sivamise ukuzwakala uma kuhambe iqhawe eliyibekile induku ebandla. Inkanka yeciko elalingumculi laseZambia uPaul Ngozi lingena khaxa kuso.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Cesária Évora nengcwenga yomhlaba

Ngonyaka we-2004 wahlonishwa ngendondo iGrammy nge-albhamu yakhe esihloko sithi  Voz d’Amor.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UChiweshe iNdlovukazi yembira

Ezweni azalelwa kulo iZimbabwe waziwa njengendlovukazi yembira. Leli yiciko uStella Rambisai Chiweshe, owazalwa ngoNtulikazi we-1946 endaweni esemakhaya iMhondoro esifundazweni iMashonaland.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asicophelele ukuthuthukisa imvelaphi yethu zisuka nje

Bandla eliphakathi nakhu sekushayeke ibuya lapha exhibeni lakwethu phela ekhaya akuvaleliswa, yingakho noma sekuphele konke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uzokumangaza “uKaMajola” ngelinye ikhono lokudansa

Ukwanda kweziteshi zethelevishini nokungenisa kwabalingisi boHlanga kwenza kube nzima ukukwazi ukubalandela bonke, imidlalo abalingisa kuyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulingana ngobulili: Usebenzisa umzimba wakhe njengenhloko yemifanekiso yakhe

Okubonayo izithombe ezingenamibala ngaphandle komnyama nomhlophe. Kuzo kunobuso noma umzimba wowesifazane waboHlanga. Kwesinye umbona ezisonte…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakuwo amaciko nobuciko ubuhle busemehlweni aloyo obukayo

Enye yezinto eyinqaba ngathi sintu wukuba namaciko. Laba ngabantu besilisa nabesifazane, abadala nabancane abaphathiswe okwehlukule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USihlophe uhlela ukuguqula umlando ngomcimbi

Indawo yaseHarding ingezinye yezindawo ezike zabasematheni, ngokuthi inhlamvu into eqhuma noma inini kufe abantu. Lokho bekwenza amalunga omphakathi uhlalele ovalweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ULanga Mavuso uzoyivala eThekwini i’Songs of the Sun Tour’

Uzoyivala eThekwini ikhonsathi yakhe yosuku olulodwa ebizwa ngeSun Tour uhambo lokubuyela ekhaya uLanga Mavuso emuva kokushiya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ufunde ezikoleni zezinhlanga kodwa akazenyezi ngesiZulu uMgabadeli

Esikhathini esiningi intsha yakuleli efunde ezikokeni okwabe kungezezinhlanga ezithile kuphela lapho kuvetezwa khona isilungu lize…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now