Now Reading
Ngale Ngokhetho: Lesi yisikhathi sabakhongi abakhaliphile
Dark Light

Ngale Ngokhetho: Lesi yisikhathi sabakhongi abakhaliphile

UKhongolose ungahle uphoqeleke ukuthi umeme izingwevu ukuba zizocubuza amagabade.

Selidume ledlula. Yonke imikhankaso nezifiso sezedlulile. Kukhona abanqobile kanjalo nalaba abakhale ngaphansi. Izinombolo ebhodini sezikelise izitulo ngononina. Khona lapho kukhona labo abanezikhalo nokulindeleke ukuba bazethule belandela imithetho yezwe kanjalo neyokhetho okunokuvumelana ukuthi isezingeni lomhlaba.

Izinombolo ezikhona ziveza ukuthi umkhankaso onobuchule yiwo manje ozoqala ngale kokhetho. Izinombolo zikhomba ukuthi kwenzinye izingxenye zezwe alikho iqembu elingazishaya isifuba lithi yilo elingahola lodwa ngaphandle kwezingqinamba. Lokhu kwenzeke ezifundazweni ezimbili ezimqoka, iGauteng neKwaZulu-Natal. Lapha ngokwezinombolo amaqembu afana noMkhonto Wesizwe (MK) , i-African National Congress (ANC), iDemocratic Alliance (DA), i-Inkatha Freedom Party (IFP) ne-Economic Freedom Fighters siloba nje kawalele, ayaqomisa. Khona lapho namaqembu lawa okuthiwa mancane nawo ungewebukele phansi ngoba kuthi sekulotsholwene kwaqedwa bese indaba iba ngevoti elilodwa nje vo.

KwaZulu-Natal amehlo athe njo emaqenjini amathathu anezitulo eziningi; okuyiMK, i-ANC ne-IFP. Yize iMK inezinombolo eziningi iqiniso lithi lawa amanye amaqembu angenza umbimbi igcine iyiqembu eliphikisayo. Lokhu kuyobe akuyona into entsha njengoba kwake kwayenza i-ANC eWestern Cape mhla iDA neNew National Party (NNP) yayikhipha ekubeni inezinombolo eziphezulu.  Kwelezindunduma khona kubhekwe iDA, i-ANC ne-EFF ukuthi baxoxa bagcinaphi.

Njengoba kuvamile kulo mzuliswano okumqoka akukhona ukwanda ngomlomo kepha kuba wubuchule babakhongi abasuke bebeka izethulo ngapha nangapha. KwaZulu-Natal nje indaba isekutheni uKhongolose uzofolosa ngobani njengomkhongi ongaqoxa ne-IFP noma uMkhonto weSizwe. Futhi angagcini lapho kepha abuye abe muhle ku-EFF nakuNational Freedom Party (NFP).  Akuyona imfihlo ukuthi abaholi abaphambili kuKhongolose KwaZulu-Natal okunguSihlalo uMnu uDuma kanye noNobhala uMnu uMtolo kabamukelekile. Ingxenye ethile ngaphakathi eqenjini ibasola ngobuqhude . Kanjalo nakuMK ne-IFP kukhona ukukhala ekutheni banolimi oluwuhlwayana .

See Also

Lesi simo singahle siphoqe ukuthi kubukwe kuzo izingwevu zeqembu okunguDkt uZwelini Mkhize, uDkt uSbusiso Ndebele, uMnu uMike Mabuyakhulu,  uMnu uWillies Mchunu kanye noMnu uSenzo Mchunu.   Laba baholi phezu kwamabatha angakhonjwa kepha isizotha ebuholini singenza ezinye izinhlangothi zimuzwe uKhongolose ukuthi uthini.

Nokho konke kuncike ekutheni ubuholi bukaDuma noMtolo bukhule ngokwanele yini ukwamukela ukuthi lesi sikhathi sidingani. Uma umbono wabo uthi ngokusondeza izingwevu baphucwa amandla bazonqaba ukuzibiza kepha uma benomuzwa wokuthi bukhulu ubungozi be-ANC esemabhetshini abaphikisayo yibo abokuqala abazomema izingwevu. Kanti ngakolunye uhlangothi uma behudula izinyawo uZwelonke ungabathathela isinqumo njengoba kwenzekile ngesikhathi kukhankaswa lapho uZwelonke uthathele kuwo cishe yonke ingxenye yomkhankaso.

Scroll To Top