Umgoga kwelikaSibiya nesixebe

Kukhalwa ngababizwa ngezimpungushe ezintathu okuthiwa zizingela njengeqoqo kanti khona lapho kusolwa ukuthi kunetulo lokuzigudluza embangweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuthiwa uyimbulu enyathela ngamanyikwe

Owayeyilungu eliqavile kuDemocratic Alliance uyaqhubeka nezinsolo ngomholi weqembu KwaZulu-Natal Kwake kwakhona isikhathi lapho ayengaconsi phansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awachithwe amanzi: OkaMsuthu uthi asikhohlwe

Ipolitiki isidunge ezokuphatha. Izisebenzi sezibangisana nosopolitiki ngenkohlakalo Ezitheni zakhe ubizwa ngohlanya, ugedegede olungakwazi ukuthula. Kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhangezwa kunobungozi ekwakheni isizwe sakusasa

Kwezindala zembongi uMnu uMzwakhe Mbuli kunale nkondlo ethi “Ukulimala Kwengqondo, Wukulimala Komuntu”. Ingqondo yomuntu yiwona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha ikwazile ukubona intuba yomnotho

Nakuba izwe nomhlaba wonke kubhekene nesimo esinzima sokhuvethe kodwa bakhona abasebenzise lesi sikhathi ukuzithuthukisa ngokuvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMatatiele isiphenduke umnqakiswano wepolitiki

Uphenyo lweBAYEDE selungakudalula ukuthi ingqikithi yokungacaci ngekusasa ledolobha iMatatiele ukuthi liyogcina liwele kusiphi isifundazwe kulezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhumulo iKing Shaka nemigomo yokhuvethe

Njengoba ezinye izikhumulo zezindiza kuleli sezivuliwe ukuba zisebenze kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yokubhebhetheka kokhuvethe, esinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isekude ukubuyela esimweni imboni eqashisa ngezimoto

Iwa libheke umoya kwabaqashisa ngezimoto njengoba ukhuvethe ludla lubi, luhlangene nemvalelwakhaya. Ukuqala kwemvalelwakhaya okuhambisana nokumiswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Utwayi lweDemocratic Alliance luyavumbuka

 Ngalesi sikhathi ngaphandle liziveza njengeqembu elibumbene nelinehloso eyodwa vo okuwukwelusa iqembu elibusayo, iqembu elikhulu kwaphikisayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkomba zithi ufuna ukubuya kupolitiki yeqembu uNgubo

Abanye bathi uphume sekusondele ukhetho loHulumeni Bendawo nokungadala umsindo endaweni

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusavalwe amehlo ngomnotho wakuleli

Yize isithombe sisibi kepha sekungahle kube yibhaxa kwabangafuni izinguquko

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungabe wonke amabhizinisi azosizakala ngoxhaso?

Lungene ukhuvethe kungalindele muntu. Kwaba sengathi yiphupho ukuthi abantu bonke baseNingizimu Afrika bazohlala lapho bekhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lenza njani ibhizinisi uma umhlaba umile

Ngalesi sikhathi semvalelwakhaya (Lockdown) ngingakusho ngiqiniseke ukuthi kunezingxenye zomhlaba ezisemqoka ezime nse, okuyokuba nzima ukuphinda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IYAZIKA INQANAWE: Izimakethe zakuleli ziyadunguzela

Isimo sibi kakhulu. Irandi lithwele kanzima kulesi sikhathi seCOVID-19, lapho amabhizinisi evaliwe ngenxa yemvalelwakhaya (Lockdown).…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhalwa ngezibalo zabahlomula kuB-BBEE

NgoLwesihlanu olwedlule zili-13 kuNdasa bekuhlangenwe eThekwini kuxoxwa ngokusebenza kohlelo lweBroad- Based Black Economic Empowerment (B-BBEE)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhuhlane usunabele kuwoyela nasemnothweni wamazwe

Kukhona ukuvumelana kongoti nakubantu nje ukuthi inyanga esikuyo ingahle imoshe izinhlelo zonyaka wezi- 2020. Indaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungakhuliswa imali ezinhlelweni ezahlukene zokonga

Izindlela ezintsha zokonga imali esitokofeleni sakho, ukubaluleka kokonga ngokwezidingo nezimiso zakho kuyinto eyaziwayo. Sesiside isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indidane yokwehlukanisa uphethroli nentela

Bambalwa abantu abathi uma bethenga babale behlukanise phakathi kwenani eliyilo lempahla nentela. Uma sizithengela nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhuhlane usunabele kuwoyela nasemnothweni wamazwe

Kukhona ukuvumelana kongoti nakubantu nje ukuthi inyanga esikuyo ingahle imoshe izinhlelo zonyaka wezi- 2020. Indaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano iBCM yayibeka owoHlanga eqhulwini

Unya olwalwenziwa ngabamhlophe befuqwa ubandlululo nenzondo lwadala ukuzenyeza okukhulu kwaboHlanga. Babethathiswa ekwezinto hhayi abantu ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunyakaza iNingizimu Afrika ngomthelela weCOVID-19 nangomnotho wamazwe ezikhishwe

Izigameko ezenzeka kamuva emhlabeni wonke jikelele zibonakala zingabikezelanga. Namuhla sibona isifo esingumbhedukane sesidlangile sasabalala namazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indidane yokwehlukanisa phakathi kukaphethroli nentela

Bambalwa abantu abathi uma bethenga babale behlukanise phakathi kwenani eliyilo lempahla nentela. Uma sizithengela nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IVodacom izokwehlisa amanani

Sekuyiminyaka kukhulunywa ngokuthi amanani amadatha aphezulu lapha eNingizimu Afrika uma kuqhathaniswa namanye amazwe. Yinto okungelula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlelo lukaNdunankulu lungasimamisa isifundazwe

Kusasinda kwehlela emnothweni waKwaZulu-Natal njengoba inani elingama-29,1% labantu okufanele ukuba ngabe liyasebenza lingaqashwe ndawo. Ukuvaleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now