Now Reading
Uliyisaphi izwe noMkhonto Wesizwe uMsholozi?
Dark Light

Uliyisaphi izwe noMkhonto Wesizwe uMsholozi?

UMsholozi usezakhele igama ngokuthi akayenzi into ngaphandle kwesizathu, nakulokhu kukholakala ukuthi unazo

Ubuchule bakhe kupolitiki kabungatshazwa. Ikhono lakhe lokukwazi ukusinga ikusasa kumenza abe ngomunye wosopoliti abakhaliphile kuleli nasemhlabeni jikelele. Loyo nguMnu uJacob Gedleyihlekisa Zuma. Namuhla ngenxa yokungcweka kwalo mholi iNingizimu Afrika nezinhlaka zayo bakuvuthondaba. Babodwa abathi uNxamalala ulengisela elakuleli eweni, bathi ngokwenza kwakhe uyalishisa. Kanti abanye bathi nguyena mholi okwazile ukumbula izinqe izinhlaka ezifana nezinkantolo nenhlangano yokhetho abazisola ngokuchema nangobuxoki.  Akukho ukungabaza ekutheni inhlangano yokhetho imanaphanapha nje yingenxa yoMkhonto Wesizwe (MK) oyihleli entanyeni.

AbeMK bamile ekutheni le nhlangano ayiluphathanga ngokuyikho ukhetho. Baze bayafunga ekutheni bazoyidonsela ezinkantolo. Ngakolunye uhlangothi izinkantolo azisathenjwa ngabanye ngenxa yezinqumo zayo okuthiwa zicheme nalabo abasophe ‘ukuqeda ngoZuma’.  Ngamafuphi ngenxa kaZulu nezakhe lezi zinhlaka zilahlekelwe ngukwethenjwa kwenzinye izingxenye zezwe. Ukukhuluma kubantu ngokuthi uma iqembu lakhe lithola amandla amakhulu lizokwenzani ngalezi zinhlaka?  Khona uma bethola amandla ngandlela thize abeMK ngabe inqubomgomo yakuleli efana nezomnotho kanye nokwabiwa komhlaba kuyoguquka? Wona uMthethosisekelo uyochitshiyelwa?

Kanti okunye okwenza abantu bakhulume wukungabi bikho okwamanje kwezinhlaka eziqondile noma ezejwayelekile kuMK. Bonke abasezikhundleni kubalwa naye uMsholozi babambile. Okwamanje lokhu kulisebenzele iqembu ngoba akekho umuntu othi nguye nguye nokho ukuhamba kwesikhathi kudala ingcindezi ekutheni zime lezi zinhlaka ezejwayelekile kwamanye amaqembu njengamagatsha, izigungu ezahlukene njalo njalo.

See Also

Konke lokhu kusemahlombe kaMsholozi okumele ahole leli qembu enkundleni lapho izinhlaka nabaholi bengakhethwa ngokusemthethweni.  Umbuzo uthi lokhu uzokwenza maduze noma ngokubonisana nabanye bazonquma ukuthi izinhlaka azibe khona uma sekwedlule ukhetho lwezindawo oluzoba eminyakeni emibili ezayo. Uma kunjalo ngabe lokho kungedale yini ukukhononda kwabanye abathi ubukhona koMthethosisekelo nezinhlaka kuzoba vukela kangcono?

UMsholozi usezakhele igama ngokuthi akayenzi into ngaphandle kwesizathu, nakulokhu kuyakholakala ukuthi uzokwenza lokho okuzomenza abe ngumqomi futhi ehlale esematheni. Kuyakuba yisikhathi esiyonquma ekutheni lokho kuyolibekaphi izwe neqembu.

Scroll To Top