Incwadi yokwaba ifa ingagwema izinkinga

Ukufa yinto esingafuni ukuyicabanga noma ukukhuluma ngayo futhi abantu abaningi abasakunaki ngisho ukuhlela ukuthi kuzokwenzekani…

Sinemidanti eminingi isehlukaniso somshado

Lapho abathandanayo beshada, inhloso yabo ukuhlala beshadile kuze kube sekufeni. Ngeshwa, akusiyo yonke imishado ehlala…

Ingamahele inhlangano yezizwe ezihlangene nge-Ukraine

NgoLwesithathu olwedlule i-United Nations General Assembly (UNGA) okungenye yezinhlaka ezibalulekile kakhulu ze-UN ngoba wonke amazwe…

Awafani amalungelo abantu abakipitile nawababophe ifindo lomshado

Ukuhlala ndawonye nomlingani wakho ningashadile, kwakuyinto engathandeki futhi engamukeleki emphakathini. Njengoba isikhathi siqhubeka, izidingo zomphakathi…

Impumalanga yeDRC yisifundazwe esiyinkambu yezempi

Asikho isifundazwe ezwenikazi i-Afrika esesaziwa njengesiyi ‘nkambu yamasosha’ ukwedlula iMpumalanga yeDRC. Selokhu kwathi nhlo, ikakhulukazi…

Incazelo ngemishado nokwehlukahlukana ngezinhlobo zayo

Asiyivale inyanga yothando ngothando lweqiniso. Yebo inyanga yothando kuningi esingakusho ngayo noma angithi ngothando. Abanye…

Yini eyenza lube ngolumqoka uhlelo lokunakekelwa kwezingane

Sisekuyo inyanga yothando nina boHlanga Njengoba nganginithembisile ukuth sizokhuluma ngoSection 7 kanye nohlelo lokunakekelwa kwengane,…

Izogqugquzelela ezohwebo ingqungquthela ye-AU

Intaka ibekelwe amazolo kwiNhlokodolobha yase Ethiopia i-Addis Ababa kule mpelasonto lapho kulindeleke ukuba i-African Union…

Ukuhlukana kwabazali othandweni kuzibeka kuphi izingane?

Sonke siyazi ukuthi uNhlolanja inyanga yothando futhi ukuba sothandweni into enhle. Uma sibuka ukuba sebudlelwaneni…

“Silapha sikhona nje sidlule kokuningi sing’Abahlali Basemjondolo”

Uhulumeni wakithi wayihumusha ngokungeyikho imigomo yeNhlangano yeZizwe ngowe-2007 uthi kwakusho ukuthi kufanele kuqedwe ngemijondolo.

Ingabe lithini ilungelo lengane ezalwe ngaphandle komshado?

Nina boHlanga siyabonga ukubona ukuthi niyithakasele lengosi yethu. Indaba isenamalungelo engane. Asike sibuke ukuthi ingabe…

Azinamthelela izingqungquthela zokulwa nenkohlakalo

KuNdasa nonyaka kuzobanjwa ingqungquthela yeNhlangano ebizwa ngePan-African Network Conference on Fighting Illicit Financial Flows in…

Ayonanga ngalutho iNingizimu Afrika

Sekuyinsakavukela kuhle komchilo wesidwaba ukuthi oHulumeni bamazwe anobudlelwano ikakhulukazi obufaka ezokuphepha babenezinhlelo ezimisiwe lapho ezempi…

Ukondliwa kwengane kumele kubengumthwalo wabazali bobabili

Nina boHlanga siyayibona ukuthi lengosi yethu isuse izinkulumo ezinthinta imizwa yethu impela, ngoba abesilisa bona…