Now Reading
EleNdlovukazi uMthaniya liyinkundla yezikhongeli zamaqembu
Dark Light

EleNdlovukazi uMthaniya liyinkundla yezikhongeli zamaqembu

Ngesikhathi izingqapheli nabahlaziyi bezepolitiki bemagange bebheke ukuthi iqembu elibusayo uKhongolose uzokwazi yini ukubuyisa izinduku zokhetho lohulumeni bezindawo ngokushaya udaka ulahlekelwa omasipala abamqoka,  kubaholi bamaqembu okuseqhulwini kubonakala kuwukudla umhlanganiso kwelikaMthaniya.

Ukuthaphuka kwephunga likazibuthe esifundazweni sekuphinde kwasenza inoni kwabezepolitiki. kusongwa unyaka wezi-2023 nje umholi we-Economic Freedom Front (EFF), uMnu uJulius Malema wayesekuvezile ukuthi isikhongeli seqembu bazosethula eMoses Mabhida eThekwini zi-10 kuNhlolanja nonyaka. Ngaphambi kokuba i-EFF yenze lesi simemezelo yayisivele isijube ubuholi obuphezulu beqembu kwaZulu-Natal nobabuholwa yiSekela Mengameli, uMnu uFloyd Shivambu. 

Phakathi kokunye uShivambu uthweswe umthwalo wokudabula isifundazwe sonke eqinisekisa ukuthi i-EFF imelelekile kuzona zonke izinhlaka zomphakathi, kuwona wonke amazinga. Abe-EFF abahlonizi ngokuthi bafuna ukuyigudluza i-ANC emandleni KwaZulu-Natal yingakho beqoke lesifundazwe ukwethula umqulu wezethembiso zokhetho. I-Inkatha Freedom Party (IFP) kuzoba ngokokuqala ukuba ibambe irally yayo eMoses Mabhida eThekwini lapho izokwethula khona umqulu wezethembiso zokhetho zi-10 kuNdasa.Ngokuqoka ukuhlanganyela eMabhida i-IFP ibonakala iveza ngokusobala izinhloso zayo zokuqinisa umkhankaso wayo wokwesekwa esifundazweni.

Leli qembu yilo elishaya amaphiko komasipala abaningi kwelikaMthaniya. Umholi walo umnu uVelenkosini Hlabisa uthe bafana ukwakhela phezu kwempumelelo yeqembu okhethweni lohulumeni bezindawo ngowezi-2021.UKhongolose nawo amabombo uzowabhekisa eMoses Mabhida lapho uzokwethula khona umqulu wezethembiso zokhetho.

Leli qembu seliqalile ukuvukuza abavoti nokuqinisa amagatsha alo ngenhloso yokugcina isifundazwe singaphansi kobuholi baso. Ukufunwa kwesifundazwe ngapha nangapha kucace nangesikhathi amalungu eMulti-Party Charter eholwa yi-IFP ebamba umhlangano wawo wokuqala kulesi sifundazwe eThekwini. Lo mfelandawonye wamaqembu ahlanganisa iDA, Action SA, Freedom Front Plus, United Independent Movement, Independent SA National Civic Organisation neSpectrum National Party afuna ukuginga uKhongolose okanye uthole amaphesenti angaphansi kwama-50 okhethweni. 

Umhlaziyi ozimele wokhetho uMnu uMichael Adkins uthe okwenza iKwaZulu-Natal ibe yinoni yingoba iyisifundazwe lapho isibalo sabavoti silokhu sikhula. Uthe okhethweni lowezi-2019 isibalo sakhula safinyelela kuma-22 wamaphesenti. U-Adkins uthe kuzokhetha ukhethi, kuzoya nangokuthi iqembu neqembu lizethula kanjani njengoba isoka lisuke liqomisa intombi. akakufihlanga ukuthi uKhongolose esifundazweni ungaphansi kwengcindezi njengoba okhethweni lohulumeni bezindawo wathola amaphesenti angama-41,4 okungenzeka kulokhu kube kubi kakhulu.

See Also

“Asikwazi ukukuziba ukukhula kwe-IFP. Uzokhumbula ukuthi ngokhetho lowezi-2014 iNational Freedom Party (NFP) yathatha amavoti amaningi eNkatha esifundazweni. Ngokufadabala kweNFP kungenzeka ukuthi labo ababeyivotele ekuqaleni sebezobuyela ku-IFP,” kusho umhlaziyi.Uveze ukuthi akangabazi nokuthi kukhona ku-IFP nakuNFP abazohamba noZuma.

“Asisho nje ukuthi iqembu uMkhonto Wesizwe lizoyilimaza kakhulu i-ANC esifundazweni ikakhulukazi eThekwini lapho kunamagatsha amaningi ahamba noZuma. EzikaMalema nazo zibonakala zizokwenza kahle KwaZulu-Natal yize kungeke kusafana ngoba sekukhona iMK.”kuphetha lomhlaziyi

Scroll To Top