Ugesi

Izinselelo zokucimakonga ugesi kuleli

Ukucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga kungenye yezinto ezinqala ezikhathaza abantu baseNingizimu Afrika.

U-Eskom udlavuza umnotho nempilo kobantu ngokucima ugesi

AboHlanga bakhala ngokuthi bajeziswa kabili, basola uKhongolose Ngokomlando wakuleli izindawo zakobantu lapho iningi laboHlanga lihlala…

URamokgopa uthi basadinga enkulu inkece kwa-Eskom

UNgqongqoshe kagesi, uDkt Kgosientsho Ramokgopa, uthe u-Eskom udinga imali eyeqile ukuze kwandiswe ugesi. Ubekhuluma nabezindaba eGoli, mayelana nenqubekelaphambili eseyenziwe ekufezeni uhlelo lukahulumeni lwezamandla.

IKomiti Lamabhizinisi Kahulumeni lisebumnyameni ngo-Eskom

IKomiti Lamabhizinisi Kahulumeni lithi maduze lizobiza uNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni, uMnu uPravin Gordhan kanye neBhodi lakwa-Eskom…

Kukhala noRamakgopa ngomasipala abakweleta u-Eskom

Omasipala abaphezulu abangama-20 bebodwa babalelwa kwama-77% waleso sikweletu, cishe izigidi sezigidi ezingama-R48 kanti ukukhula kwalo nyaka wezikweletu kuze kube yimanje kulinganiselwa kwizigidi ezi-R4.7.

iChina ifaka isandla kwinsumansumane kagesi kuleli

Ukunikelwa kwemishini yezamandla evela eChina okumenyezelwe ngesonto eledlule kuzosiza ukuhlinzeka ngesixazululo sezamandla esiphuthumayo emitholampilo, ezibhedlela,…

UMantashe uzithele ngehlazo ephawula ngogesi

UNgqongqoshe wezaMandla uGwede Mantashe uvumile ukuthi izwe liyaphuza ukuxazulula izinkinga zokuphehla ugesi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamokgopa akalilahlile ithemba ngozinzo kugesi

UNgqongqoshe kagesi uKgosientsho Ramokgopa uthe uhulumeni usethubeni elihle lokufeza izethembiso azenza mayelana nohlelo lezwe lwezamandla. Ekhuluma ePitoli ethula umbiko wakhe wamasonto onke kwabezindaba mayelana nesimo segridi kazwelonke ngenxa yenkinga kagesi ezweni, uRamokgopa uthe ungaphezu kwama-50% womsebenzi womnyango wakhe uphelele noma uhamba ngendlela.

U-Eskom awuyigqizi qakala inkohlakalo yize exwayiswa ngokwenzekayo: Mmushi

Owayeyimeneja yophenyo lobunhloli kwa-Eskom uNkk uDorothy Mmushi usole inkampani ngokwehluleka ukumvikela nokumeseka ngemuva kwezinsolo zokuthi wasatshiswa ngokubulawa okusolwa ukuthi kwenziwa izinkabi. UMmushi oseshiyile kule nkampani, uveze lukhulu mayelana nezinsolo ezidlangile zenkohlakalo elahlekise lenkampani izigidi zamarandi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinyunyana zisithakasele isinyathelo samaholo kwa-Eskom

U-Eskom nezinyunyana zabasebenzi bafinyelele esivumelwaneni samaholo seminyaka emithathu sama-7%. Udaba lubuyele emuva eCentralized Bargaining Forum kulandela izinsuku ezimbili zezingxoxo zamaholo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Icala umphikwa odabeni lokucima kukagesi ezweni

Ngesikhathi izwe lisenkingeni yagesi eya ngokushuba uMengameli uCyril Ramaphosa usephike wema ngentaba ukuthi ukuhlinzeka ngogesi kungumsebenzi waHulumeni kaZwelonke. Lokhu ukusho ngesikhathi efaka amaphepha okuphendula enkantolo, lapho abamangali abali-19 okubandakanya namaqembu aphikisayo embale noHulumeni kaZwelonke njengabafanele ukuphendula.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyinyathele emsileni uDe Ruyter ngokubhoboka

Uthi uzocitha isikhathi esiningi phesheya kwezilwande njengoba esengumuntu okhululekile