Now Reading
Zombili izinhlangothi zisenkingeni eGaza
Dark Light

Zombili izinhlangothi zisenkingeni eGaza

Yize izibalo zezidumbu zingalingani kepha okusobala wukuthi seyishayane yabukana. Lena yimpi phakathi kweHamas no-Israeli edudulana eGaza nasezingxenyeni zeWest Bank.

Le mpi eqale ngonyaka owedlule mhla ziyisi-7 kuMfumfu ngesikhathi izihonga zabasePalestina iHamas zigasela kwa-Israeli zabulala zaphinda zathumba nabantu.  Kulandela leso sigameko umbutho wezempi wakwa-Israeli waqala umkhankaso nowawubiza ngokuthungatha nokubhubhisa iHamas isiphule nezimpande zayo. Lo mkhankaso usubulele abantu ababalelwa ezi-30 000, okubalwa iningi lezingane.  

Lo mkhankaso wabakwa-Isreali sewenabele nakwamanye amazwe angomakhelwane njengoba kuyimanje kunokwesabela ukuthi i-Iran ingase nayo iyingene le mpi kulandela ukubulawa kwezinye zezakhamuzi zakhona ngabakwa-Isreali.  Ezakamuva nje sekubulawe ngebhomu  ngesikhathi abakwa-Israeli behlasela amahhovisi amanxusa ase-Iran eSyria.

Lokhu kuhlasela sekuqubule ukwesaba eMiddle East, izinhloli zase-USA nakwa-Israeli zisola ukuthi kungahhle kwenzeke okwake kwenzeka ngokwedlule.  Ngesikhathi i-USA iqhumisa ngebhomu uMkhuzi wezinhloli iQuds Force uQassim Suleimani zaphindisa ezase-Iran ngokuhlasela inkambu yabase-USA ese-Iraq kwalimala amasosha ali-100.  Lokhu kwatshengisa ukuthi i-Iran inamandla okwenza.

Kulezi zinyanga ezimbalwa abakwa-Israeli sebebuleke abali-18 abahlobene neQuda Force.

Usizi kwabaseGaza

Inkulu ingcindezi kwabeHamas njengoba kukhona ababasola ngokusukela imamba emgodini negcine isichoboza izakhamuzi ezingenacala. Namuhla ngenxa yokuhlasela kweHamas kwa-Israeli iGaza isiphenduke umlotha. Izinkomba zithi kuyothatha isikhathi neziwici zemali ukubuyisela iGaza esimweni sakudala. Namuhla iGaza ayinazibhedlela, izikole njengoba ingqalasizinda ingumlotha nokuyinto abathile bethi kungenxa yabeHamas. Le ngcindezi yenza abeHamas basondele ezingxoxweni zokukhula abathunjwa kwa-Israeli.

See Also

Ngakolunye uhlangothi nabakwa-Israeli banegcindezi njengoba izakhamuzi zakhona kanye namalungu emindeni yabathunjwayo isola uNdunankulu waleliya lizwe ngokuqhubeka kwempi nokungabuyi kwabathunjiwe.  Ngempelasonto kube nombhikisho ngale mpi  nayilapho izakhamuzi namaphoyisa betholane phezulu khona. Ngamafuphi impi eseGaza isixova uzinzo kwaIsraeli.

Ngakolunye uhlangothi le mpi seyenze abahlobo abadala okuyi-USA no-Isreali bangaboni ngasolinye. Nakhona ngasohlangothini lwe-USA kunegcindezi evela ezakhamuzini ezimelelene nempi eseGaza. Lokhu kungahle kuvimbe ukuxhaswa ngezikhali elakwa-Israeli.

Le ngcindezi nokunye kwenza izinhlangothi zombili iHamas no-Israeli basondele etafuleni lezingxoxo ngale mpi . YIze kusase kuseni kepha iqiniso lithi kungekudala izinhlangothi lezi zizodingana, ngoba isixazululo kule mpi sikuzo zombili.  Njengoba isiZulu sisho ukuthi ukulwa kwezindlovu ezimbili kugugisa utshani, kulokhu ukulwa kwalezi zinhlangothi kubulalisa abantu abangenacala.

Scroll To Top