nguSiyethaba Mhlongo

nguSiyethaba Mhlongo

UMhlongo yintatheli ebheke izindaba zohulumeni bendawo

108 Articles Published | Follow:
Odokotela bathi sekungabe ukuchitha isikhathi ukuqinisa imigomo

Ziyakhula izibalo zabantu abasuleleka ngokhuvethe kuleli gagasi lesi-3. ISouth African Medical Association ithi ifuna kuqiniswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathi buphelile ububha eMnambithi ekhaya ledayimane

Isibe ngundaba mlonyeni indawo yakwaHlathi eduze naseLadysmith lapho amalungu omphakathi ekholwa ngukuthi amba idayimane. Abantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basola umgolo abama-Uber nabamaBolts kwabamatekisi

Amatekisi asesifundeni uMgungundlovu angaphezu kwezi-2 000 asebenza ngokusemthethweni, nabhaliswe ngaphansi kukaSouth African National Taxi Council…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ime nse iNhlokodolobha ngoLwesibili

Amatekisi asesifundeni uMgungundlovu angaphezu kwezi-2 000 asebenza ngokusemthethweni. Izakhamuzi zaseMgungundlovu ngoMsombuluko zilale sezazi ukuthi ngoLwesibili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abemboni yezotshwala abaneme ngemigomo ebekiwe yokuhweba utshwala

Njengoba zilokhu zikhula izibalo zabantu abatheleleka ngokhuvethe ngoLwesibili uMengameli uCyril Ramaphosa ube nenkulumo eyibhekise esizweni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMsunduzi ugubhe usuku lwentsha ngokuthuthukisa intsha kwezamabhizinisi

Izibalo zakamuva ezikhishwe ngabakwaStatistics South Africa (Stats SA) zithi intsha eneminyaka eli-15 kuya kwengama-24 ingama-63,3%…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiteleka: Abe-Ingonyama Trust Board noKhongolose nolaka lwezisebenzi

Kuleli sonto kubikwe okungajwayelekile ngezinhlangano ezimbili ezehlukene. Eyokuqala kube wuhlaka loBukhosi i-Ingonyama Trust Board (ITB)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ugqugquzela intsha ukuba ingakhethi imisebenzi

Abantu abangasebenzi eNingizimu Afrika bangama-32,5%, bese eMsunduzi njengenhlokodolobha yaKwaZulu-Natal bangama-30% abantu abangasebenzi. Abantu abangasebenzi eNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMasipala uMsunduzi ubonelela abahweba emgwaqeni ngentela

Izazi zomonotho zithi abathengisa emgwaqeni yibo abangumgogodla womotho, kuphela nje badinga ukuthi bahleleke. Izibalo ezikhishwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango uyazihlangula ngezisebenzi eziqashwe yisigungu esikoleni iBotate

Kusuka ngoNhlolanja elaboHlanga lilandela udaba lwezisebenzi zasesikoleni samabanga aphansi iBotate kwaNdengezi eziqashwe isigungu sesikole ezikhala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHulumeni ubukeka egudluka esinqumweni sakhe samaholo ezisebenzi zakhe

Kufufusa isiteleka sezisebenzi zikaHulumeni ngenxa yesinqumo esamenyezelwa uHulumeni sokungazikhuphuleli amaholo.  UHulumeni usunxuse ukuba unikwe ithuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISimangaliso sicobelelane neKruger National Park

Ubuholi bezindawo eziheha izivakashi iSimangaliso Wetland Park kanye neKruger National Park bubambe umhlangano wezinsuku ezintathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izakhamuzi zakuleli zishayekile wukhuvethe ngezindlela eziningi

Isalokhu iqhubekile ingcindezi empilweni yezakhamuzi zaseNingizimu Afrika elethwe ukufika kobhubhane ukhuvethe.  Ngenyanga eyedlule kumiswe isibonelelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abangcwabi bakhala ngesitifiketi samakhaza eMnyangweni

UMnyango Wezasekhaya usukhiphe umqulu ukwazisa izinhlaka mayelana nezinguquko osunazo mayelana nokusebenza kwezinkampani zabangcwabi. Kulo mqulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kutholakale abanokhuvethe emkhunjini ovela e-India echwebeni lakuleli

Kunokukhathazeka ezakhamuzini zaseNingizimu Afrika ngemingcele okubukeka kuyiyo okuputshuka kuyo ukhuvethe kuleli.  Ukhuvethe lwaqala ukutholakala kuleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Baningi abakhalayo kunqamuka isibonelelo sokhuvethe

Ngenkathi uHulumeni umemezela imvalelwakhaya ngoNdasa nyakenye ezinye zezinto owawunconywa ngazo amaqhingasu owawufika nawo ayezolekelela abantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhlelo eziphuthumayo zokutakula umphakathi woMdoni

UMasipala uMdoni sewuqhamuke nohlelo oluphuthumayo okuhloswe ngalo ukuxazulula ngokushesha izinkinga ezimayelana nokuhanjiswa kwezidingo emphakathini ongaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaciko akhala ngokungayitholi imali ahlinzekelwe yona

Iqeqebana lamaciko abeqhinqe emahhovisi eNational Arts Council eGoli asethathe isinqumo sokumisa lo mnyakazo wawo. La…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuqhakambiswa amalungelo kusetshenziswa ubuciko

Ziyanda izibalo zamacala abikwayo okuhlukunyezwa ngokobulili kuleli, lokho kufakazelwa zibalo ezikhishwa ngamaphoyisa akuleli ezikhomba ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayihlabi ngakumisa

Uma ubuka ubona intombazanyana nje kepha ake ubuke noma ulandele imisebenzi yayo uyamangala. Lona nguThuso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iningi labafundi liswele izikhala zokubhaliswa e-Unisa

Bakhala ezimathonsi abafundi baseNyuvesi YaseNingizimu Afrika i-UNISA ngokuvaleleka ngaphandle bangabe besakwazi ukuqhubeka nezifundo zabo.  Lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkinga zikagesi kungaba yinto yayizolo kubanjisenwe eMsunduzi

UMasipala uMsunduzi sewazise umphakathi ngesivumelwano obenaso nenkampani ehlinzeka ngogesi kuleli u-Eskom ukuba ungenelele enkingeni obhekene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
‘Kwephuke amalungelo abantu ngenxa yemvalelwakhaya’

Inhlangano i-Amnesty International isigxeke kakhulu uHulumeni waseNingizimu Afrika ngokwephula amalungelo ezakhamuzi ngesikhathi semvalelwakhaya ngenxa yokhuvethe. …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyayivivisa uVavi ngoba uHulumeni unqamule isivumelwano sangowezi-2018

Inyunyana yezisebenzi iSouth African Federal Trade Union (SAFTU) ithi uHulumeni kumele ugxekwe ngesiteleka esifufusayo sezisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now