Amasu okonga imali zibekwa amadaka ngoMasingana

Abantu balulekwa ngokuthi baqale ukonga zisuka futhi bayinyuse nemali abayongayo nyangazonke

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Noseyishayile akakayosi: I-IFP nomqansa wokubuye yethenjwe ngabantu ngowe-2024

Ngenxa yomkhankaso omuhle i-IFP ivotelwe ngamalungu ayo kepha okumqoka ivotelwe nayilabo abangewona amalungu kodwa abahehwe yizinkulumo zabaholi bayo ebezithi ukuvotela i-Inkatha kusho izinguquko nokuqeda inkohlakalo emataniswa ne-ANC.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingqapheli zibona uRamaphosa echemile Eswatini

Ividiyo esabalele ezinkundleni zokuxhumana ikhombisa onogada benyuvesi bematasa. Nakuba isimo sesithule kuleli lizwe elibuswa yiNgwenyama kodwa zisekhona iziqubu ezibikwayo zodlame nokuhlaselwa kwabantu ababhikishayo ngamaphoyisa.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indaba inevoti lamaNdiya: Ngabe nakulokhu aboHlanga bazoza muva?

AmaNdiya amaningi aseThekwini. Abe-ANC, Inkatha neDA benza noma yini ukuwaheha

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphinde yanya yazininda iDA kutshikiza uhlanga

Ubhongoza uyaziphungela nokho amanzi asengene endlini isishiphi sisabalele

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yombhoxo imdlulisele kweyamaqembu

UDe Villiers ukhankasela ukuba yiMeya ngaphansi kukamasipala waseKapa owaziwa ngeDrankenstein.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhongeli sokhetho: INdlovu ithi abantu abayethembe

Ngokwezibalo, i-IFP ingeyesine ngobukhulu eNingizimu Afrika ngokwama qembu. Kodwa ngokuba nomthelela singabesithathu ngobukhulu, ngoba singelinye lama qembu amathathu okuyiwona alawulayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyavuthwa eyokuya eLuthuli House entsheni

Ngesikhathi lusondela usuku lokhetho kubukeka zanda izingxabano mayelana nohlu lwabazomela uKhongolose.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luyatshikiza uhlanga kumfo kaMaimane

Kulokhu uzwa amanzi ngobhoko ukuze angene esazi ukuthi kuyoba njani

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbango useZululand: Akukho ukungabaza ukuthi iNFP izogqisha ngaphi kugingwe indlovu

Kwizinkulumo zabeNFP nayo i-ANC kusobala ukuthi iNdlovu bahlela ukuyikaka, bayiginge baphathe iZDM nokungenza iphupho likaMagwaza Msibi lifezeke ngisho esengasekho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwasuka lokho: Sekuqalile ukudalula ngezipho eziya kumaqembu

Kubukeka kusazozwela kumaqembu epolitiki akuleli uma kufika kwezezimali. Lokhu kulandela ukuphasiswa komthetho odalula ukuxhaswa kwamaqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezika Magwaza-Msibi seziphakathi: Kulokhu i-NFP isilubhalisele ukhetho ngesikhathi

Umbuzo uthi ngabe umlingo womholi uzokwazi ukubuyisa izinduku nesithunzi seqembu?

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usola iNjeje ngokunyekefulela uNdunankulu

Engxoxweni nelaboHlanga, uMabaso uthe bayayihlonipha imibono yeNjeje kodwa noma iyintimbothi nje kwesinye isikhathi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzitapela nodlame kumabhizinisi – Umonakalo Mukhulu!

Udlambedlu nokuzitapela kumabhizinisi okusanda kwenzeka esifundazweni sakwaZulu-Natal kube nomthelela omubi kakhulu kumabhizinisi kanye nezakhiwo ezixhaswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu esilandelayo: Ngabe enye indodana yaKwaZulu-Natal izosala othulini?

AbeSIU banike uRamaphosa abanye abangakubiza ngesikhali noma umjovo odabeni lukaMkhize

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asifukule oHulumeni Bendawo – Ithala

Lesi sikhungo sithi kumqoka ukuba kuqale ingxoxo ebheka umnotho wendawo ngale kobhubhane ukhuvethe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha endaweni engayejwayele

Okwakamuva kwenzeka lapho sekumele lizilungiselele ukhetho oluyingqophamlando Bambalwa abangaphikisana nomlando othi kule minyaka eyedlule iqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa noMagashule bavika ngamagatsha

Kubukeka zombili izinhlangothi zimatasa zikhonga ziqomisa izinhlaka zeqembu Inkulumo eyejwayelekile kuKhongolose ngethi ‘amandla asemasebeni’ okuwukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe i-ANC izovuma uZuma afele athi izinkolelo zakhe?

Ubuholi bukaRamaphosa kungqingetshe ngodaba oluthinta omunye wabo  Kuke kwakhona isikhathi lapho imilomo yabe ivunana ezweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyaphi indlovu: Iyamphunyuka noma uyakheqwa uBulawayo?

Asemabili amagama okuthiwa bangahola. Okwahlula izimbangi kwenziwa kangcono ngabaholi Ezingqaphelini zokhetho kanye nakubahlaziyi kukhona ukuvumelana ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Afrika ihlonzwa njengekusasa lomkhiqizo omkhulu woju

Izinyosi yizilwanyana ezincane kepha ezibaluleke kakhulu emvelweni. Ngokombiko weNorton Rose Fullbright, esisodwa kwezintathu izitshalo kumbe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Mhlawumbe ibhizinisi lamabhasi selifike ekugcineni kulelizwe

Abahlaziya ezamabhizinisi balichaza ibhizinisi njengento enempilo, enesikhathi sokuzalwa nesikhathi sokuphela. Lokhu kukhula kwebhizinisi akubalwa ngeminyaka,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lisekhona isasasa langesikhathi kuqalwa ibhizinisi?

Uma ukhuluma nosomabhizinisi ngokwamheha ebhizinisini akulo uyokutshela izizathu ezithile, ezinye zazo ezingase zingakugculisi. Kungenzeka ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umuntu uzihlela kanjani emhlabeni ongavumi ukuhleleka?

Isikhathi sokuqala konyaka siyisikhathi esibalulekile ebhizinisini nasempilweni yomuntu ozimisele ngenqubekelaphambili kwakwenzayo. Kuyaye kube yisikhathi esihle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now