EZIQOKWE NGUMHLELI

Ukuxhumana kwezepolitiki: Uyaqhubeka nokuduka umyalezo weqembu elibusayo

Njengomholi womphakathi ngabe i-ANC ithathisela nokuthi ikhuluma nini nabantu baseNingizimu Afrika? Umhla ziyisi-8 kuMasingana awukho mqoka nje kuphela emalungwini kaKhongolose. Kuwo lolu suku lumqoka ngoba luqopha umlando omqoka wokubunjwa kwale nhlangano. Kule…