Now Reading
Bangene emgwaqeni abaseThornville bekhalela intuthuko
Dark Light

Bangene emgwaqeni abaseThornville bekhalela intuthuko

Umphakathi waseThornville ngaphansi kukaMasipala uMsunduzi eMgungundlovu ukhiphele ilaka lawo emgwaqeni namuhla ekuseni uvala zonke izindlela ezingenayo neziphumela kule ndawo ufuna ukuba kuphuthunyiswe izinhlelo zentuthuko.

Amakhaza ashubisa umnkantsha awazange awuthene amandla umphakathi walapha obugqamisa ukuthi usuyibekezelele kakhulu i-ANC idlala ngabo.

Kusuka ngehora lesithathu ekuseni imigwaqo yalapha bese ivutha ubuhanguhangu umphakathi uphethe izingqwembe ezikhala ngokugqoza kwentuthuko obale kuzo ukunqanyulelwa amanzi nogesi nokukhucululwa kwendle ngaphandle kwesexwayiso. Imigwaqo ibivalwe ngezingodo zezihlahla nezinguzunga zamatshe okuphoqe amatekisi nezinye izithuthi ukuba zihambele kude nale ndawo.

Umphakathi uthi awusebenzisi ithuba ngoba nakhu sekusondele ukhetho, kodwa uveze ukuthi impi yawo noMasipala uMsunduzi indala.

“Ngesikhathi sekhansela uNks Sindi Gwala kusukela ngowezi-2015  sasingena emgwaqeni zikhathi zonke ngoba kwakungekho ayekwenzela umphakathi ngaphandle kokubiza imihlangano, alalele zonke izikhalo maqede kuthule,” kusho uMnu uMuzi Mathenjwa oyisakhamuzi.

Uthe okubakhalisa kakhulu ukuthi amakhansela ayaphuma ayangena kodwa impilo yomphakathi okuyiwo owakhethayo imile. Uveze ukuthi abasazi ukuthi kumele bakhale kubani ngoba njalo uma kunemibuthano yamaqembu ezepolitiki eMgungundlovu ikakhulukazi i-ANC bayazidlulisa izikhalo ebuholini bathenjiswe ukuthi ikhansela lizozisukumela. 

“Angazi sebebangaki abaholi be-ANC efika lapha benze izethembiso baze bazibophezele ngokuthi bazobuya ezinyangeni eziyisithupha bezohlola isimo nokuthi ikhansela likwazile yini ukulandelela ukungeneliseki komphakathi.

“Ngaphandle kwamanzi asikwazi ukwenza lutho, nasedolobheni sekwande izindawo zabomdabu abadayisa amanzi ngoba sebebonile ukuthi bangayenza imali ngabantu baseThornville ngoba kuyacaca ukuthi kusazothatha isikhathi ukuthi ube namanzi,” kuzikhalela uMathenjwa.

Ngonyaka wezi-2020 umphakathi walapha waphinda wabhikisha.

See Also

IThornville ngaphansi kukaWard 18 ohlanganisa iMpumelelo eyaziwa ngeFrance ne-Extension. Umphakathi uthi kuyacaca ukuthi i-ANC isihlulekile ukulungisa indaba yentuthuko kule ndawo yingakho usuvule izandla kunoma yiliphi iqembu lezepolitiki elingaqhamuka nesixazululo.

“Konke esinakho kuqhamuka ekusebenzeni kwethu kanzima akukho esingakukhomba sithi kuqhamuka nohulumeni, abakwenzayo ukuthi uma kunemisebenzi emikhulu badle bodwa,” kusho uMnu uVusi Ndlovu ongumholi womphakathi.

Uveze ukuthi angeke baphele amandla ngisho noma sekwedlule ukhetho bazoqhubeka nokudlulisa izikhalo zabo ngemibhikisho.

Umgwaqo omkhulu uR56 oxhumanisa lendawo noMgungundlovu uphazamisekile, kwaphoqa ukuthi abashayeli basebenzise ezinye izintuba. Amaphoyisa abesiqaphe ngeso lokhozi isimo, ngesikhathi sokuloba lapha umbhikisho ubusaqhubeka nesibalo sabantu siya ngokwanda kwazise nabafundi abazange balubhade ezikoleni

Scroll To Top