Emjondolo

“Silapha sikhona nje sidlule kokuningi sing’Abahlali Basemjondolo”

Uhulumeni wakithi wayihumusha ngokungeyikho imigomo yeNhlangano yeZizwe ngowe-2007 uthi kwakusho ukuthi kufanele kuqedwe ngemijondolo.