Umkhandlu

Osomabhizinisi abafufusayo bahlomule ngokuxhaswa eNkandla

Kuqhume amakhwelo kwaqhuma imikikizo ngesikhathi kuhlomula osomabhizinisi abasafufusa abangaphezulu kwabali-100 ngezinsizakusebenza ezehlukahlukene ababezicelile kuMasipala waseNkandla. Okugqamile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubukeka kuzophela ukuphephezela kwenanzi ezakhamuzini zaseKing Cetshwayo

Kubukeka izogcine isingumlando inkinga yamanzi ezindaweni ezingaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo njengoba zilokhu ziqhubekile njalo izinhlelo zokuba ilungiswe le nkinga ekhona kuyona yonke iNingizimu Afrika. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhanya iNingizimu Afrika yonke ngemiphumela emihle uMkhanyakude

IMeya yaseJozini uMnu uMfananaye Mathe uthe bazoqhubeka nokweseka izingane ezenza umatikuletsheni ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude zizoqhubeka nokwenza kahle. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umsindo phakathi kukaMasipala noMnyango

Umcimbi ohlelwe nguMasipala uMhlathuze enhla nogu lwaKwaZulu-Natal usususe umsindo phakathi kwalo masipala noMnyango Wezolimo Nokuthuthukiswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekusemome ukuguqulwa kwegama loMzimkhulu

Sekuseduze ukuthi uMasipala uMzimkhulu uqanjwe ngalowo owayeyisishoshovu somzabalazo uMnu uSindiso Jethro Magaqa owashona ngemuva kokuhlaselwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Elokufa kalitsheli: Isale iqulusile iMeya yaBaqulusi

Ukukhuluma kwayo budedengu kuphoqe ukuba iqembu limumise ehle nasesikhundleni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNgwezi ubalula osekuzuziwe eMhlathuze

Ukufika kokhuvethe eminyakeni emibili edlule kwehlisa umnotho ezweni njengoba kwaphela ngamanye amabhizinisi, amanye avalwa isikhashana.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lukhulu luyeza luyanyelela komasipala, amakhansela avota ngendlela eyehlukile

Amaqembu asebudlelwaneni neDA athukuthekele ngamakhansela avote nezitha  Idolobha laseGoli lithi umsebenzi womkhandlu uzoqhubeka ngaphandle kukaSomlomo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukukhuluma komsanka kuyamlandela uNkosi ngisho eseseMkhanyakude

Kamusha ezinsolweni zomsaka nokwenza abanye babuze ukuthi uqasheka kanjani njengoba lapho eshiya khona kusuke kusale idede.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IPhini LeMeya liphenywa ngenkohlakalo ethinta usonkontileka

LISOBISHINI iPhini LeMeya kaMasipala waseHarry Gwala uNkk uNtuseng Maphasa -Duma njengoba liphenywa mayelana nezinsolo zenkohlakalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uwuhlakazile uMphathiswa uMkhandlu waseMadlangeni

Kungakapheli ngisho amasonto amabili kuxoshwe iphini leMeya kaMasipala wase-Uitrecht eMadlangeni esifundeni Amajuba ngezinsolo zokuzama ukuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kazi kukhonani emgodleni wethimba leCogta

Sebelifulathele iTheku, oMengameli uCyril Ramaphosa nethimba labaholi boMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezobuholi BoMdabu Kuzwelonke. Bebezulazula enyakatho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Eyamanzi eMkhanyakude isewumqansa

“SEKUYACACA ukuthi uHulumeni oholwa nguKhongolose nguyena obuye abenesandla emibhikishweni yomphakathi yokufuna izidingo ethe chithi saka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMashaba uthi kulahleke izigidi ngenxa yobugebengu

UMASIPALA waseGoli usulahlekelwe imali elinganiselwa ezigidini ezingama-R300 ngokwebiwa kwempahla nokucekelwa phansi kwengqalasizinda, kanti kunovalo lokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMasipala usole umphakathi ngokuhlasela iMeya

UMASIPALA waseMdoni usola umphakathi waseMandawe ngokwehluleka ukuziphatha okugcine ngokuthi iMeya iphoqeleke ukuba ishiye phakathi umhlangano…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sebekhale kuMphathiswa abaseNdumeni ngezindlu

ITHEMBA lokwakhelwa izindlu owawuthenjiswe zona umphakathi waseDlamini Village kuWard 4 ngaphansi kukaMasipala waseNdumeni selishabalele njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usizi, ubungozi, ubugebengu kudlangile ezakhiweni ‘ezathunjwa’

KWANYAMA kayipheli kuphela amazinto endoda. Lena yindlela okuchazwa ngayo iGoli ngoba laziwa ngokugwinya wonke umuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathwele kanzima ngebhuloho eMahlabathini

UFUNA izimpendulo kuMasipala wasoLundi naseMnyangweni Wezokuthutha KwaZulu-Natal umphakathi waseDlebe, eMahlabathini mayelana nezinhlelo zokulungiswa kwebhuloho lezimoto…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMasipala ufuna imvume yokulawula amanzi

LUYAJIYA udaba lwenkinga yamanzi kuMasipala ongaphansi kwesiFunda uMkhanyakude, okunguMtubatuba, KwaZulu-Natal njengoba usufuna ukunikezwa ilungelo lokuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now