Now Reading
Babonga bayanconcoza osomabhizinisi abancane ngohlelo olubafukulayo
Dark Light

Babonga bayanconcoza osomabhizinisi abancane ngohlelo olubafukulayo

Eminyakeni edlule ezindaweni zaboHlanga okuyisemalokishini nasemakhaya, izitolo zakhona bekungezabantu balapha eNingizimu Afrika kodwa muva nje eziningi zazo sekwaphela ngazo.

Izitolo esezigcwele ezindaweni zakobantu ezabokufika, kulezi zakithi sekuwumlando ukuthi zake zaba khona njengoba kweziningi sekusele izindonga. 

NgoLwesibili KwaMashu esigcemeni u-C bekunomcimbi lapho kade kuzonikezelwa ngamasheke nezinsiza kosomabhizinisi abayiminsinsi yokuzimilela.

Kuvele ukuthi ngaphansi kwalolu hlelo lweRural and Township Shops Grant, Izitolo ezingama-500 zizohlomula ngokuthola imali eyizinkungwane ezingama-R20. Ilinganisela kwizigidi ezili-R10 imali ezosetshenziswa. 

Esikhwameni seZimele Traders Fund, kubekwe imali eyizigidi ezili-R11.5. Lo mcimbi ubuhanjelwe, phakathi kwabanye, yisikhulu esiphezu sebhange  Ithala uNkz uPearl Bengu enohlelo olubizwa nge-Implementing Agent, nolaqanjwa ukuze lubhekane ngqo nezinhlelo ezahlukene zeminyango yahulumeni yokushintsha izimpilo zabantu bakuleli. ‘Lemali eyizinkulungwane ezingama-R20 iyisiphiwo. Phezu siyiThala abantu  sizobaboleka imali abantu abafuna ukuqala noma baqhube izipaza noma izitolo ezinkudlwana.. Labo sizobaboleka imali engafinyelela ezinkulungwaneni ezingama-R200”, kusho uNkz uBengu.

Kunohlelo lokuthi abezipaza bakwazi ukuthenga impahla ngebuningi ngemali encane ngenxa yokuthi bahlanganyele.

UNgqongqoshe wezokuthuthukiswa koMphakathi nezokuvakasha,esifundazweni iKwaZulu-Natal uMnuz Siboniso Duma ogcizelele ukuthi uhulumeni uzimisele ngokusiza osomabhizinisi emalokishini nasezindaweni zasemakhaya.

ElaboHlanga likhulume nabanye balabo abahlomulile ngalolu hlelo.

“Okwenzakala namhlanje ngathi iphupho ngempela, okwenziwe nguHulumeni kithina kuyisibusiso esikhulu. Ngizokwazi ukuthi ngondle izingane zami. Ibhizinisi lami ngezikhathi zokhuvethe nezikhukhula lashayeka kakhulu, ngikholwa ukuthi lizovuka lime ngezinyawo manje” kusho uNkk uZamamvula Cebekhulu waseNdwedwe eMission. 

See Also

Le ntokazi ebiphuphuma injabulo ithe isitolo sayo esiqambe ngokuthi iZamamvula Tuck Shop isisungule ngonyaka wezi-2018. 

Omunye okhulume nelaboHlanga uMnu uSiyabonga Kubheka weKhathide Tuck Shop, yena ohlala KwaMashu esigcemeni u-D.

“Kwezinye izikhathi kuke kufike ukuthi angisivale isitolo ngenxa yokugqoka kwenkece. Kodwa konke lokho sekuzoba umlando njengoba ngaloluhlelo ngizokwazi ukugcwalisa impahla edingwa abantu esitolo. Ngiyabonga kakhulu kuboma ngokuhlezi bengixhasa. KuHulumeni ngiyabonga kakhulu nakuwona” usho kanje uMnu Kubheka othe wasivula ngowezi-2002 isitolo sakhe. 

Naye uthe ushayeke kakhulukazi ngezikhathi zokhuvethe nokuluthwa, njengoba kwesinye isikhathi ubesebuya athathe ukudla kwasesitolo badle khona. Kanti nasegcekeni uyena kuphela obeka isinkwa etafuleni.

Scroll To Top