Now Reading
IKhokhasi: Zibandakanye Ngale Kokhetho
Dark Light

IKhokhasi: Zibandakanye Ngale Kokhetho

Sikwethulela inkonyane i-KHOKHASI elikufundisa ngokusebenza kwePhalamende nesiShayamthetho. Khona lapho sichazelana nangokushaywa nokweluswa kwemthetho ngale kokhetho. Konke ngolimi lwakho.

Bheka ngezansi noma ucindezele lapha ukuze uthole lolushicilelo: Inkonyane yeBayede-Iphepha laboHlanga.

Scroll To Top