nguMfo waKwaNomajalimane

UMfowakwaNomajalimane ungungoti wepolitiki nepolitiki yezomnotho. UnguMhleli Omkhulu noMshicileli weBayede.

717 Articles Published | Follow:
Emdlalweni wokuhlwitha amandla iDA njenge-ANC isenkingeni

Uma kungabhekwa imiphumela yokhetho leliqembu eliholwa nguMnu uJohn Steenhuisen kalenzanga kahle. Kunalokho elikwazi ukukwenza ukubuyisa izinombolo zangokhetho olwedlulo. Lokhu kusho ukuthi kalikhuli njengoba lithole ama-21.81%.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ngabe i-ANC inikela ngobuzibulo bayo

URamaphosa kungqingentshe wokuqala nowokugcina.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukugagaza kweMK kungahle kuwelise i-ANC KwaZulu-Natal

Abe IFP bangahle baphoqeleke  ukuma ne-ANC exoshwe ngabantu ngevoti.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
IDemocratic Alliance noPappas kungqingetshe

I-DA kuyomela ibuke zonke izimo, ingabukeli imanje kepha nekusasa osekuseduze lifike.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uliyisaphi izwe noMkhonto Wesizwe uMsholozi?

UMsholozi usezakhele igama ngokuthi akayenzi into ngaphandle kwesizathu, nakulokhu kukholakala ukuthi unazo.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kwale ukwenza kumfo kaLesufi

Ngesikhathi eqokelwa kwesokuba nguNdunankulu kube nenhlokomo ekuthini uzofaka umfutho kuleli hovisi nokuyinto ayenze ngempumelelelo.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kupolitiki asikho isitha saphakade

Kuwo onke amaqembu azophoqeleka ukuthi aqoke abantu akade ebechapha kuthangi lokhu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ngale Ngokhetho: Lesi yisikhathi sabakhongi abakhaliphile

UKhongolose ungahle uphoqeleke ukuthi umeme izingwevu ukuba zizocubuza amagabade.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
INkatha Ebucayini : Kuphakathi koMkhonto noma kukaKhongolose

UMengameli weqembu uHlabisa wayethe bayoseka loyo oyobe ekhethwe ngabantu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kube wusizi kuqala kwaze kwaba kuyaphela

Ngisho ohlwini lwabaya eSishayamthetho akekho ngoba ubekude le emsileni.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UNtuli noRamaphosa bahlenge umkhankaso weqembu eKZN

Ukube bafolose ngobuholi besifundazwe ngabe umkhankaso uwodloke zisuka.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Zihamba phansi okwemvukuzane iZitoyitoyi KwaZulu-Natal

Ukuzozethula kabusha KwaZulu-Natal kanye nokuqhuba imikhankaso emphakathini yiqhinga.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
U-Israeli ukhunjuzwa ukuthi wondliwa kuphi

Leli lizwe kalilutho ngaphandle kwe-United State of America nalo liyakwazi lokho.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Izinwele ziyipolitiki kwaboHlanga

Selokhu kwathi nhlo izinwele kwaboHlanga zixoxa indaba yomuntu, umphakathi nesizwe “Ungawasusi amaqhakuva ezinweleni zakho! Wasuse…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umzukulu kaMcijo: Umqulusi olubhaqa lwezizukulwane

Uma esethe ‘mhobo wami’ awukwazi ukungancibiliki ngoba okulandela lapho wukugeleza kolwazi  nezaqheqhe zolimi. Izikhathi zokugwamandwa…

Ihlathi selomile osekusele isikhuni somlilo

Phezu kokucija kwemikhonto ikhona imizamo yokupholisa ukuze ingaqhumi intabamlilo.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ngabe uZuma unguLula da Silva wakuleli?

Cishe bambalwa abangaphikisa ubungqwele baloyo owayenguMengameli wezwe noKhongolose uMnu uZuma. Lo mholi odume ngamava akhe…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ngabe iNkandla ingamkhipha uNdunankulu kulokhu

Indawo iNkandla inomlando ojulile wobuholi kusuka kuwo aMakhosi namafelankosi. Leli yizwe lapho iNkosi uSigananda kaZokufa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Zombili izinhlangothi zisenkingeni eGaza

Le mpi eqale ngonyaka owedlule mhla ziyisi-7 kuMfumfu ngesikhathi izihonga zabasePalestina iHamas zigasela kwa-Israeli zabulala zaphinda zathumba nabantu.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Lesi bekuyisangoma ebesibhula ngomthandazo

Inkolo njengesiko bekuyinto  emqoka empilweni yeSILO. Ngaphandle nje kokuthi sona luqobo sabe siyilungu leBandla lamaSheshi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Khumbula Zulu: Amazwi okugcina eSILO kuZulu nakwaboHlanga

Sixwayise ngabazocathamela umhlaba. Sathi bazoqala bahlukanise inhloko nomzimba Usuku lwangoLwesihlanu  mhla zili-12 luhumusheka ngezindlela ezahlukene.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UHlabisa ube wuvemvane oluhlobe ngezethembiso nolugcakagce lwakhomba indlela

Emlandweni uzongena njengomholi owagcwalisa iMabhida watshengisa abanye abafana ukuthi udosi lwe-Inkatha lusayingozi.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kungani ElaboHlanga lilila ngokwehlele uThumbeza

KuMehluleli uHlophe kasilahlekelwanga nje yisifundiswa kepha silahlekelwe wubuchopho obuyisimangaliso.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Nakanjani azophela agambaqa ngosuku lokhetho

Emaqenjini nakubavoti abukho ubusuku obude njengobusuku bokubala

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here