ukuhlaziywa kwepolitiki

Ukugagaza kweMK kungahle kuwelise i-ANC KwaZulu-Natal

Abe IFP bangahle baphoqeleke  ukuma ne-ANC exoshwe ngabantu ngevoti.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IDemocratic Alliance noPappas kungqingetshe

I-DA kuyomela ibuke zonke izimo, ingabukeli imanje kepha nekusasa osekuseduze lifike.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uliyisaphi izwe noMkhonto Wesizwe uMsholozi?

UMsholozi usezakhele igama ngokuthi akayenzi into ngaphandle kwesizathu, nakulokhu kukholakala ukuthi unazo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwale ukwenza kumfo kaLesufi

Ngesikhathi eqokelwa kwesokuba nguNdunankulu kube nenhlokomo ekuthini uzofaka umfutho kuleli hovisi nokuyinto ayenze ngempumelelelo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kupolitiki asikho isitha saphakade

Kuwo onke amaqembu azophoqeleka ukuthi aqoke abantu akade ebechapha kuthangi lokhu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UPhosa uthi ayikhohlwe oMasipala i-ANC uma izolala ngangubonye neDA

Ingwevu ye-ANC uDkt uMathew Phosa uthi ukusebnzisana kwe-ANC neDemocratic Alliance okungase kwenzeke kuyobe kuyisivumelwano sebhizinisi esingahlangene nezifiso zezigidi zabantu baseNingizimu Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMabuyane uzwakale encamela ukubambisana neDA

Ukuhlehla komhlangano Wesigungu Esiphezulu se-ANC iNational Executive Committee (NEC) obekumele ubanjwe izolo ngoLwesibili kuhunyushwe njengezinkomba zokuthi akukho ukuvumelana okugcwele kuleli komiti ngokuthi yiliphi iqembu lezepolitiki okumele libambisane nalo kuzwelonke.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Emuva kokhetho: iPhala Phala ivuka ogqokweni

Udaba oluseyiva elingabanguleki ku-ANC lwemali eyebiwa epulazini likaMengameli uCyril Ramaphosa iPhala Phala yilo elingenza uKhongolose uzithole usekhoneni ngeqembu ozobambisana nalo kuzwelonke.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngale Ngokhetho: Lesi yisikhathi sabakhongi abakhaliphile

UKhongolose ungahle uphoqeleke ukuthi umeme izingwevu ukuba zizocubuza amagabade.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lehlile ikhethini kuCope kaLekota

Leli qembu liye okhethweni limagange ngokwandisa ukumeleleka kwalo kuzwelonke nasezifundazweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha Ebucayini : Kuphakathi koMkhonto noma kukaKhongolose

UMengameli weqembu uHlabisa wayethe bayoseka loyo oyobe ekhethwe ngabantu.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwake kwasehlela sekwehlele i-USA

UTrump njengoZuma unguMengameli wokuqala eMelika ukubekwa amacala enkohlakalo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungamphinda uRamaphosa okwehlela abelamayo

Ukusondela kokhetho oluzobanjwa zingama-29 kuNhlaba kuhambisana nokukhulu ukuqagula ngesimo sezwe nokusebenzisana kwamaqembu ngale kokhetho. Ukukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uZuma unguLula da Silva wakuleli?

Cishe bambalwa abangaphikisa ubungqwele baloyo owayenguMengameli wezwe noKhongolose uMnu uZuma. Lo mholi odume ngamava akhe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyaka engama-30 i-ACDP ifolosa ngoMfu uMeshoe

Kule nyanga kuphela iminyaka engama-30 kwasungulwa iqembu lezepolitiki i-African Christian Democratic Party (ACDP), elasungulelwa phezu kwesisekelo senkolo nokubuyisa ubuntu esizweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqophamlando yesibalo sababhalisele ukuvota

Yize sinyuke kakhulu isibalo sababhalisele ukuvota kulolu khetho, kodwa iNhlangano Ezimele Yokhetho ikhala ngokuthi kunabantu abayizigidi ezili-13 abasesigabeni sokuvota kodwa abangabhalisile.  

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungayiqhuzula yini I-ANC okhethweni ukushenxa kwabathile

Sekungumlando ukuthi kulokho okwabe uMengameli ezinqumele ukukufeza ngehlandla lakhe esesihlalweni, kuncane okwenzekile.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uginqigonqo wabangaya ePhalamende naseziShayamthetho, kweqana izibiba

Akwaziwa ukuthi kuyothi kushaya uLwesihlanu uyobe ekuphi ohlwini lweqembu ngaphandle kwabaholi bamaqembu ngoba bona baphezulu le.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Nakanjani azophela agambaqa ngosuku lokhetho

Emaqenjini nakubavoti abukho ubusuku obude njengobusuku bokubala

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usuku lokuklomelisa nelokujezisa amaqembu uselugagulile uMengameli

Uqede ukuqagula uMengameli uCyril Ramaphosa ememezela usuku lokhetho lowezi-2024 lukazwelonke nolwezifundazwe.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abezindaba bayaba yingxenye yempi ngengxaphephe

Izintatheli zithola amachaphazela ezimpini eziqhubekayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unyaka Wesinqumo: AboHlanga notwayi lwabo bazoba yinoni nakulolu khetho

Ngokwezinkomba ubuningi baboHlanga ezweni akubazuzisi lutho

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMbalula: UNobhala-Jikelele noma inganekwane?

Akuqali ukuba uMbalula asolwe ngokuba lichilo, ukwehlisa isithunzi sehhovisi nokuba nomlomo omanzi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungani i-EFF ne-IFP kumele bakhathazeke ngoMkhonto Wesizwe?

Amalungu e-ANC akade engavoti futhi enganeme asengathola ikhaya kumuntu abamaziyo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now