Ukuhlaziywa Kwezindaba

Ezobulungiswa: Uma uheshe uqaphe amatshwele ngubani oqaphe uheshe?

Ngeke kuqokwe umlungu noma ophikisana nobulungu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kushiyane Ukwenza: UMzizi wavikela iqembu, uRamaphosa uzivikela yena siqu

Yize kulele kuMehluleli uZondo ukuba anqume ngesethulo sikaRamaphosa, okusobala wukuthi uRamaphosa usemkhankasweni wokuthi azibeke njengowehlukile kunoZuma neqembu ezintweni eziningi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubani Obulele AboHlanga? Ingozi yokubuza ibhasi libhaliwe

Yize umlilo kubukeka usubhuliwe kuyaqapheleka ukuthi asakhona amalahle angahle aqubule omunye nongaba yingozi. Ukubulwa kwaboHlanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibazi zezibhelu: Kukhalwa nxazonke njengoba nomphakathi wamaNdiya ukhomba izibazi

Nakuba kukhalwa ngokubulawa kwaboHlanga ePhoenix eNyakatho yeTheku nakwaboMdabu baseNdiya sikhulu isililo njengoba abanye babo belahlekelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe lobu ubuso bevukelambuso noma umesulelo?

Lona umbuzo osezingqondweni zabantu abaningi emveni kokuthi uMacingwane ezinikele emaphoyiseni emva kokuvela ukuthi ungomunye wabantu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
NaboHlanga bangabantu: Uhulumeni uncelisa amawele odabeni lwasePhoenix

Umlando othinta aboHlanga nomphakathi wamaNdiya awukaze ungabi nokungaboni ngaso linye. Lokhu ezikhathini ezedlule kudalwe yizizathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igula lomnotho waseNingizimu Afrika lichitheke unomphelo

Umnotho wendawo uhangulekile ngumlilo okhona

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlayezo nomumo ngokuboshwa kukaZuma

Abantu kabayanga nganxanye bengemanzi kolukaMsholozi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakulokhu iNkandla iyinjolozela yomlando

Ezinsukwini ezingengaki izwe nomhlaba bazothola impendulo engaguqula umbusazwe nokubukwa kweNingizimu Afrika Kubantu abaningi indawo iNkandla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Utavatava: Selibuswa yizinkantolo ngoba ipolitiki yehlulekile

Osekwahlula osopolitiki kufezwa yizinkantolo. Amandla evoti ngeke asasho lutho ukuya phambili Ukubizwa kwegama elithi Jacob…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
YINI LE ESEGAMENI?

Kwabanganaki lolu wusuku nje olwejwayelekile kepha kumalungu kaKhongolose nalaba abadlelana nawo wusuku olumqoka nathe ngobuchule…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sezincijo izimpondo zenyathi: Umkhankaso wehlandla lesibili

UMfo kaSamuel uzihlela kabusha. Kanti nomfo kaNgcinamazwi uyala ukuguqa  Kulabo abaqaphela umgqigqo wepolitiki yakuleli kuyacaca…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando uzoba ngumahluleli wokugcina: Akusenyanga zingaki afulathele uMogoeng

Waqala engahlonishwa ngozakwabo nabezindaba. Sekuqalile ukuhunyushwa kwehlandla lakhe Esinye sezishoshovu zaseRussia zeminyaka eyedlule, uMnu uLev…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithela aboHlanga ngendle: IDA isolwa ngokuhloba ngehlazo

Amakhosana namakhosazana sebefuna okwakwabo. Abanye aboHlanga sebehlalele iphalishi Cishe sebekwenze konke. Bagcwalise izinkundla bandisa nabavoti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzehlisa okunenhloso: Umdlalo wezitoyitoyi

Lona ngumdlalo wezingcwephezi kanti zombili zizozuza kuwo Lawa ngamadoda amabili okungelula ukuwachiliza nokungakhulumi ngawo manxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZuma ushisa izwe noma uphunga amazondo?

Ngonyaka we-1996 iNingizimu Afrika yaqopha umlando ngesikhathi yethula uMthethosisekelo omusha nowabe uncike ekuhlonipheni amalungelo abantu,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abangcweki: Lishone isibhonga nenxeba eyaKwaDakw’udunuse

Yize isolwa iKhomishini kepha isinqumo siyivunile. UZuma kuthiwa akayoziphendulela kuZondo Kukhanyela noma ngubani ukuthi sekufike…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zibhajwa kweziludlayo: Kungekudala uKhongolose kumele uphendule

Bahleli ngesinqe esisodwa abanikela kuKhongolose. Kugasela oKlebe emizini yabathile Kukhona okwenzakalayo ezweni futhi kubukeka kuhlelwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KolukaMagashule: OKlebe kulo mzuliswano bahlehle nentelezi

Izinhlangothi zicuphelene imigoga. Inhloso wukwenza wena uthathe uhlangothi Kwabaningi abalandela ipolitiki yakuleli umlando ubuziphinda. Lona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNxamalala uthi ababulali benyathi balala ubucwayimbana

Useyikhombile intuba azophulukundlela ngayo emacaleni anamekwa ngawo uMsholozi ”IZimo zalokhu kushushiswa zikhombisa umumo wezepolitiki omubi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho wethu awuntengi uguqile

Kunokuvumelana ukuthi ukhuvethe luzoba yinto esazohlala kanjalo nezinkinga zomnotho Kunezinto okungamele ziphandaphindwe ikakhulukazi uma ukwenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now