Ipolitiki Yamaqembu

Ngabe iSouth African Communist Party isiyaphenduka inkunzi ebovu edla ngandoda

Ukugagaza ukuphuma inxiwa sekwaba yisisho NamaKhomanisi kawasolwe angagcini ngokuba nezikhundla Akulona ihaba ukuthi umlando womzabalazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ilumbo lidla umninilo kuRamaphosa nosifumbu ubona uqhaqhazela kuKhongolose

Umgoga ayewucuphele abanye eqenjini usungadla yena Umphumela wukuhoxa ezweni naseqenjini Iqembu elibusayo eNingizimu Afrika i-African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usephenduke izeze eliluma liqhashe uMaKhoza

Umbiko ongamakhasi angama-24 uveza isithombe somholi olihlongandlebe Kupolitki kukhona amakhono kanye nezigameko ezinconywayo kosopolitiki. Isibonelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMaXhamela uthi kosala oyedwa: Umile ekutheni abanye aBehluleli yimihlola

IsiZulu sithi kayihlabi ngakumisa. Yile mpendulo oyithola usaya noma usubuya ukuyokhuluma nalo mholi nesikhuphekhuphe somzabalazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDA isihlaba iyasihlikiza isiphakamiso sokugoma okuyimpoqo ezikhungweni

UNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme uDkt uBlade Nzimande usenxuse bonke abantu abasezikhungweni zemfundo ephakeme ukuthi bagome ukuze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Noseyishayile akakayosi: I-IFP nomqansa wokubuye yethenjwe ngabantu ngowe-2024

Ngenxa yomkhankaso omuhle i-IFP ivotelwe ngamalungu ayo kepha okumqoka ivotelwe nayilabo abangewona amalungu kodwa abahehwe yizinkulumo zabaholi bayo ebezithi ukuvotela i-Inkatha kusho izinguquko nokuqeda inkohlakalo emataniswa ne-ANC.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indaba inevoti lamaNdiya: Ngabe nakulokhu aboHlanga bazoza muva?

AmaNdiya amaningi aseThekwini. Abe-ANC, Inkatha neDA benza noma yini ukuwaheha

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphinde yanya yazininda iDA kutshikiza uhlanga

Ubhongoza uyaziphungela nokho amanzi asengene endlini isishiphi sisabalele

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yombhoxo imdlulisele kweyamaqembu

UDe Villiers ukhankasela ukuba yiMeya ngaphansi kukamasipala waseKapa owaziwa ngeDrankenstein.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhongeli sokhetho: INdlovu ithi abantu abayethembe

Ngokwezibalo, i-IFP ingeyesine ngobukhulu eNingizimu Afrika ngokwama qembu. Kodwa ngokuba nomthelela singabesithathu ngobukhulu, ngoba singelinye lama qembu amathathu okuyiwona alawulayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyavuthwa eyokuya eLuthuli House entsheni

Ngesikhathi lusondela usuku lokhetho kubukeka zanda izingxabano mayelana nohlu lwabazomela uKhongolose.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luyatshikiza uhlanga kumfo kaMaimane

Kulokhu uzwa amanzi ngobhoko ukuze angene esazi ukuthi kuyoba njani

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbango useZululand: Akukho ukungabaza ukuthi iNFP izogqisha ngaphi kugingwe indlovu

Kwizinkulumo zabeNFP nayo i-ANC kusobala ukuthi iNdlovu bahlela ukuyikaka, bayiginge baphathe iZDM nokungenza iphupho likaMagwaza Msibi lifezeke ngisho esengasekho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwasuka lokho: Sekuqalile ukudalula ngezipho eziya kumaqembu

Kubukeka kusazozwela kumaqembu epolitiki akuleli uma kufika kwezezimali. Lokhu kulandela ukuphasiswa komthetho odalula ukuxhaswa kwamaqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezika Magwaza-Msibi seziphakathi: Kulokhu i-NFP isilubhalisele ukhetho ngesikhathi

Umbuzo uthi ngabe umlingo womholi uzokwazi ukubuyisa izinduku nesithunzi seqembu?

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqephu esilandelayo: Ngabe enye indodana yaKwaZulu-Natal izosala othulini?

AbeSIU banike uRamaphosa abanye abangakubiza ngesikhali noma umjovo odabeni lukaMkhize

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha endaweni engayejwayele

Okwakamuva kwenzeka lapho sekumele lizilungiselele ukhetho oluyingqophamlando Bambalwa abangaphikisana nomlando othi kule minyaka eyedlule iqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa noMagashule bavika ngamagatsha

Kubukeka zombili izinhlangothi zimatasa zikhonga ziqomisa izinhlaka zeqembu Inkulumo eyejwayelekile kuKhongolose ngethi ‘amandla asemasebeni’ okuwukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe i-ANC izovuma uZuma afele athi izinkolelo zakhe?

Ubuholi bukaRamaphosa kungqingetshe ngodaba oluthinta omunye wabo  Kuke kwakhona isikhathi lapho imilomo yabe ivunana ezweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyaphi indlovu: Iyamphunyuka noma uyakheqwa uBulawayo?

Asemabili amagama okuthiwa bangahola. Okwahlula izimbangi kwenziwa kangcono ngabaholi Ezingqaphelini zokhetho kanye nakubahlaziyi kukhona ukuvumelana ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abafundi abadlelana ne-IFP bathi phezu komkhono

Ukufika kwe-Economic Freedom Fighters (EFF) kuphonse inselelo ewumqansa ezinhlanganweni zabafundi ezindala okuyiSouth African Democratic Student…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intokazi kaGubhela izimisele ukuhola uVukayibambe kulokhu

Ozongenela ukhetho uthi sekuyisikhathi sokuthi uKhongolose uholwe ngabesifazane   Indawo yaseNkandla abaningi bacabanga ukuthi bekungokokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yamaqembu: UKhuzeni uyinqume amanqindi yayizinqindi

Abanye beqembu nabahlaziyi bakubuka njengesinqumo esingaphusile ukususwa kukaMaDube Kungakapheli zinyanga zingaki ElaboHlanga libike ngokuzazelana phakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhansela lisola uzakwabo ngokulisenga imali yezingane

Ngesikhathi isithunzi sosopolitiki kuleli siphansi ngenxa yezinsolo zokubandakanyeka kwabo ezenzweni zenkohlakalo, izinsolo ezishaqisayo ezithinta osopolitiki…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now