Now Reading
Abashayeli bamaloli bathi bashaywe ngesithende okhethweni
Dark Light

Abashayeli bamaloli bathi bashaywe ngesithende okhethweni

Ukhetho selufike lwedlula kepha abashayeli bamaloli ezweni abeneme ngendlela abathi baphatheke ngayo kulolu khetho. Abashayeli bamaloli bakhala ngokuthi abakwazanga ukuvota ngenxa yokuba semgwaqeni kusuka ngoMsombuluko ngesikhathi kuvulwa ukuvota okukhethekile kwaze kwaba nguLwesithathu. Abashayeli bakhala ngokuthi iKhomishini Ezimele Yokhetho bekumele ibe nazo izikhungo zokuvota ezingomahambanendlwana endaweni enjengeHarrismith lapho kudlula khona cishe amaloli angama-70 wamaphesenti asuke eya echwebeni eThekwini.

Abashayeli bathi uma kukhona abavotile kubona yingoba bengazange baye emsebenzini okusho ukulahlekelwa umholo nokubhekana nokuphelelwa umsebenzi.

“Okhethweni olwedlule ngowezi-2019 izinto zazihlelekile sakwazi ukuthi sivote yize nakhona abaqashi bethu bengazange basinike isikhathi, kodwa kulokhu sizithole singabalulekile ngenxa yendlela obekuhlelwe ngayo ukhetho,” kusho umshayeli weloli uMnu uMalcolm “Mambo” Mseleku.

Ekuseni namuhla abashayeli bamaloli bebengena belakanyana emisakazweni yezinkulumongxoxo bekhala ngokuphunyukwa ingqayizivele yethuba lokuvota. Iningi likhala ngokuthi phezu komsebenzi obucayi ongumgogodla emnothweni wezwe abaenzayo, uma sekumele basebenzise amalungelo abo akuMthethosisekelo akekho okhuluma ngabo.

See Also

OyiSekela Lesikhulu Esiphezulu kwa-IEC uMnu uShiburi uthe njengeKhomishini benze konke obekufanele ukwamukela wonke umuntu yize zibe khona izihibe kwezinye izikhungo. Nakuba engazange athande ukuphendula ngqo izikhalo zabashayeli, uthe baningi abantu abazwakalise ukungeneliseki ngendlela abahlele ngayo ukhetho ikakhulukazi ngesikhathi kuvulwa izikhungo ngehora lesikhombisa ekuseni. “Zibe khona izingqinamba ezibe khona njengokuvulwa sekwedlule isikhathi kwezinye izikhungo, ukufika kamuva kwamaphepha okuvota okudalwe ukungabikhona kwamaphoyisa abezoqapha ukuthunyelwa kwezinye izidingo,” kusho uShiburi.

Scroll To Top