URamaphosa noMagashule bavika ngamagatsha

Kubukeka zombili izinhlangothi zimatasa zikhonga ziqomisa izinhlaka zeqembu Inkulumo eyejwayelekile kuKhongolose ngethi ‘amandla asemasebeni’ okuwukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe ubuholi obusha eKZN buzolandela ikhwelo likazwelonke ngoRamaphosa

Ukunqoba ihlandla lesibili kukaNkk uNonhlanhla Khoza onguMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komphakathi KwaZulu-Natal njengoSihlalo Wophiko Lwabesifazane esifundazweni sekwenze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgqongqoshe ukhathazekile ngempatho yezinkampani zaseNingizimu Afrika eCameroon

UNgqongqoshe Wezobudlelwano Namazwe Angaphandle, uNaledi Pandor, usephinde wazwakalisa ukukhathazeka mayelana nempatho yezinkampani ezithile zaseNingizimu Afrika eCameroon.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminjunju yomhlaba isuka kude, ijulile, ibanzi

UMnu uZephania L. Mothopeng wayenguMengameli wePan Africanist Congress of Azania (PAC). Wayebizwa nge ‘Bhubesi Lase-Azania’.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Injolozela kuMzizi noZuma ngokweseka uMatamela okhethweni

Ukhetho lwangonyaka ozayo kungahle lube ngolwehlukile emlandweni weqembu elibusayo kusuka ngowe-1994 uma kubhekwa umlando walabo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amasongo akhala emabili: Umdonsiswano wabaseki bakaHlabisa noNtuli uzoyisaphi indlovu?

Esikhathini esingangonyaka iNingizimu Afrika izoya okhethweni. Lolu khetho lubukeka lungafani nalolo olwedlule ngezizathu eziningana. Okokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkululeko yezomnotho yiyo eyosenza sizigqaje kakhulu ngobu-Afrika

Inyanga uNhlaba esiphuma kuyo ibungazwa njengenyanga ye-Afrika. Kepha inyanga ye-Afrika ayisho lutho ngaphandle kwenkululeko yezomnotho.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bahlwanya indlamvuzo kaMagwaza-Msibi

Ingqungquthela yokukhetha ubuholi ngoNtulikazi izocacisa ngekusasa leNFP.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhiwane elihle: Kwale sekukhona abamshwelezelayo, lwafika olungaliyo

Kuthe uma kushona ilanga ngoLwesithathu kwabe konke lokhu kungumlando, selithathe obesemsamo lambeka emnyango.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkemba kaMzizi ibukhali nxazonke

Unawo umlando wokumela lokho asuke ekholelwa kukho  kuze kube sekugcineni. Lapho kukhona abamgxekayo kuba sengathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basola ubuholi obuphezulu ku-ABC ngokunikana izikhundla zobukhansela

UMengameli weqembu lezepolitiki, i-Abantu-Batho Congress, uzithola ephunga impi yegceke njengoba esolwa abangaphakathi eqenjini ngokuphatha iqembu ngathi yikwakhe noma isiphaza.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abahlehlela i-Action SA bakhomba uMashaba ngokuba ngumagayazidlele

Njengamaqembu amaningi asuke esungulwe ngabaholi abalaxaza amadala noma bakhonjwe  indlela,ngezizathu ezahlukene, okwenzeka eqenjini likaMnu uHerman…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indla beyiphika: Isiqalile ukuhlehlelwa zikhuni i-ABC kaMavundla

Ukuxoshwa kwakhe uKhongolose eThekwini ngoZibandlela naphezu kokuba esenikele eNkantolo eNkulu yakuleli dolobha  eyivimba ukuba ingamphazamisi ekubeni ngowesibili ekuholeni iTheku kwavula elinye ikhasi empilweni kaMengameli we-Abantu Batho Congress (ABC).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inzangabomu: Iqhingasu lokubuyisela iNkatha odakeni

Bambalwa abangaphikisa ukuthi okhethweni lohulumeni bendawo olwedlule yi-Inkatha Freedom Party (IFP) eyadla ubhedu. Kusuka ekwethulweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungenzeka yini uCele neSAPS babeyisandla sesithathu ekuxabaneni kwe-EFF ne-IFP?

Kufufusa ihlazo elingahle libeke iqembu elibusayo nohulumeni kwingcindezi. Lokhu kulandela ukuqinisekiswa ngokuthi abe-IFP ne-EFF bakwebhana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe i-IFP izongena kunoxhaka wezolo ngezinsolo zeZitoyitoyi?

Ubuholi be Inkatha Freedom Party (IFP) buphuthume baziphikisa izinsolo ezenziwa ngabe Economic Freedom Fighters (EFF) zokuthi bahlela ukusoconga uNobhala Jikelele we-EFF, uDlamini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa neZitoyitoyi kuvuthondaba

Usuku obekade lulindelwe lufikile lwedlula. Izolo mhla ziyi-9 kuNhlolanja izinhlelo bezimbili; ngoluka Somlomo wePhalamende uMhlonushwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ucu alukahlangani ku-ANC neZitoyitoyi: okwaseGoli kube umazihlonze

IsiZulu sithi izinkunzi ezimbili kazihlalelani esibayeni sinye. Lokhu kucaca bha ngalokhu okuqhubeka phakathi kweqembu elibusayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kube yisonto elinzima ezweni iRandi lintekenteke kwanyuka nophethroli

UMsombuluko IRandi livuleke lintekenteke kakhulu ngama-R18.20/US$ uma liqhathaniswa nedola laseMelika, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okuzibophile kuyoziqaqa: IDemocratic Alliance emlenzeni wokugcina?

Amaqembu amancane asola ubuholi be-DA ngokuwadelela nokuwenze ayijezisa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubuye ithemba kosomnotho iRandi livula ngamandla ekuqaleni kwesont

UMsombulukoIRandi livuleke ngamandla uma liqhathaniswa nedola laseMelika njengoba livule li-R17.99/US$, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesihlanu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yangempela

Kuliqiniso ukuthi akuyena wonke umuntu oseqenjini lepolitiki ongusopolitiki. Uyaba ngumlandeli nje nomvoti kepha ungeyena usopolitiki.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basebenzisa ekagesi ezweni ukucindezela uRamaphosa

IDemocratic Alliance (DA) isiphinde yagcizelela ikhwelo layo lokuthi uMengameli uCyril Ramaphosa kanye nohulumeni baziphendulele ngohlelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyafudumala umbango wokuba nguNobhala-Jikelele we-ANC

Isizukulwane esisha sabaholi be-ANC sibheke ukuthatha amahhovisi kaNobhala-Jikelele eLuthuli House. OwayenguNobhala wesifundazwe KwaZulu-Natal uMnu uMdumiseni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now