EZIQOKWE NGUMHLELI

URamaphosa noMagashule bavika ngamagatsha

Kubukeka zombili izinhlangothi zimatasa zikhonga ziqomisa izinhlaka zeqembu Inkulumo eyejwayelekile kuKhongolose ngethi ‘amandla asemasebeni’ okuwukuthi zonke izinqumo zisemagatsheni enhlangano nokuyiwo athatha izinqumo ekugcineni. Ukuba mqoka kwezinhlaka zeqembu kuKhongolose kubukeka kusetsheziswa yizinhlangothi ezimbili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now