Usuku Lokhetho

I-ANC ingase ilahlakelwe ngamavoti abalulekile, ngokwemiphumela yokuqala

Izinkomba zakuqala zamavoti angama-21.11% zikhomba ukuthi i-African National Congress (ANC) isemathubeni okulahlekelwa ngamaningi ePhalamende, nokuwushintsho olukhulu kwezombusazwe eNingizimu Afrika.  

Abavoti nezinkundla zokuxhumana ngosuku lokuvota

Ukuze kuthotshelwe umthetho futhi kusekelwe ukhetho olukhululekile nolulungileyo, kubalulekile ukwazi ukuthi yikuphi okufanele kushicilelwe ezinkundleni zokuxhumana ngosuku lokhetho, kusasa.

URamaphosa unxusa ukhetho olunokuthula

UMengameli waseNingizimu Afrika uMnu Cyril Ramaphosa, ukhulume nesizwe e-Union Buildings izolo ebusuku ngaphambi kokuvota okuyisipesheli namuhla nakusasa, kanye nosuku olukhulu lokhetho ngoLwesithathu.

Iziboshwa zithi azisali ngaphandle okhethweni

Iziboshwa ezingama-14 753 kuphela ezidonsa izigwebo emajele akuleli eziphakathi kwezigidi zabantu abazovota okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe.

I-Action SA ifuna ukuba ngumalamulele kwabamaSpaza Shops emalokishini

Njengengxenye yokuvikela abanikazi bezitolo ezingamaSpaza Shops emalokishini i-Action SA KwaZulu-Natal ithathe umkhankaso wayo obizwa nge#Spaza4Locals yawuyisa elokishini eMlazi lapho kunezitolo eziningi eseziwele ezandleni zabantu bangaphandle.

I-IEC Iyacacisa: Abavoti kumele bavote ezikhungweni ababhaliswe kuzo kuphela

I-IEC ithi, uma ungasifakanga isicelo sevoti leSigaba 24A futhi uthole imvume yokuvota kwesinye isiteshi sokuvota, kufanele uye esiteshini sakho sokuvota obhalise kuso.

IMK ithole izehla zevoti kuMathunjwa nezakhe

Ukukhala ngaphansi emizamweni yokungenela ukhetho lukazwelonke nolwezifundaweni kweqembu labasebenzi iLabour Party kufane nezehla kuMkhonto Wesizwe njengoba linqume ukuthi lizokweseka iMK ngoLwesithathu.

Sekusezandleni zabayizigidi ezingama-27 ababhalisele ukuvota

Izikhongeli zokhetho emaqenjini ngokwehlukahlukana kwawo umyalezo ubuthi, sekusezandleni zabavoti.

Zingaphezulu kuka-215 iziteshi zokuvota KwaZulu-Natal ezibalwa njengezisengozini enkulu

Ungqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumana koMphakathi KwaZulu-Natal, uSipho Hlomuka, uthe uphiko lwezobulungiswa nezokuphepha luhlonze izindawo okubhekwe kuzona kulesi sifundazwe ngaphambi kokhetho lwangesonto elizayo.

OweRise Mzansi akaziboni bebambisana ne-ANC

Umholi weRise Mzansi uMnu uSongezo Zibi uthi kuseva ukuthi sebengaqala ngokukhuluma ngokuthi yiliphi uqembu abazobambisana nalo emuva kokhetho.

Iyagoqwa imikhankaso yamaqembu ngempelasonto

Abaholi bamaqembu ezepolitiki kule mpelasonto bazothola ithuba lokugcina lokukhankasa ngenhloso yokunxenxa amavoti njengoba ukhetho lukazwelonke selusemome. 

IDA ithi nangale kokhetho izokuphikisa ukuphakwa kwamasosha emazweni

IDemocratic Alliance ithi nangale kokhetho izoqhubeka nokufaka ingcindezi ekutheni uHulumeni ozophatha ukuba uhoxise abombutho wezokuvikela kuleli emazweni angaphandle ukuze ugxile ekuvukeleni imingcele yakuleli.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-IEC ithi isibheke uLwesithathu lokhetho olungayilo

IKhomishini Ezimele Yokhetho isinike isiqiniseko sokuthi ukhetho lwangesonto oluzayo luzoba ngolukhululekile futhi olungachemile.

UMengameli wase Ningizimu Afrika uRamaphosa usesayinde eminye imithethosisivivinyo ngokusemthethweni

UMengameli wase Ningizimu Afrika uRamaphosa usesayinde eminye imithethosisivivinyo ngokusemthethweni.

Intsha yoMkhonto Wesizwe izomashela ubulungiswa eThekwini

Emuva kokhukhulelangoqo wemashi ye-Economic Freedom Fighters (EFF) enkabeni yeTheku izolo, namuhla Uphiko Lwentsha loMkhonto Wesizwe luhlele eyalo imashi ebheke eCity Hall.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqembu aseyayiguda iKwaZulu-Natal ngokunxenxa amavoti

Namuhla amalunga e-Economic Freedom Fighters (EFF) agcwale iTheku nalapho ebesuka eBotha Park kuMarket Street emasha elibangise eCity Hall. UNobhala Jikelele waleli qembu uMnu uMarshall Dlamini ezothula khona umyalezo ewubhekise kubalandeli. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yezokhetho izonquma odabeni lukaKhumalo

Uyaqhubeka nokufaka ingcindezi ngokuxoshwa kwakhe eqenjini uMkhonto Wesizwe uMnu uJabulani Khumalo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMakashule Gana uthi ukuvotela i-Action SA kuyefana nokuvotela iDA

Ubeke iqembu leDA njengelishabalalayo futhi elizozuza emaqenjini afana ne-Action SA. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abephume ngezinkani amaqembu epolitiki enxenxa abavoti

Amaqembu ezepolitiki aqhubekile nokuqinisa imikhankaso yawo, kwazise sekubalwa izinsuku ezingaphansi kwezili-10 ngaphambi kokhetho lukazwelonke. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo imchithile uZuma endleleni ebheke eKapa

UMkhonto Wesizwe kuzomele uthole ozohola leli qembu ePhalamende emuva kokhetho kulandela isinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo echithe iNkantolo Yezokhetho, iMK Party noZuma.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yomthethosisekelo izonquma ngokuya kukaZuma ePhalamende

Kuzophela ukuqagula namuhla ekuseni lapho iNkantolo Yomthethosisekelo kubhekeke ukuba ikhiphe isinqumo ngokuthi uMnu uJacob Zuma uzokwazi yini ukuyomela iqembu lakhe uMkhonto Wesizwe ePhalamende uma linqoba izihlalo emuva kokhetho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Embangweni wokuphatha eWestern Cape akekho okhuluma ngaboHlanga

UMcKenzie uyithwalisa kanzima iDA eWestern Cape.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa uthi mancane amathuba okuthi iMK yenze kahle okhethweni

UMengameli we-African National Congress (ANC) uCyril Ramaphosa usegadle eqenjini uMkhonto Wesizwe (MK) ethi mancane amathuba okuthi lenze kahle okhethweni lwangesonto elizayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZuma uthi izwe ngelaMakhosi

Emaqenjini ezepolitiki asethule ngokusemthethweni imiqulu yezethembiso zokhetho kubantu kusuka kuqale imikhankaso, kuncane kakhulu ekushoyo ngobuholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now