Ipolitiki Yamaqembu

IDA ayithenekanga amandla emveni kokuchithwa yiNkantolo

Kungakapheli nehora iNkantolo  Enkulu ePitoli ikhiphe isinqumo ichitha iDemocratic Alliance (DA) ngesimangalo esifakile se-ANC sokujutshwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipheka iyathulula i-ANC kuMasipala eThekwini

Ukuhluleka ukuthola amavoti ayezokwenza ukuthi i-African National Congress (ANC) kuMasipala eThekwini iziphathele ngokugcwele uMkhandlu ngaphandle kokulekelelwa ngamanye amaqembu kwenza kube nzima ukugcina uzinzo ezinhlakeni zokuyiswa kwentuthuko kubantu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
SingaBenguni siyaqonda noma sinikela ngobuningi bethu na

Kungenzeka ukuthi ukubaluleka kobuningi bethu sikuqonda kuphela uma sifuqwa ukuba sihlangane ngobuningi bethu ukuzofezekisa izinjongo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iwele emhlabeni ovundile eyezikhalo ngamanzi eThekwini

Ezinkulungwaneni zabantu abahambele umbuthano wokwethulwa kwezethembiso zokhetho ze-Economic Freedom Fighters (EFF) eMoses Mabhida eThekwini into ebiphambili ukuthola ukuthi uma benika ithuba lokuphatha uMnu uJulius Malema uzoyilungisa kanjani inkinga kagesi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC imise amakhansela avote ne-IFP eMzumbe

Abhekane nolaka lwe-ANC KwaZulu-Natal amakhansela ayisikhombisa ale nhlangano kuMasipala uMzumbe avote kanye ne-IFP ngeledlule okuholele ekukhishweni kweMeya ye-ANC.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sebethembe i-EFF ngezinsizakalo ngqangi abaseThekwini

Ezinkulungwaneni zabantu abahambele umbuthano wokwethulwa kwezethembiso zokhetho ze-Economic Freedom Fighters (EFF) eMoses Mabhida eThekwini into ebiphambili ukuthola ukuthi uma benika ithuba lokuphatha uMnu uJulius Malema uzoyilungisa kanjani inkinga kagesi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-IFP idle umhlanganiso okhethweni lokuchibiyela eBaqulusini

I-Inkatha Freedom Party (IFP) iphumelele ukugcina uWadi 8 kuMasipala waseBaqulusini eFilidi emuva kokhetho lokuchibiyela ngoLwesithathu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izitoyitoyi kulokhu zinqindiwe

Abaholi beqembu behlulekile ukuphikisa isinqumo sephalamende enkantolo nesibakhipha ngaphande.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMK izobanga ne-IFP okhethweni lokuchibiyela eBaqulusini

Igidigidi elifika namaqembu amasha kupolitiki livamisile ukushaya lizwele kulawo amadala ikakhulukazi uma lelo qembu lixebuke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwamanje: Kunamaqembu angeke afe futhi angeke akhule

Ukhetho lukazwelonke nezifundazwe seluseMome. Njengoba kujwayelekile injolozela iba semaqenjini amakhulu bese kuthi lawa amancane anganakeki.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMkhonto Wesizwe uzendlale eBukhosini bakwaNgcolosi

Emuva kwempumelelo yerally yoMkhonto Wesizwe (MK) ebibanjelwe enkundleni yezemidlalo KwaXimba eCato Ridge ngeSonto okubonakale kuyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha yakhele esisekelweni esesikhona

UNtuli ukwazile ukusebenzisa uhulumeni wendawo ukuguqula isithombe nge-IFP

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EleNdlovukazi uMthaniya liyinkundla yezikhongeli zamaqembu

Izinombolo zakwaZulu-Natal siheha amaqembu amaningi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isipiliyoni se-ANC ngokhetho singahle siwunqobele

Nonyaka kuphela iminyaka engama-30 i-African National Congress (ANC) yaphatha izintambo zikahulumeni. Kuleminyaka kukhona isikhathi lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akukho ukungabaza: UMkhonto Wesizwe usudunge amanzi

Kuzophoqa amaqembu angenhla ukuba aqhamuke namaqhinga amasha okukhankasa kwazise sekunenye inkunzi esibayeni. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uMathunjwa uphendlela i-Amcu ikhaya elisha?

Sekungumlando ukuthi i-EFF ne-Amcu bathola ukwesekwa okukhulu eMarikana.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Phezu kwezinkulumo ubuso bobuholi busefana, ngamadoda!

Ngisho amaqembu amasha awakuguqulanga lokhu ngoba nawo aholwa ngamadoda.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siya ngokuphela isineke ku-ANC ngoMbalula

Ngaphakathi enhlanganweni kukhona abathi uMbalula uyadinga ukwelekelelwa ngoba unengcindezi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubani ongavimba uZuma ekuhambeleni umgubho we-ANC?

Eminyakeni eli-112 eyedlule ngomhla zili-8 kuMasingana  amadoda anohlonze ayehlanganisa izifundiswa nabefundisi ahlangana esontweni lamaweseli.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo sekomiti eliqondisa ubugwegwe siyiklayile i-ANC

Isinqumo esathathwa njengengqophamlando emlandweni wepolitiki yaseNingizimu Afrika emuva kwedemokhrasi eyazalwa ngowe-1994 sokuhlangana kwamaqembu akade eyimihlambi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awusekho u-Alubhadwa kumfoka Samuel

Ungathuki uma usubona uRamaphosa ngakini , abakwabo sebeyamamukela , usenguMengameli wabo nabo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yize eseyiqaqa usaqhubeka nokufosha umfo kaMadikizela

Eminyakeni emihlanu edlule iDemocratic Alliance ibihambela phezulu ngokuba neningi labaholi boHlanga okwabe kuyinto eyayiyenza ibe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izenze elixake abahlonishwa neziphathimandla

Akamusha kwakwenzayo. Umehluko kulokhu wukuthi usegqoke ikapisi elisha. Loyo nguMnu uZwakele Maxwell Mncwango ongumholi weqembu eliphikisayo i-Action SA kusifundazwe iKwaZulu-Natal.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UDuma empini yabasekhaya nabasezitheni

ElaboHlanga elinawo amanye alamadokodo lingakuqinisekisa ukuthi amanye adluliswe ngabathile emnyangweni naseqenjini lakhe.

This content is for subscribers only.
Login Join Now