nguZakhele Nyuswa

nguZakhele Nyuswa

UNyuswa ungungoti kwezokuxhumana kukahulumeni nombhali. Ubengumfundisi wezokuxhumana nobuntatheli kwangqondonkulu.

23 Articles Published | Follow:
Amandla e-Ithala: Igalelo ekufukuleni amakhono nomnotho

Ngalesi sikhathi kunesililo kuzwelonke ngokukhula kwesibalo sabangasebenzi kanye nokuswelakala kwamakhono, isikhungo i-Ithala Development Finance Corporation…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umdlalo wegalofu ubonakala udlondlobala ezingeni lomhlaba

Lokhu kubonakala ngomqhudelwano omkhulu nosezingeni labakhokhelwayo ozodlalelwa eSaudi Arabia okokuqala ngqa   Isimo segalofu ezingeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezingena manje: ElaboHlanga ekuthuthukisweni kwezemidlalo kwabesifazane.

Umhlinzeki wezindaba zemidlalo yabesifazane eNingizimu Afrika; i-gsport, isibambisene nabashicileli abagaya ezomdabu, i-Igunundu Press, ukuba ibuye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amanzi isikhali esiyingozi emnothweni

Ingomboco yelaboHlanga yakamuva ihlahle indlela yokusebenzisana ezinhlakeni zabalawula amanzi ezifundeni ezintathu eziphakelwa i-Umhlathuze Water Amanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufinyelela emidlalweni emikhulu yegalofu akubhedile

Ingqwangqwayi, uTiger Woods, okuthe isihlinziwe bathi kuphelile ngayo izobe ingomunye wababala imishayo yabo  Intaka ibekelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMhlathuze Water ukhombisa ukuzibangula

Inkampani eke yayamaniswa nomsanka ibukeka yebuza kulokho futhi iphokophele phambili Esikhathini lapho izinhlangano nezinkampani ezingaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izakhiwomahhovisi KwaZulu-Natal: Insengwakazi yamaNdiya nabelungu

Ngisho uHulumeni wesifundazwe uyisiqashi. Amabhizinisi aboHlanga athola izimvuthu Kulabo ababelwela inkululeko okwabe kumqoka wukuthola amandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umvundla ozikhundlakhundla: UNkk uMakhosi Khoza kwelinye iqembu

Abaqonda ipolitiki bathi ikusasa alaziwa njengoba izitha namhlanje zingabangane kusasa. Lokhu kufezeke ngesikhathi owayeyilungu lePhalamende…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigaba semvalelwakhaya asilethi mehluko kwawaboHlanga

Izinkampani eziningi kubonakala zizokuthola kunzima ukuphinde zisimame emva kokuthwala kanzima ngenxa yobhubhane oselwengamele umhlaba wonke,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awuqine umthetho kwabakhwabanisa eyezivikeli

Ukuzitapela imali ehlinzekelwe ukulwa nobhubhane ukhuvethe kuyefana nokuthatha umkhonto ugwaze izisebenzi zezempilo ezizithole sezitheleleke ngegciwane.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuyababa kwaboHlanga embonini kashukela

Usizi lwaboHlanga embonini kashukela luyinto endala futhi engakapheli. Ngesikhathi sobandlululo aboHlanga babebambe indima yokusebenzela abatshali…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphenyo ludalula ukuthi uMayosi wagojelwa

Kuyenzeka ukuthi isehlakalo esisodwa sigcine sembule ezinye izinkinga ezinkulu. Kube njalo nangesikhathi kuphuma umbiko ngokuzibulala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uchungechunge ngegalofu: Imisebenzi etholakala egalofini

Lo mdlalo awuthandwa ngabathile ngenxa yezizathu ezahlukene, ezinye zazo okungaba ukuthi umdlalo wabantu abanemali abangazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ungalidlala igalofu ngokulingene iphakethe

Kuvamisile ukuthi umuntu odlala igalofu abizwe ngenjinga. Lokhu kungoba abaningi bathatha lo mdlalo njengodla kakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uchungechunge lwegalofu: Imithetho yegalofu

Kunemithetho eyahlukene kulo mdlalo wegalofu. Kunemithetho yokugqoka, eyokulidlala, eyokubala amagalelo, eyokuziphatha kubalwa neyo“kwedelela” ikilabhu. Eyokugqoka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uchungechunge: Izindlela zokuncitisana kulomdlalo

Umdlalo wegalofu njengazo zonke izinhlobo zemidlalo unezindlela ezahlukene zokuncintisana. Umdlali wegalofu angazidlalela yedwa engancintisani namuntu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando wegalofu naboHlanga eNingizimu Afrika

Kulolu chungechunge lokuchazela abafundi malungana nomdlalo wegalofu, oshicilelweni olwedlule ngilobe ngomsuka walo mdlalo nokuthi uyini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IGALOFU: Liyini futhi lasunguleka kanjani

Igalofu lingomunye wemidlalo enesasasa emhlabeni jikelele. Lo mdlalo othandwa ngabantu abaningi emhlabeni wonke, awandile kwabengabadi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Azilibonanga ezasekhaya kuNedbank Golf Challenge

Umncintiswano wegalofu onedumela elikhulu kunayo yonke e-Afrika, iNedbank Golf Challenge (NGC) edlalelwa eGary Player Country…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano yodokotela ihlongoza ugxa kuqala bengakalaphi

  Kubonakala kuzosuka uthuli lweziChwe embonini yezokwelapha kwelengabadi njengoba abesebenza ngokwelapha abazimele njengodokotela nabanye sebesungule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awukangeni ngokwanele owegalofu

NJENGOBA iNingizimu Afrika isihlanganise iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yakhululeka, bekulindeleke ukuthi kubonakale amagxathu amakhulu athathwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umfundisi uzale umfundisi egalofini lakuleli

Isimanga sentokazi edla imihlanganiso egalofini INTOKAZI yakwaDlamini sengathi iphume inqina lokuphikisa labo abakholelwa wukuthi umfundisi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyangenisa kwaboHlanga umdlalo wegalofu 

ABENGABADI bahlasele njengoZulu eSandlwana emdlalweni odume ngokuthi ungowezimpunyela. Lo mdlalo, owaqalwa abelusi base-Scottland ababeshaya amagenqele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now