Now Reading
UMkhonto Wesizwe uzomashela ukuchema kwe-IEC
Dark Light

UMkhonto Wesizwe uzomashela ukuchema kwe-IEC

Umkhankaso woMkhonto Wesizwe wokungeneliseki ngendlela iKhomishini Ezimele Yokhetho esingethe ngayo izindaba zokhetho isithathe elinye igxathu njengoba namuhla amalungu aleli qembu ezongenela ukhukhulelangoqo wemashi. Ngale mashi iMK ithi izobe ithumela umyalezo nakubantu baseNingizimu Afrika ngokuthi balindele noma yini emveni kokhetho ngoba i-IEC isikukhombisile ukuthi icheme neqembu elibusayo. Omunye wabagqugquzeli bemashi uNks uNtombi Linda uthe bazohlanganela esikhumulweni samabhasi namatekisi eCenturion eGoli balibangise emahhovisi akwa-IEC. 

Uveze ukuthi selokhu kwavela ukuthi owayenguMengameli uMnu uJacob Zuma weseka iMK i-IEC isiyahluleka ukuzibamba okucacela noma ngubani ukuthi isebenzisana ne-ANC. Leli qembu lizomasha nje lisanda kukhipha isitatimende lapho lifuna ukuthi omunye woKhomishana ku-IEC uNkk uJanet Love asuswe ngoba imsola ngokuchema isidana ne-ANC. Lo Khomishana waphumela obala wathi uMnu uZuma angeke akwazi ukuba sohlwini lwamalungu eMK azoya ePhalamende naphezu kwesinqumo seNkantolo Yezokhetho esanda kuvuna uZuma neMK, I-IEC inikele eNkantolo YoMthethosisekelo ifuna ukuba iNkantolo Yezokhetho inike izizathu nencazelo ecacile ngesinqumo eyafinyelela kuso. UNks uLinda uthe okunye okuzoba phambili emashini yabo ukuba uNkk uLove aphume ku-IEC.

Uveze ukuthi i-IEC isichitha isikhathi esiningi inakashelana neMK ayisagxilile ezindabeni zokhetho yingakho nje kunezikhalo eziningi ngayo eziqhamuka nasemaqenjini angakwazanga ukuhlangabezana nesikhathi esingumnqamulajuqu sokuthunyelwa kohlu lwamalungu ayo ngoba yayingagxilile emsebenzini wayo. Akuyona i-IEC kuphela ejojs eduze iMK ngokuyidonsela ezinkantolo. Leli qembu lisahamba icala lombango wophawu loMkhonto elivulwe i-African National Congress nelokusetshenziswa kwegama loMkhonto. Emaphepheni aseNkantolo i-ANC ithi lolu phawu  ngolwayo futhi luyingxenye yomlando wokusungulwa koMkhonto Wesizwe okwabe kuwuphiko lwezempi lwe-ANC. 

See Also

Leli cala selihlehle izikhawu ezintathu enkantolo njengoba kusahlanganiswa ubufakazi. IMK isanda kunqoba kunzima icala ebelifakwe yi-ANC kuKhomishini Yokhetho lapho ibiphonsela inselelo ukubhaliswa kwaleli qembu njengelepolitiki ku-IEC. Kuleli cala iNkantolo Ezimele Yokhetho esinqumweni sayo yaveza iphuzu lokuthi akukho lapho i-IEC yanhlanhlatha khona kodwa oyiSekela Sikhulu Esiphezulu kule nhlangano uMnu uMawethu Mosery walandela umthetho.  INkantolo yasonga ngokuthi isimangalo se-ANC nesethulo sayo sokufaka isimangalo sekwedlule isikhathi akwakhi mqondo.

Scroll To Top