ISILO simemezele ngekhasi elisha ezinhlakeni zoBukhosi sakhala ngokubulawa kwabantu

INdlaluselwa ithi kuzoba nezinguquko eHhovisi layo nasezinhlakeni zoBukhosi Usuku obelukade lulindiwe lufike lwedlula. INdlaluselwa, ISILO…

IMbube ithi enethunga ayingasengeli phansi

Enkulumweni yaSo yokuqala eSishayamthetho saKwaZulu-Natal, ISILO sithe sesifikile isikhathi sokuba aboHlanga bazuze ngefagugu labo. Lokhu…

Bathi uKhongolose uhloba ngehlazo okwembuzi

Ubukeka usuthathe elinye igxathu umlabalala wobuholi beqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akukubi konke ngokhuvethe – iSishayamthetho

USomlomo namalungu baphansi phezulu enkonzweni yesizwe yize kunokhuvethe IsiZulu sinenkulumo ethi ukuwa kwenye indlu ngukuvuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISILO sigcizelele ubunye nokulwa nendlala

SOMLOMO neSekela lakho, uNdunakulu wesifundazwe uMhlonishwa uMchunu. Amalungu ale Ndlu enhloniphekileyo, aMakhosi nezinhlaka zoBukhosi ezikhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikomidi lezempilo nezincomo KwaZulu-Natal

USIHLALO osabambile Wekomidi Lezempilo kuZwelonke uMnu uFish Mahlalela uthi wanelisekile ngohambo lwabo lwangeledlule esifundazweni iKwaZulu-Natal…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugxile kwezokuphepha kwezakhamuzi uMacingwana

PHEZU kokuba sekuphele iminyaka engama-23 iNingizimu Afrika yedlulile ezimpini zobandlululo ezishiye inqwaba yezintandane nabafelokazi kodwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsindo ngohlelo lokwakhiwa kwemizi yaMakhosi

EMUVA kwesikhathi eside uMnyango Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu KwaZulu-Natal wasungula uhlelo lokwakha imizi yaMakhosi, iqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INdlondlo neseluleko esinqala esizweni

UMnguni Omnyama weluleke iSishayamthetho kanye nesizwe jikelele ngokumeke kwenzeke ezikhathini ezinzima   NJENGOKWEJWA-YELEKILE ilanga laseMgungundlovu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now