nguSiyethaba Mhlongo

UMhlongo yintatheli ebheke izindaba zohulumeni bendawo

123 Articles Published | Follow:
Balule izandla abangcwabi nosomabhizinisi emva kwezibhelu

Bangaphezu kwama-250 abantu abadlule emhlabeni esifundazweni iKwaZulu Natal (KZN) emva kwezibhelu ebezikhona eNingizimu Africa. Lezi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abalimi bafuna ivalwe iTollgate yase Mooiriver

Kuvamile ukubikwa kobugebengu obenzeka kumgaqo kazwelonke uN3 eMooiriver ikakhulukazi lapho kusuke kuhlukumezeka abathutha impahla. Esigamekweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Siphezulu isibalo sabafundi abashiye izikole selokhu kuqale uKhuvethe

Bekuhlukene imbono kwizakhamuzi zase Ningizimu Afrika ukuthi ngabe ngoMsombuluko izingane kumele yini zibuyele ezikoleni. Lemibono…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyaqhubeka ziyanda izikhalo ngesibonelelo sabangasebenzi

Ngesikhathi kufika ukhuvethe nyakenye uHulumeni waqala umvalelwakhaya ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwalesifo. Ezinye zezindlela uHulumeni afika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akunamonakalo otheni ezikhungweni zezempilo zaHulumeni

Ngesikhathi kunezibhelu akusiyona imfihlo ukuthi kube nokuphazamiseka kwezokuthutha esifundazweni iKwaZulu Natal (KZN) Inhloko yoMnyango wezeMpilo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngesonto eledlule kuthulwe elinye iqembu elingagoma

UMnyango wezeMpilo kuzwelonke uthi uhlelo lokugomela uKhuvethe luhamba kahle. Futhi kubukeka engathi bazokwazi ukufinyelela kumqamlajuqu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezinye izitolo seziqalile ukunyusa amanani ngokweqile

Emva kokokuba kube nezibhelu, ezinye izitolo ezingashayekanga esezivuliwe zisolakala ngokunyusa amanani empahla ngokweqile. ElaboHlanga lingakuqinisekisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubikwa ukuhlengeka kwezimpilo zabantu uma kuvalwe utshwala

Imibiko ithi iNingizimu Afrika isenkingeni yophuzo oludakayo. Kuvela ukuthi kulahleka impilo yabantu ababalelwa ezi-15 000…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi i-AARTO inhloso yayo ukugqugquzela ukuba kushayelwe kahle

Mhla lulu-1 kuNtulikazi uNgqongoshe Wezokuthutha uFikile Mbalula wethule uhlelo i-Administrative Adjudication of Road Traffic Offences…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Odokotela basabisa ngokuyisa uHulumeni enkantolo

Inhlangano yodokotela iSouth African Medical Association (SAMA) isisabise ngokuyisa uHulumeni enkantolo ngodaba lalabo abebefundela ubudokotela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Msunduzi uthi usothini emveni kwesinqumo seNkantolo

Mhla zili-17 kuNhlangulana iNkantolo Ephakeme yaseMgungungundlovu yazisa uMasipala uMsunduzi ukuthi uwunika isikhathi esingangenyanga ukuthi uthumelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zilokhu zikhula izibalo zabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika

Selokhu kwaqala umvalelwakhaya abantu abangaphezu kwezigidi ezi-2 balahlekelwa umsebenzi eNingizimu Afrika. Izibalo zakamuva ezikhishwe abakwaStatistics…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luseyinkinga olwamaholo ezisebenzi zikaHulumeni

Phambilini kube nokungahlangabezani phakathi kukaHulumeni kanye nezinyunyana ngenkathi kudingidwa udaba lokukhushulwa kwamaholo ezisebenzi zikaHulumeni. INyunyana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udokotela uqagula ukuthi ukhetho lungenza kugadle igagasi lesi-4 lokhuvethe

Ngempelasonto mhla zili-17 kuya zili-18 kuNtulikazi kuzobe kubhaliselwa ukuvota. Lesi sigcawu sophenyo sibanjwe ebuxhakaxhakeni siholwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi oMalume basala ngaphandle kwelomgomo

UHulumeni uyaqhubeka nohlelo lokugoma izakhamuzi zaseNingizimu Afrika. UMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthe njengoHulumeni bahlose ukugoma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi buphelile ububha eMnambithi ekhaya ledayimane

Isibe ngundaba mlonyeni indawo yakwaHlathi eduze naseLadysmith lapho amalungu omphakathi ekholwa ngukuthi amba idayimane. Abantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Odokotela bathi sekungabe ukuchitha isikhathi ukuqinisa imigomo

Ziyakhula izibalo zabantu abasuleleka ngokhuvethe kuleli gagasi lesi-3. ISouth African Medical Association ithi ifuna kuqiniswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basola umgolo abama-Uber nabamaBolts kwabamatekisi

Amatekisi asesifundeni uMgungundlovu angaphezu kwezi-2 000 asebenza ngokusemthethweni, nabhaliswe ngaphansi kukaSouth African National Taxi Council…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ime nse iNhlokodolobha ngoLwesibili

Amatekisi asesifundeni uMgungundlovu angaphezu kwezi-2 000 asebenza ngokusemthethweni. Izakhamuzi zaseMgungundlovu ngoMsombuluko zilale sezazi ukuthi ngoLwesibili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abemboni yezotshwala abaneme ngemigomo ebekiwe yokuhweba utshwala

Njengoba zilokhu zikhula izibalo zabantu abatheleleka ngokhuvethe ngoLwesibili uMengameli uCyril Ramaphosa ube nenkulumo eyibhekise esizweni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsunduzi ugubhe usuku lwentsha ngokuthuthukisa intsha kwezamabhizinisi

Izibalo zakamuva ezikhishwe ngabakwaStatistics South Africa (Stats SA) zithi intsha eneminyaka eli-15 kuya kwengama-24 ingama-63,3%…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiteleka: Abe-Ingonyama Trust Board noKhongolose nolaka lwezisebenzi

Kuleli sonto kubikwe okungajwayelekile ngezinhlangano ezimbili ezehlukene. Eyokuqala kube wuhlaka loBukhosi i-Ingonyama Trust Board (ITB)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugqugquzela intsha ukuba ingakhethi imisebenzi

Abantu abangasebenzi eNingizimu Afrika bangama-32,5%, bese eMsunduzi njengenhlokodolobha yaKwaZulu-Natal bangama-30% abantu abangasebenzi. Abantu abangasebenzi eNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMasipala uMsunduzi ubonelela abahweba emgwaqeni ngentela

Izazi zomonotho zithi abathengisa emgwaqeni yibo abangumgogodla womotho, kuphela nje badinga ukuthi bahleleke. Izibalo ezikhishwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now