nguMfo waKwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

664 Articles Published | Follow:
IZinduna zithi INgonyama Trust isiphenduke isikhali esizoqeda ngeSihlalo

Ubumbano lweZinduna luthi inhloso wukuqhatha uBukhosi nesizwe nokuqeda ngoBukhosi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBhodi le-INgonyama Trust liyaziphungela

LETTER TO THE EDITOR - BAYEDE NEWS 21 NOVEMBER 2023Download...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBhodi le-INgonyama Trust liziphethe? Lithatha isinqumo ngaphandle kwaMakhosi nemiphakathi

AMakhosi athi ayakweshwama lokhu okukhulunywa ngenhlabathi ayengamele  egameni lesizwe. Ngonyaka wezi-2012 kwafika koMkhulu imibiko eyahlukene…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Awusekho u-Alubhadwa kumfoka Samuel

Ungathuki uma usubona uRamaphosa ngakini , abakwabo sebeyamamukela , usenguMengameli wabo nabo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu yi-China engenhla, iMelika iyayidinga

Kuleli khulu nyaka esiphuma kulo ipolitiki yomhlaba yabe inempendulo eyodwa uma kufika ekutheni ngobani abaphathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kufeziwe: INgonyama Trust ithathe isinqumo esicisha iMbube noMntwana 

Kunokwesaba ukuthi emuva kwalesi senzo ayangena amarethi ezindaweni zaMakhosi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngubani oduduza abaduduzi bethu?

Ngezikhathi zobandlulo lomsakazo wenze okukhulu ukwenza isimomqondo saboHlanga singagxili kwingcindezelo nobuhlungu bangaleso sikhathi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuyile uDavide kwipolitiki yamaNgisi

Loyo owayenguNdunankulu wase Britain, uMnu uDavid Cameron usebuyile kuhulumeni. Useqokelwe kwesokuba nguNgqongqoshe wezangaphandle kuleliyazwe. Lesi  sinqumo sikaNdunankulu uSunak simangaze abaningi ngaphakathi ngangaphandle kweqembu lakhe ama-Conservative.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMbuzo Ongaphenduleki: Ngubani ophethe INgonyama Trust?

Incwadi okuthiwa ixosha INkosi uMzimela inolibofuzo olufanayo neyaxosha uMehluleli uNgwenya

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingane zamaPalestina: Ezizalwa zifele empini

Njalo emuva kwemizuzu eyi-15 ingane yoPalestina iyabulawa ngamagumgedlela akwa-Isreali

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izenze elixake abahlonishwa neziphathimandla

Akamusha kwakwenzayo. Umehluko kulokhu wukuthi usegqoke ikapisi elisha. Loyo nguMnu uZwakele Maxwell Mncwango ongumholi weqembu eliphikisayo i-Action SA kusifundazwe iKwaZulu-Natal.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impi efungelwe ngegazi: U-Israeli nomhlaba kunoxhaka weHamas

Kuhlale kulukhuni satshe ukwehlukanisa ipolitiki kanye nomnotho. Lokhukudalwa phakathi kokunye yiqiniso lokuthi izinqumo(noma ukungenzi zinqumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UDuma empini yabasekhaya nabasezitheni

ElaboHlanga elinawo amanye alamadokodo lingakuqinisekisa ukuthi amanye adluliswe ngabathile emnyangweni naseqenjini lakhe.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ILembe lizodabula izilwandle

ISILO esiseSihlalweni sizoba yingxenye yomcimbi wokunikezela nokuqanjwa kabusha komkhumbi ozoqanjwa ngele-SAS King Shaka Zulu

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISO NGESO: Impi yabasePalestine no-Israeli Kuvuthondaba

Intabamlilo ebikade ibila igcine idubulile ngoMgqibelo owedlule. Izakhamuzi zakwa-Israyeli ezakhele umgcele owehlukanisa lelizwe kanye neGaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe ingwe ingawaguqula amabala?

Akusasele zinyanga zingaki iNingizimu yenze isinqumo. Lesi sinqumo ngukhetho lukazwelonke nezifundazwe. Ngokwezinkomba lolu khetho luzoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lingefe ngoMntwana Nangathi!

Babevela kuwo onke amagumbi amane omhlaba. Kuyo yonke imikhakha yempilo. Bonke behlangene ngento efanayo,ukuzohlonipha uMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHlabisa nomthwalo wokufeza iphupho loMntwana

Usuku lwangoMgqibelo luvule ikhasi elisha kubantu nakuzinhlaka ezahlukene kuleli. Lolu wusuku lapho kubikwe khona izindaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Eskom uzokhipha i-ANC emandleni?

Isineke sabantu sesiphelile nasezindaweni zaboHlanga lapho leli qembu lesekwa khona kakhulu. Esikhathini esingaphansi konyaka iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubusisiwe ukubonelelana ekhaya, kwabadala nabancane

Umuntu wabe efukulwa ngethemba lokuthi uzovuka naye avuse abanye emdenini Siphila ezikhathini ezinzima. Ngaphandle kokhuvethe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Eskom udlavuza umnotho nempilo kobantu ngokucima ugesi

AboHlanga bakhala ngokuthi bajeziswa kabili, basola uKhongolose Ngokomlando wakuleli izindawo zakobantu lapho iningi laboHlanga lihlala…

Kweqana izibiba: Ngabe ukuphuma inxiwa kuzomuweza?

Kuwona wonke amazwe abuswa ngaphansi kohlelo lwedemokhrasi nenkululeko yamaqembu ezepolitiki, ukuzalwa kweqembu elisha kuyawafaka amanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhosi woMhlanga: Ubuyekeza indulo, uvikela inamuhla nekusasa

Intwasa esikuyo uMandulo ingemqoka manxa kukhulunywa ngemikhosi kaZulu. Kuku lentwasa lapho sikhumbula khona umbumbi kaZulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KolukaMagashule: OKlebe kulo mzuliswano bahlehle nentelezi

Izinhlangothi zicuphelene imigoga. Inhloso wukwenza wena uthathe uhlangothi Kwabaningi abalandela ipolitiki yakuleli umlando ubuziphinda. Lona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now