EZIQOKWE NGUMHLELI

Uzovuka UMahlamvana: Ukungena kweSILO esibayeni kuvusa emidala imilando

Kuke kwakhona isikhathi lapho kuke kwanokukhathazeka nokungabaza ukuthi lolu suku luyoke lufike. Lokhu bekudalwa wumbango kwabeNkosi obewukuthinta esokuba yiNkosana yeNdlunkulu kanye noZulu. Lo mdonsiswano kawuhlukanisanga nje abadala nabancane eNdlunkulu kepha nesizwe sithintekile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now