ezomnotho

Abathinteka ekugwamandweni kwamandla ombuso ubafuna ezikhindini uGordhan

UNgqongqoshe Wamabhizinisi KaHulumeni, uPravin Gordhan, uthe labo sopolitiki kanye nabasebenzi bakaHulumeni abathintekayo ekugwamndweni kwamandla ombuso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sinethemba lokuthi uzosimama umnotho emveni kwezivuvaba isikhulu sezomnotho

ISikhulu Esiphezulu seChamber of Business eMgungundlovu, uMelanie Veness, sithi osomabhizinisi abaningi abancane baseMgungundlovu abakwazanga ukuphinda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMphathiswa uthi intsha ayixhumane kwezolimo ifunze imiphakathi

Intsha yaseFree State  inyukela phezulu embonini yezolimo. UMnyango Wezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya esifundazweni uthi ngezinhlelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqhingasu esiqinisekobukhona sokudla e-Afrika avele emhlanganweni

Indlela yemikhakha eyahlukene yesiqinisekobukhona sokudla eNingizimu Afrika iqatha indima ebalulekile ekukhuliseni ukuhwebelana kanye nezinga lokudla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ongaphansi nongaphezulu ku-Eskom nezisebenzi ngesiteleka

U-Eskom uthi uhlela ukuthathela izinyathelo zokuqondiswa ubugwegwe izisebenzi ezingenele isiteleka esingekho emthethweni eziteshini ezahlukene zikagesi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukubiza kwamafuthamandla nokudla kushaya enyameni kubathengi

Abathengi bathi bayayizwa ingcindezi yokwenyuka kwezindleko zokudla kanye nophethroli osekunyuse izinga lokwehla kwamandla emali lifinyelele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingxoxo ngemikhiqizo bezigxile kweyasekhaya

ISikhulu Esiphezulu seBusiness Unity South Africa, uCas Coovadia, sithi izinkampani ezizimele zizibophezele ngokutshala imali ekukhiqizeni …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubonakala imithombo yamandla ahlanzekile iyikusasa ekukhiqizweni kukagesi

INingizimu Afrika isendleleni yokufeza izinhloso zayo uma kukhulunywa ngephrojekthi yokuguqula amandla. INingizimu Afrika kanye namanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingxoxo eziqinisekisa ukuphepha kokudla okuvela e-Ukraine

Amalungu eWorld Trade Organisation (WTO) enze isimemezelo sokuqala sikangqongqoshe eminyakeni eyisithupha nesigamu sokuqinisekisa ukuphepha kokudla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezezimali zezwe zisengcupheni yokuba zingathembakali emhlabeni

UMgcinimafa Kazwelonke uxwayise ngokuthi iNingizimu Afrika inezinyanga ezine zokuqinisa umthetho wayo wezobunhloli bezezimali ukuze ihambisane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuvalwa kwemingcele akuzange kube namphumela – Walsh

Izindiza zomhlaba wonke zigxeke  ohulumeni ngoMsombuluko ngalokho inxusa elihamba phambili lemboni elibize ukuphatha kwabo “isimo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umfelandawonye usubeke ilaka lawo ngentengo kaphethroli

Umfelandawonye wabasebenzi iCosatu usunxuse uMengameli uCyril Ramaphosa ukuthi asule intela kaphethroli kanye nentela njengoba kukhuphuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IHhovisi likaMengameli lethembisa okuhle ngamandla kagesi

UMengameli uCyril Ramaphosa uthi iHhovisi likaMengameli lizibophezele ekutholeni izisombululo enkingeni kagesi ezweni. URamaphosa uphendule inkulumompikiswano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinselelo ezithuthini ngenxa yamanani kaphethroli

UHulumeni uthi bazoxoxisana nosomabhizinisi kanye nabanikazi bezithuthi zomphakathi ukubhekana nomthelela wokunyuka kwentengo kaphethroli.  UNgqongqoshe Wezokuthutha,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuwa kwenye ukuvuka kwenye embonini yezindiza

Imboni yezindiza eshibhile yaseNingizimu Afrika ikhule ngamandla eminyakeni eli-15 edlule, yangena emakethe yasekhaya yezinkampani ezithwala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukumiswa kwezindiza kuthukuthelise abagibeli nezisebenzi

IComair kusamele imemezele ukuthi izophinde iqale ukusebenza kwezindiza zayo iKulula-dot-com kanye neBritish Airways, ezihoxiswe ngoLwesibili.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abalimi bakhihla isililo ngentengo kaphethroli nodizili

ISikhulu Esiphezulu se-Agri Western Cape, uJannie Strydom, sithi ukunyuka kwentengo kadizili nophethroli kuzowushaya kakhulu umkhakha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusayinwe isivumelwano nenkampani kagesi yaseNorway

Amamegawathi (MW) ali-150 kagesi omusha kulindeleke ukuthi axhumeke kugridi kazwelonke ezinyangeni ezili-12 kuya kwezili-18 ezizayo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kudingeka ezishisiwe ukuvuselela umnotho wesifundazwe

UNgqongqoshe Wezezimali u-Enoch Godongwana uthi unethemba lokuthi imali eyengeziwe engeniselwe iNingizimu Afrika ngokukhula kwezimpahla zakamuva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhulu sakwa-SAA sethembisa ukudala amathuba emisebenzi

Naphezu kokubuyelwa yithemba ngemisebenzi uthi okubenza bangenami ukwenyuka kukaphethroli kwakamuva okungaba nomthelela ezindizeni ISikhulu Esiphezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intengo kagesi izokwenyuka ngonyakamali olandelayo

Isenanelo ngenkulumongqangi salo nyaka sidle ngokugxeka eyemisebenzi kanti kuthinta ezomnotho nesiphakamiso sokuvalwa Ungoti wezamandla, uMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isabelomali siletha inhlansi yethemba yize izwe ligutshezelwe yizikweletu

UNgqongqoshe Wezezimali kazwelonke uMnu u-Enoch Godongwana uthule isabelo sakhe sonyaka sezimali ngokokuqala ngqa, ngemuva kokuthatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgqongqoshe uxwayisa ngokungaxosha abatshalizimali kolokuhlola igesi nowoyela

UNgqongqoshe Wezezimbiwa Namandla, uGwede Mantashe (osesithombeni), uthi ukuhlolwa kobukhona kwegesi nowoyela  e-Eastern Cape Wild Coast…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubhoboka iphakethe: Kuya ngokuba kubi emnothweni lokhu kuqale ukhuvethe

I-Statistics South Africa isimemezele izinguquko kuConsumer Price Index (CPI) isisindo kanye nobhasikidi wezimpahla namasevisi. Izilinganiso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now