Now Reading
Isiteleka: Abe-Ingonyama Trust Board noKhongolose nolaka lwezisebenzi
Dark Light

Isiteleka: Abe-Ingonyama Trust Board noKhongolose nolaka lwezisebenzi

Kuleli sonto kubikwe okungajwayelekile ngezinhlangano ezimbili ezehlukene. Eyokuqala kube wuhlaka loBukhosi i-Ingonyama Trust Board (ITB) kanye neqembu elibusayo i-African National Congress (ANC). Zombili lezi zinhlaka zibhekene nolaka lwabasebenzi abathi izinto ngaphakathi kazihambi kahle. Odabeni oluthinta abe-ITB kuthiwa abasebenzi sebeyitholile imvume yokuteleka emuva kokuthu umqashi esolwa ngokungavumeli ukusebenza kwenyunyana.

Okhulumela iNational Education Health and Allied Workers Union (Nehawu) KwaZulu Natal uMnu u-Ayanda Zulu uxoxe nelaboHlanga nayilapho eqinisekise khona ukuthi ngoLwesithathu bekungusuku lwesithathu beqale umduvo ngezikhathi ezithile nathe lokhu kwandulela isiteleka. Ukuqinisekisile futhi ukuthi sebenayo incwadimvume evela kwaCommission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA, ngakho sebengaya esitelekeni esigcwele.
“Izinto eziseqhulwini neBhodi kanye nabaphathi ukuthi abafuni ukwamukela inyunyana. kunesichibiyelo emthethweni wezisebenzi othi inyunyana kumele ibe nomuntu oyimele. Ngakho umqashi kulokhu akafuni ukusamukela njengenyunyana. Lokho okusincisha amandla okuthi singakwazi ukumela nokukhongela izisebenzi ezingxoxweni ezifana namaholo nokuthuthukisa izimo izisebenzi ezisebenza ngaphansi kwazo,” kusho uMnu uZulu.

Uthi kuningi okonakele nabakuthola kubasebenzi. Okunye nje uthe izisebenzi kule nhlangano eziningi zisebenza ngaphansi kwezinkontileka, ngesinye isikhathi aziyitholi imiholo yazo ngesikhathi esifanelekile nokuthi sebenesikhathi benganyuselwa imiholo. Okunye athi kuvezwa ngabasebenzi wukuthi imihlomulo efana namaMedical Aid kanye nezindlu ngabakhwekazi.
“Noma i-Ingonyama Trust ingesiyena uHulumeni kepha iyile nto emukelayo kuHulumeni indlela esebenza ngayo. Ilezo zinto ezikhalisa izisebenzi sekunesikhathi sizama ukuxhumana nezikhulu eziphethe i-Ingonyama Trust. Sizimisele ukuthi lolu daba lulungiseke. Njengamanje silinde umqashi eze kithina, uma engezi kithina ezokhuluma thina sizoqhubeka nezinhlelo zethu. Ngesonto elizayo sizobe sesibhalela umphathi incwadi simtshela ukuthi sesiyongena emgwaqeni ngosuku oluthile ngokugunyazwa umthetho wezisebenzi,” usho kanje.

Ngakolunye uhlangothi izisebenzi eLuthuli House zithi sekwanele. Ezinyangeni ezedlule kuvele ukuthi ezinye izisebenzi kazisaholi ngesikhathi kule nhlangano njengoba ibhekene nenkinga yezimali. Okunye okuvelile yikuthi abakwa South African Revenue Services (Sars) bazisavunele emalini engange-R17 lezigidi ebizoya kuKhongolose njengenxeye yomhlomulo obuvela kwabe-Independent Electoral Comission (IEC).

See Also

IMeneja Jikelele yeLuthuli House uFebe Potgieter usanda kutshela izisebenzi ngokukhokhelwa sekwedlule isikhathi. “Ngenxa yobunzima obuqhubekayo kwezezimali, isimo sokungaqiniseki ukuthi amaholo azoba ngaluphi usuku kungahle kuqhubeke izinyanga ezintathu kuya kweziyisithupha. Sinxusa izizinda zezezimali nabanye abahlinzeka ngezikweletu ezisebenzini zethu ukuba zazi ukuthi ukukhokha sekwedlule isikhathi kwezisebenzi zethu akusikhona ukuthanda kwazo ngakho sicela ukuba zingajeziselwa lesi simo esiyishwa.”

Scroll To Top