ezomnotho

Lusezingeni lukaHulumeni elokuphoqa umgomo ezakhamuzini

UNgqongqoshe Wezabasebenzi Nokuqashwa, uMnu uThulas Nxesi, uthe uHulumeni usematasa nokuphothula izingxoxo mayelana nokwethulwa kokugomela ukhuvethe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo ivune uShell kolwaseWild Coast

Izinhlangano zezemvelo zisabise ngokuguqisa uShell ngeminye imibhikisho ehlelelwe ukuqhutshwa kwebhizinisi lesikhondlakhondla senkampani eNingizimu Afrika emasontweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awumuhle umbiko wezimali wezinkampani zikaHulumeni

UMcwaningi Mabhuku Jikelele, uTsakani Maluleke, usezwakalise ukukhathazeka ngemiphumela yocwaningomabhuku ezinkampanini zikaHulumeni wathi zihlehlile. I-SABC kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhlangano zincoma isinqumo sikaMengameli

Umkhakha wezokuvakasha ushayele ihlombe uMengameli uCyril Ramaphosa ngokuthatha indlela eqinile yokungabaza ukugoma ezweni. Ngesikhathi ethula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izithuthi ezeqiswa imingcele zithintibeza umnotho wakuleli

Ukwanda kwezimoto ezebiwa emingceleni yaseNingizimu Afrika kuyakhula minyaka yonke. Ngonyaka wezimali odlule uwodwa cishe ama-30%…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBotswana nomthetho ovikela izakhamuzi ngemisebenzi

Ngesikhathi iKhabhinethi yakuleli isabhekene nokudingida udaba lwabantu abalinganiselwa ezi-250 000 abangabokudabuka eZimbabwe abahleli eNingizimu Afrika,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abantu basemakhaya namabhizinisi amancane kushayekile

Inkomba yakamuva yezindleko zemizi ikhombise ukuthi ukwehla kwamandla emali okuqhubeka nokukhula eNingizimu Afrika kuthinta kakhulu amakhaya ampofu kakhulu ezweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinyunyana ziyaluhlaba uhlelo olumenyezelwe uMantashe

UMantashe wathi lezi zinhlelo kulindeleke ukuthi zifake izigidigidi ezingama-R50 wezinkampani ezizimele emnothweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Insangu engenabuthi isivunyelwe ukuba itshalwe

Isingansangu kanye nensangu zingane zandawonye kodwa insangu eyaziwa ngokubhenywa futhi ebizwa ngomthunzi wezinkukhu ayikavunyelwa ukusetshenziselwa izidingo zomnotho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaSAA babambene phezulu nezinyunyana

Izindiza zakwa-SAA zibuyele esibhakabhakeni ngoMandulo ngemuva kokuzinza kusukela ngonyaka owedlule, ngowezi-2020.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMantashe uthi eyokungasebenzi kwabantu inkinga yomhlaba

USihlalo we-African National Congress kazwelonke uGwede Mantashe uchaze izinga eliphezulu lokungasebenzi kwabantu ezweni njengengxenye yenkinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izicelo zokuxhasa amabhizinisi amaphakathi namancane ziyavalwa maduze

USbonelo Mbatha, olahlekelwe ngamagaraji amathathu KwaMashu, eNanda naseBhamshela abiza izigidi ezingama-R40 uthi unethemba lokuthi ngeke kusaba khona okuyoba yizithikamezi ekufakweni kwesicelo soxhaso.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isexwayiso ngomgomo omusha embonini kaphethroli

I-SAPIA ithi kuzofanele kuthathwe izinqumo ngokuthi ngabe zizothuthukiswa yini izindawo zokuhluza uwoyela ukuze kuhlangatshezwane nemigomo emisha.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubukeka sikhula kakhulu kunakuqala isibalo sabangasebenzi

Ukuntuleka kwemisebenzi kuphezulu kakhulu selokhu iStatistics South Africa yaqala ukulandela isibalo ngowezi-2008.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ONgqongqoshe babheka olwe-UIF ku-ANC nolweposi neziphaza kolwezibonelelo

UNgqongqoshe Wezemisebenzi Nezabasebenzi uThulas Nxesi, uthi umnyango wakhe uzongenelela uma abasebenzi be- African National Congress…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yamukelwe ngezindlela ezehlukile eyokwehliselwa esigabeni sesibili

Inhlangano i-Restaurant Association of South Africa (Rasa) ithi inokukhathazeka ukuthi yize kunezinguquko uMengameli uCyril Ramaphosa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhungo i-IThala sizongenelela kumnotho namabhizinisi athintekile

ISikhungo i-IThala Development Finance Corporation sizibophezele ekweluleni isandla sifukule osomabhzinisi nezinkampani ezikhahlanyezwe yizibhelu ezihlasele izingxenye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhulumeni waseGauteng usulule isandla kwabamabhizinisi KwaZulu Natal

Uhulumeni wesifundazwe saseGauteng uthi uzohlinzeka ngokugcinwa kwempahla kwamanye amabhizinisi aKwaZulu-Natal athintekile yizidubedube zakamuva. Amabhizinisi amaningi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iziyaluyalu, ukhuvethe kusongela iziqagelo zezomnotho kusho iMoody’s

Isikhungo esibhekelela umnotho wamazwe iMoodys ithi ukwanda kweziyaluyalu zomphakathi eNingizimu Afrika kuhambisana nokwenyuka kwamazinga okutheleleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthi kusezandleni zikaHulumeni ukwenza umnotho usebenze uKganyago

Umphathi weSouth African Reserve Bank, uLesetja Kganyago (osesithombeni), uthi ibhange elikhulu lakuleli lisebenze ngejubane nangezinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigaba sesine semvalelwakhaya sesibuye safaka uvoyizane esilondeni kosomabhizinisi

Umthelela wokhuvethe kanye nokungaphathwa kahle kwezinkampani kungezinye zezizathu ezibangele ukwehluleka kwezinkampani eNingizimu Afrika. Izibalo ezikhishwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinyunyana novalo lokuhlenga ibhizinisi kwa-Eskom ngenxa yezinkinga zemali

Izinyunyana zakwa-Eskom, iNational Union of Mineworkers (Num) neNational Union of Metal Workers of South Africa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sigxekwa nxazonke isinqumo sokudayiswa kweSAA

Ochwepheshe bemboni emkhakheni wezindiza baphakamisa amafulegi abomvu ngalesi sivumelwano esenze inkampani ezimele, iTakatso Consortium yaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokoza inhlansi yethemba ngamabhizinisi kobantu

Kuntwela ezansi kwezamabhizinisi aboHlanga ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini njengoba uHulumeni eseqhamuke nohlelo lokusimamisa amabhizinisi ezindaweni zasemakhaya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now