Ukuhlaziywa Kwezindaba

Kungani ElaboHlanga lilila ngokwehlele uThumbeza

KuMehluleli uHlophe kasilahlekelwanga nje yisifundiswa kepha silahlekelwe wubuchopho obuyisimangaliso.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibalo zabangasebenzi zivukuze ukukhuluma ngabokufika

Ukunyuka kwezibalo zabangasebenzi nokwanda kwabaphonsa ithawula ekutheni bayophinde baqashwe empilweni kuvuse ukukhuluma okudala ngabokufika kuleli.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe izinyunyana ziphonsa ithawula?

Ukuzwakala njengokuphonsa ithawula kwenyunyana enkulu yabasebenzi basezimayini ezweni iNational Union of Mineworkers (NUM) ngesimo sokuphela kwemisebenzi nokukhula kwesibalo sabangasebenzi kulahlisa ithemba kwabasabheke ukuthi kukhona okungcono okuzayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhwama sabahwebi singaba umalamulela kosomabhizinisi abancane

Isikhalo ngodaba lwezipaza sizwakala zinkalo zonke njengoba aboHlanga bekhala ngokungabi nawo amandla okuthenga impahla ngobuningi ukuze kwehle intengo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNkwe luthi akakabi bikho uNdunankulu laqhubeka nezinsolo

Yize engazivezanga izizathu ezibambekayo kepha okube sobala wukuthi akaneme ngabalabo zungeze iMbube.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
OkaMajola kufulelwa ngaye inxiwa lingabheki umoya

Kwale ngisho esenindwe ngobubi wahlonzwa njengomgulukudu onembobo ekhaleni kepha usamile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayinganga mlomo: I-NPA ngaphansi kukaBatohi isangumlilo wamaphepha

Ukuqokwa kukaNks uShamila Batohi ngonyaka we-2019 njengeNhloko (National Director of Public Prosecution) nangendlela ethulwa ngayo kwaletha ithemba kwabaningi ngaphandle nangaphakathi kuhulumeni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UDOBO LUYADOBA: Uhulumeni usevuselele eyama-R350 sekusondele ukhetho

Ukuhlehlelwa zikhuni nengcindezi yoqhibukhowe bamaqembu amasha ezepolitiki kungenzeka yini ukuthi kube nesandla esinqumweni sikaKhongolose sokuqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISO NGESO: Impi yabasePalestine no-Israeli Kuvuthondaba

Intabamlilo ebikade ibila igcine idubulile ngoMgqibelo owedlule. Izakhamuzi zakwa-Israyeli ezakhele umgcele owehlukanisa lelizwe kanye neGaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubani okumele agxekwe ngogesi “wezinyokanyoka”

Yize kubikwa nsuku zaphuma ngokufa kwabantu ikakhulukazi izingane ngenxa kagesi oxhunywe ngokungemthetho, kepha lo mkhuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe ingwe ingawaguqula amabala?

Akusasele zinyanga zingaki iNingizimu yenze isinqumo. Lesi sinqumo ngukhetho lukazwelonke nezifundazwe. Ngokwezinkomba lolu khetho luzoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KolukaMagashule: OKlebe kulo mzuliswano bahlehle nentelezi

Izinhlangothi zicuphelene imigoga. Inhloso wukwenza wena uthathe uhlangothi Kwabaningi abalandela ipolitiki yakuleli umlando ubuziphinda. Lona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izazelene kakhulu kunakuqala kuMaSisulu noRamaphosa

Yize sekungumlando ukuthi owayenguNgqongqoshe Wezokuvakasha uNks uLindiwe Sisulu wagawulwa yizembe likaMengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi eshintsha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe u-R350 uzoba ngumalamulela kuKhongolose okhethweni?

Njengoba ngonyaka ozayo sibheke okhethweni lukazwelonke namaqembu amasha ethulwa zinsuku zaphuma eNingizimu Afrika kepha injolozela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunomuzwa wokuthi umfokaSamuel zimthwele ngeqoma izinkantolo 

Ngaphambi kokukhishwa kwesinqumo eNkantolo yoMthethosisekelo odabeni oluthinta ukumiswa koMvikeli Womphakathi u-Advocate uBusisiwe Mkhwebane nguMengameli uCyril…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkomba zithi lukhulu luyeza luyanyelela embonini yamaloli  

Emuva kweziqubu zokuthungelwa ngomlilo kwamaloli KwaZulu-Natal naseMpumalanga izinkulumo ezihambisane nalesi siga  zikhombisa ukuthi lukhulu luyeza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unyaka wezi-2024: Ungaguqula isimiso sikaHulumeni nokuphatha

Imiphumela yokhetho ingathunga uhulumeni wokubambisana kepha abukho ubufakazi bokuthi uzosebenza  nokuthi amaqembu ayathembana Kuningi okungahambi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayikhonkothi nethambo: INingizimu Afrika iyoqoma ngaphi?

Ilabani elingaqeda ngoRamaphosa neNingizimu Afrika kwipolitiki yesimomazwe Ukukhuluma osekwejwayelekile kuthi lapho izindlovu ezimbili zilwa kuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ivume wethu?

Ngabe sekuyisikhathi sokuba uMsholozi amukele ukuthi umthetho awukho ngasohlangothini lwakhe noma aqhubeke alwele ubulungiswa? Kukhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iwephi? Ukudunguzela kweTheku akukusha

Yize indaba egudwini ingamacala aloyo owayeyiMeya uNks uZandile Gumede nosolwa ngamacala abucayi aphathelene nenkohlakalo nokugxambukela ezindabeni ezithinta ukunikezwa kwemisebenzi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuguqa kweTheku nengcindezi yokhetho kuKhongolose

Idolobha iTheku (elike labizwa nge-Durban) labe lakhiwe ngenhloso. Ababusi bamakoloni lendawo babeyihlonze njengaleyo ezokwenza umnotho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zibhajwe kweziludlayo: Ubuholi beDA ngumfudumezo wendulo

Inkulumo yeBhayibheli ibuza ukuthi ‘ngabe ingwe ingawaguqula yini amabala ayo’? Lombuzo ofanayo ubuzwa ngabaningi muva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akubona bonke abavumelana nendlela yokwenza

Yize kukhona ukuvumelana ekutheni elakuleli lisotakwini uma kufika kugesi nomnotho  inkulumompikiswano isekuthini izwe liphuma kanjani kulokhu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsuku zokugcina? URamaphosa kuvuthondaba

Njengoba bekulindelekile ihlandla lesibili seliqalile ukusinda kuMengameli wezwe uRamaphosa. Ezinyangeni ezimbili ezedlule waqokwa ihlandla lesibili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now