ezomnotho

UMashatile nomyalezo onqala wezomnotho entsheni yakuleli

IPhini likaMengameli uMnu uPaul Mashatile uzwakalise ukukhathazeka kukahulumeni ngezinga lokukhula komnotho wezwe, wathi intsha iphakathi kwalabo abathinteka kabi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inqabakutholwa ezosimamisa amabhizinisi embokodo ezwenikazi

Amabhizinisi aphethwe ngabantu besifazane anxuswe ukuthi asebenzise amathuba amakhulu alethwe yisivumelwano se-African Free Trade Area.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abasemalokishini bayala ukushiywa ngaphandle kuBRICS

I-Township Economic Commission of South Africa ibe nengxoxo eSoweto lapho ithi ifuna ukuba yingxenye yeBRICS…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukudlondlobala kwamaspaza kuqwebule amehlo izitolo ezinkulu

Ukukhula kwezitolo zasemalokishini ezaziwa ngama-spaza kuzo zonke izigodi nasemalokishini sekuqala ukuqashelwa abakhiqizi abakhulu bezimpahla ezithengwayo. Le makethe engakahleleki isize imikhiqizo eminingi ebingaziwa phambilini ukuthi ithole isabelo semakethe emalokishini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imayini iyazihlangula ekukweleteni umphakathi

Amalungu omphakathi e-Atok ngaphandle kwaseBurgersfort eLimpopo asole inkampani yezimayini iSamancor ngokungabanxephezeli ngokumba emasimini abo namagceke.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinyathelo esingabuyisa udumo lwakudala leSAA

UMnyango WezamaBhizinisi Kahulumeni ukwamukele ukugunyaza kwe-Competition Tribunal ekuthengeni okuhlongozwayo kweTakatso Consortium kwesabelo esingama-51% kwi-South African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwehle amaphaphu inganyuki inzalo yemalimboleko

Lishone elayizolo sebethe ukuphefumula abantu baseNingizimu Afrika abakhokhela amabhondi nezinye izindleko zemali abazikweleta amabhange njengoba iKomidi leSouth African Reserve Bank Monetary Policy limemezele ukuthi angeke inyuke inzalo yemali mboleko.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INingizimu Afrika iqinisekise isibopho sokusebenzisana neDRC

INingizimu Afrika isiphinde yaqinisekisa ukuzibophezela kwayo ukusebenzisana nohulumeni waseDemocratic Republic of Congo ukukhuthaza ubudlelwano bamazwe amabili kanye nokusiza iKinshasa ukuthi yakhe umbuso oqinile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusakhala isicathulo sabamhlophe ezikhundleni zokuphatha: Umbiko

Lo mbiko ukhombisa ukuthi izikhundla zokuphatha eziphezulu zisagcwele abamhlophe lapho bami ngama-62%, kulandele aboHlanga  ngo-16% nakuba aboHlanga benesibalo esiphezulu seziqu zobungcweti ngama-48% uma kuqhathaniswa nabamhlophe anama-30%.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abotshwala bathi umphakathi yiwo okumele weluse abamathaveni ngemithetho

Inhlangano ebizwa ngokuthi iNational Liquor Traders (NLT) ithi izinhlelo eziqinile zokuqapha ziyadingeka ngokushesha ukuze kunqandwe ukudayiswa kotshwala obungekho emthethweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamokgopa uthi thokola themba amathunzi ayewukela

UNgqongqoshe kagesi uDkt uKgosientsho Ramokgopa uthi umnyango wakhe usunenqubekela phambili ekwehliseni ukunqanyulwa kukagesi. Unikeze isibuyekezo sakamuva mayelana nenkinga yamandla ezweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EzikaMalema zimile ekutheni  kweluswe uhlelo lwemisebenzi

I-Economic Freedom Fighters (EFF) eGauteng inxusa ukuthi kusungulwe uhlaka oluzimele oluzoqapha uhlelo lwemisebenzi yaseGauteng.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bavuma induku ngomthelela wokucinywa kukagesi

UNgqongqoshe wezeziMbiwa naMandla uGwede Mantashe uthi ukucisha kukagesi kanye nokwehluleka kohlelo lwenethiwekhi yakwaTransnet kube nomthelela ekwehliseni izinga lokuheha ukutshalwa kwezimali kwezwe.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UPandor ubona kukuningi okuhle okwenziwa ibhange

UNgqongqoshe wezokuXhumana kwamaZwe ngamaZwe eNingizimu Afrika, uNaledi Pandor, uthe bajabule ngenqubekelaphambili esenziwe yiDevelopment Bank, elalaziwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho usengcupheni ngenxa yenkohlakalo: uDkt Giudici

Inhlangano iTransnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit) ithi umnotho waseNingizimu Afrika wopha izigidigidi zamarandi minyaka yonke ngenxa yezenzo ezingekho emthethweni ezingalawuleki.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMengameli usanuka santungwana ngokusebenzisana kongqongqoshe

Abanye ongoti bezamandla bathi uNgqongqoshe Wagesi, uKgosientsho Ramokgopa, kufanele ahlulelwe ngekhono lakhe lokudambisa inkinga kagesi ezweni hhayi ngamazwi kuphela.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sezibondwe zashiywa ngomthetho kahulumeni ozolawula izimboni

UNgqongqoshe wezabasebenzi nokuQashwa, uMnu uThulas Nxesi, uthe uhulumeni usezivulile izingxoxo mayelana nomthetho ochitshiyelwe we-Employment Equity. UNxesi uchaze ukugxekwa kwalesi sichibiyelo njengesenzo sosomathuba, inhlese yepolitiki nokwesaba.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abatapa uju lwezinyosi benza kube lukhuni satshe kubafuyi

USihlalo weKwaZulu-Natal Bee Farmers’ Association, uRoland Moore, uthe abafuyi bezinyosi baseNingizimu Afrika bathwele kanzima ukuze bahlangabezane nesidingo soju ezweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abayi nganxanye bengemanzi ngesivumelwano seSAA neTakatso

ICosatu ePhalamende ithe iyasemukela isinqumo seKhomishana Yezokuncintisana sokugunyaza okwesikhashana ukuhlanganiswa okuhlosiwe phakathi kweSouth African Airways (SAA) neTakatso Consortium.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuntwela ezansi ngokuvuleka kwamathuba emiphakathini eyakhele izimayini

Inhlangano ejutshwe ukuvuselela amakhono ababengabasebenzi basezimayini, abantu abavela ezindaweni ezivukuzayo nabathumela abasebenzi, yethule i-Agri-Hub eMarikana ngaseRustenburg eNorth West, ngokubambisana neSibanye Stillwater, esebenzela kule ndawo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekungumlando ukuthi iTakatso isingabanikazi  abaphelele beSAA

Isivumelwano sokuthatha kweTakatso iSouth African Airways (SAA) sekuthole isigxivizo yiKhomishana Yezokuncintisana, njengoba kusalindwe izinguquko ezithile, okuhlanganisa nokuphuma kweLift kulo mfelandawonye.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinyunyana zixwayisa uhulumeni ngokubika imbiba nebuzi ngamaholo

Njengoba kuqala inkathi yezingxoxo zamaholo, izinyunyana zabasebenzi zicela izinkampani ukuba zigweme ukusebenzisa umnotho ontengantengayo njengezaba zokwenyusa amaholo abasebenzi ngaphansi kokwehla kwamandla emali.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bekwembulwa kwembeswa kwiRandi kuleli sonto

UMsombuluko IRandi livuleke lintekenteke  kakhulu ngo-R18.39/US$, uma liqhathaniswa nezinga lokuvulwa kwangoLwesine olwedlule lika-18.22. IRandi livuleke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INumsa inqobe umzuliswano omqoka wamaholo

INational Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA) isayine isivumelwano samaholo ne-ArcelorMittal South Africa (AMSA). Lesi sivumelwano ngeseminyaka emithathu, kusukela mhla lu-1 kuMbasa kuya kuNdasa zingama31 kowezi-2026.

This content is for subscribers only.
Login Join Now