Now Reading
Kumqoka ukuthobela umthetho nemibandela yawo
Dark Light

Kumqoka ukuthobela umthetho nemibandela yawo

UMmeli u-Advocate  uMalesela Teffo,  wagqama ngesikhathi kuqala ukuqulwa icala lokubulala uSenzo Meyiwa ngesikhathi emele abasolwa abane. Ngaphandle kwendlela uTeffo aziphathe ngayo ngesikhathi kuqulwa icala, usenkingeni ngezenzo zakhe eziholele ekutheni aboshwe. Wakhishwa ohlwini labameli waphinde waboshelwa amacala okukhwabanisa, ukweba, ukushaya kanye nokucekela phansi impahla.

Amacala abekwe uTeffo asuka ezigamekweni ezimbili ezahlukene. Amacala okushaya, ukweba kanye nokucekela phansi impahla ahlobene nesigameko okusolwa ukuthi senzeke emahhovisi uTeffo ayewaqashe ePitoli kanti elesibili elokweba nokukhwabanisa limayelana nekhasimende okusolwa ukuthi wayelimele eNkantolo Yezabasebenzi, lapho esolwa khona ukuthi wathatha u-R13 000 kungafanele ngenxa yokuthi akanayo i-trust account kanye nesitifiketi se-fidelity fund, esingunyaza ukusebenza kwakhe njengommeli nokuthatha izimali zamakhasimede azifakhe kwi trust account. 

ILegal Practice Council (LPC) kulandela izikhalo ngemuva kwendlela aziphathe ngayo enkantolo, yafaka isicelo enkantolo sokuthi akhishwe ohlwini lwabameli, yathi  washaya iphoyisa, ukuthi uyebandakanyeka ezenzweni zenkohlakalo, futhi wephule izinqubo ezihlukahlukene zenkantolo ngesikhathi kuqulwa icala likaMeyiwa.  Kulolu daba leLPC uTeffo uzimele yena. Inkantolo yanquma ukuthi akanawo umuzwa wokuzibophezela njengommeli, ukwethembeka kanye nobuqotho futhi lezo zimfanelo ziyizici zommeli. 

Ngemva kwalokho wakhishwa ohlwini lwabameli, okusho ukuthi wayengasavunyelwe ukusebenza njengommeli. Inkantolo iphinde yamyalela ukuthi anikeze amaphepha nezitifiketi.

Wabe esefaka isicelo enkantolo sokuthi kuchithwe lo myalelo wokhuthi akavunyelwe ukuthi asebenze njengommeli kodwa ngosuku lokuqulwa kwecala uTeffo akazange alubhade enkantolo nakuba kwakunguye owayefake isicelo kwabe sekuphoqha ukuthi isicelo leso sisuswa enkantolo. I-LPC isiphinde yafaka esinye isicelo enkantolo njengoba inkantolo yayithe akavunyelwe ukusebenza kodwa kubonakala sengathi uTeffo ubesasebenza njengommeli. NgoMeyi 2023 uTeffo wabonakala egqoke imvunulo yabameli kumabonakude ecaleni likaMeyiwa, nakuba ijaji lanqaba ukumlalela efuna ukukhuluma enkantolo. Uphinde watshela amanye amajaji ukuthi usaqhubeka ukusebenza njengommeli encwadini efungelwe.

ILPC yathi uTeffo aboshwe ngokwephula umyalelo wenkantolo. IJaji uBrenda Neukircher livune i-LPC futhi lachitha zonke izingxabano kanye nesicelo sikaTeffo. IJaji liphawule ukuthi ezinye zezicelo zikaTeffo bezingenamsebenzi.
Uzame ukuphikisa ukuthi i-LPC ayikaze yenze uphenyo ngamacala akhe kodwa yavele yaqonda enkantolo. Uphinde waveza ukuthi umyalelo wenkantolo  owamkhipha ohlwini “wawunephutha” njengoba elinye lamajaji lalibizwa ngokuthi “Nksz” esikhundleni sokuthi “Mnu”.

  Uthe wumthetho omusha wabameli ophakamisa izimfuno ezidingekayo ukuze umuntu abe ngummeli ngakho akusebenzi kuyena ngoba yena wamukelwa ngaphansi kwemithetho emidala yabameli. UTeffo uthe akatholanga ukuqeqeshwa okusemthethweni”. IJaji lithe “kuyamangaza, ikakhulukazi uma kubhekwa isitatimende sikaTeffo nanokuthi usebeneminyaka engu-14 esebenza futhi useke wavela ezindabeni ezisezingeni eliphezulu nokuthi uzibiza ngommeli ongcono kakhulu nonamandla kunabo bonke. Akanazo nakancane izaba ngokuziphatha kwakhe.” Jaji uNeukircher lithole ukuthi wephule umyalelo wenkantolo kaningi ngokuvela njengommeli, nakuba ekhishiwe ohlwini. 

See Also

Ukhiphe isinqumo sokuthi uzogqunywa ejele izinyanga ezingu-12, uma engayekhi ukuvele ezinkantolo nokuzipatisa okomeli ngoba akasesiye umeli. Ijaji liphinde layalela uTeffo ukuthi akhokhe izindleko zabameli ze-LPC njengesijeziso uma kubhekwa “indlela eyihlazo uTeffo aziphathe ngayo”. 

Emacaleni okukhwabanisa, ukweba, ukushaya kanye nokucekela phansi impahla. Izikhathi ezingaphezu kwezimbili wenqaba ukungena enkantolo njengoba ephikisa ngokuthi akazange abekwe icala ngendlela njengoba namanje engazinikezi izigxivizo zeminwe yakhe. UTeffo wenqabile ukuhambisa izigxivizo zeminwe yakhe. UTeffo ubengafuni umphenyi okhona njengamanje asingathe udaba lwakhe, ethi umphenyi wamphatha kabi ngesikhathi eboshwa.

Nakulolu uzimele enkantolo, ecaleni lokukhwabanisa, lokushaya nelokweba kanye nokuzama ukuba imantshi ingabi . Uzimele ngemuva kokuthi abameli ababili abehlukene abebemmele behoxile ngoba engazilaleli izeluleko zabo. Utshele inkantolo ukuthi ubengakathweswa amacala ngakho ubesenkantolo ngokungekho emthethweni. Ngaphandle kobufakazi, uthe imantshi inobandlululo futhi inokwenzelela, yingakho ecele imantshi ukuthi ingahlaleli icala lakhe. Imantshi inqabile ukugonyuluka yathi asikho isizathu sokuthi ahoxe icala lahlehliswa ukuze kuqhubeke ubufakazi.

Ukuhlonipha umthetho nokuhambisana nezidingo zawo kubalulekile. Akekho umuntu ongaphezu komthetho futhi uma kukhulunywa ngokusetshenziswa komthetho akusho lutho ukuthi ungubani. Ukuhlonipha ingalo yomthetho kumqokha.

Lenkulumo akusona iselulekho ngezimithetho kodwa ulwazi olujwayekile. abafundi balenkulumo bayagququzelwa ukuthi baxumane nabameli ukuthola iselulekho ngezomthetho nolwazi okuyilona lona.

Scroll To Top