ezomnotho

Kusingethwe imiklomelo yezimayini ngaphansi kwefu elimnyama

Le miklomelo ihlose ukuhlonipha izinkampani zezimayini ezifake isandla ngokubonakalayo ekuphepheni kwezimayini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umphumela wokubheda kohlelo emachwebeni aseKZN uzozwela emnothweni

ISouth African Association of Freight Forwarders (SAAFF) ithi ukusebenzisana komphakathi, kanye nabazimele yikhona kuphela okuyisixazululo esikhona enseleleni ebhekene namachweba akuleli.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Enethunga isengela phansi kwezokuvakasha

UMnyango WezoMnotho, Ezokuvasha Nezemvelo ube sematheni ugxekwa ngokwabela iSouth African Music Awards (SAMA) imali eyizigidi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano yezokusakaza isagubuzelwe izinkinga zenkece

Ibhodi leSABC kwisitatimende liveze ukuthi lizobeka eqhulwini ukuzinzisa ukukhiqizwa kwemali kanye nezinhlelo ezahlukene zokungenelela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqalile imvunge ngamahlebezi okunyuka kwentela

Ubhasikidi oyisisekelo wezinto ezingama-44 okwamanje obiza ngaphezudlwana kwezi-R5000 unganyuka ngamaphesenti ayisithupha ngokwenyuka okuhlongozwayo kweVAT.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-AMCU ibheka iqhingasu lokugwema ukudiliza eSibanye

Abalemayini bathe lokhu kugqugquzelwe ukulahleka kwezimali okuqhubekayo ngenxa yezinkinga zokusebenza, nohlelo lokuhlela kabusha imayini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IPrasa isacula ingoma endala yengqalasizinda yezitimela

Lokhu kulandela ukusabisa kweziphathimandla zedolibha eKapa ngokuthi kuzomenyezelwa umbango phakathi kwalelidolobha kanye nalenkampan kahulumeni

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igcagcela esokeni uRainbow uqhubeka nomkhiqizo

Ngowezi-2017, bayi- 1 350 abasebenzi abalahlekelwe yimisebenzi ngesikhathi le nkampani ivala indawo yayo eHammersdale ngenxa yengcindezi yezomnotho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufukula abesifazane ukufukula izwe

Abantu besifazane sekuphele isikhathi eside besesimweni sokuhlukunyezwa ngenxa yezimo ezingadalwanga yibo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMashatile nomyalezo onqala wezomnotho entsheni yakuleli

IPhini likaMengameli uMnu uPaul Mashatile uzwakalise ukukhathazeka kukahulumeni ngezinga lokukhula komnotho wezwe, wathi intsha iphakathi kwalabo abathinteka kabi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inqabakutholwa ezosimamisa amabhizinisi embokodo ezwenikazi

Amabhizinisi aphethwe ngabantu besifazane anxuswe ukuthi asebenzise amathuba amakhulu alethwe yisivumelwano se-African Free Trade Area.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abasemalokishini bayala ukushiywa ngaphandle kuBRICS

I-Township Economic Commission of South Africa ibe nengxoxo eSoweto lapho ithi ifuna ukuba yingxenye yeBRICS…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudlondlobala kwamaspaza kuqwebule amehlo izitolo ezinkulu

Ukukhula kwezitolo zasemalokishini ezaziwa ngama-spaza kuzo zonke izigodi nasemalokishini sekuqala ukuqashelwa abakhiqizi abakhulu bezimpahla ezithengwayo. Le makethe engakahleleki isize imikhiqizo eminingi ebingaziwa phambilini ukuthi ithole isabelo semakethe emalokishini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imayini iyazihlangula ekukweleteni umphakathi

Amalungu omphakathi e-Atok ngaphandle kwaseBurgersfort eLimpopo asole inkampani yezimayini iSamancor ngokungabanxephezeli ngokumba emasimini abo namagceke.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinyathelo esingabuyisa udumo lwakudala leSAA

UMnyango WezamaBhizinisi Kahulumeni ukwamukele ukugunyaza kwe-Competition Tribunal ekuthengeni okuhlongozwayo kweTakatso Consortium kwesabelo esingama-51% kwi-South African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwehle amaphaphu inganyuki inzalo yemalimboleko

Lishone elayizolo sebethe ukuphefumula abantu baseNingizimu Afrika abakhokhela amabhondi nezinye izindleko zemali abazikweleta amabhange njengoba iKomidi leSouth African Reserve Bank Monetary Policy limemezele ukuthi angeke inyuke inzalo yemali mboleko.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INingizimu Afrika iqinisekise isibopho sokusebenzisana neDRC

INingizimu Afrika isiphinde yaqinisekisa ukuzibophezela kwayo ukusebenzisana nohulumeni waseDemocratic Republic of Congo ukukhuthaza ubudlelwano bamazwe amabili kanye nokusiza iKinshasa ukuthi yakhe umbuso oqinile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusakhala isicathulo sabamhlophe ezikhundleni zokuphatha: Umbiko

Lo mbiko ukhombisa ukuthi izikhundla zokuphatha eziphezulu zisagcwele abamhlophe lapho bami ngama-62%, kulandele aboHlanga  ngo-16% nakuba aboHlanga benesibalo esiphezulu seziqu zobungcweti ngama-48% uma kuqhathaniswa nabamhlophe anama-30%.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abotshwala bathi umphakathi yiwo okumele weluse abamathaveni ngemithetho

Inhlangano ebizwa ngokuthi iNational Liquor Traders (NLT) ithi izinhlelo eziqinile zokuqapha ziyadingeka ngokushesha ukuze kunqandwe ukudayiswa kotshwala obungekho emthethweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamokgopa uthi thokola themba amathunzi ayewukela

UNgqongqoshe kagesi uDkt uKgosientsho Ramokgopa uthi umnyango wakhe usunenqubekela phambili ekwehliseni ukunqanyulwa kukagesi. Unikeze isibuyekezo sakamuva mayelana nenkinga yamandla ezweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EzikaMalema zimile ekutheni  kweluswe uhlelo lwemisebenzi

I-Economic Freedom Fighters (EFF) eGauteng inxusa ukuthi kusungulwe uhlaka oluzimele oluzoqapha uhlelo lwemisebenzi yaseGauteng.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bavuma induku ngomthelela wokucinywa kukagesi

UNgqongqoshe wezeziMbiwa naMandla uGwede Mantashe uthi ukucisha kukagesi kanye nokwehluleka kohlelo lwenethiwekhi yakwaTransnet kube nomthelela ekwehliseni izinga lokuheha ukutshalwa kwezimali kwezwe.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UPandor ubona kukuningi okuhle okwenziwa ibhange

UNgqongqoshe wezokuXhumana kwamaZwe ngamaZwe eNingizimu Afrika, uNaledi Pandor, uthe bajabule ngenqubekelaphambili esenziwe yiDevelopment Bank, elalaziwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho usengcupheni ngenxa yenkohlakalo: uDkt Giudici

Inhlangano iTransnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit) ithi umnotho waseNingizimu Afrika wopha izigidigidi zamarandi minyaka yonke ngenxa yezenzo ezingekho emthethweni ezingalawuleki.

This content is for subscribers only.
Login Join Now